Consiliul Raional Sîngerei

Switch to desktop Register Login

În conformitate cu prevederile art. 45 alin.(3), art. 53 alin. (1) lit. f) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,
De convocat şedinţa ordinară a Consiliului raional la data de “15” decembrie 2016, cu începere la ora 10:00, cu următoarea ORDINE DE ZI:
 
Anexa 10
Raportor: O. Banaru - şef Direcţie Finanţe.
3. Cu privire la operarea modificărilor la bugetul raional, aprobat prin Decizia nr.9/1 din 24.12.2015 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2016, în a doua lectură.
Raportor: O. Banaru - şef Direcţie Finanţe.
4. Cu privire la rectificarea bugetului raional, aprobat prin Decizia nr.9/1 din 24.12.2015 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2016, în a doua lectură.
Raportor: O. Banaru - şef Direcţie Finanţe.
5. Privind stabilirea parcursului-limită a autoturismelor de serviciu din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional pentru anul 2017.
Raportor: O. Banaru - şef Direcţie Finanţe.
6. Privind primirea obiectului nr.1202/01 „Traseul de aprovizionare cu apă potabilă centralizat, gravitaţional din conducta Soroca-Bălţi Sîngerei”, I tranşă în proprietate publică a Consiliului raional Sîngerei.
Raportor: O. Banaru - şef Direcţie Finanţe.
7. Cu privire la transmiterea bunurilor în proprietatea publică a statului (MAI, Inspectoratul de Poliţie Sîngerei).
Raportor: O. Sobesceanscaia – contabil-şef, Serviciul Financiar.
8. Cu privire la autorizarea casării bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe (cărţi), aflate în administrarea bibliotecilor unor instituţii de învăţămînt din raion.
Raportor: M. Curciuc – şef interimar Direcţie Educaţie.
9. Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe aflate în administrarea I.P.LT „M. Eminescu” or. Sîngerei.
Planul de acțiuni Privind implementarea Strategiei de dezvoltare a Raionului Sîngerei pentru anul 2017
Raportor: V. Serbuşca – şef Direcţie Economie.
13.Cu privire la darea în locaţiune a bunurilor proprietate publică a raionului administrate de IMSP raionale.
Raportor: V. Serbuşca – şef Direcţie Economie.
14. Privind operarea modificărilor şi completărilor la Anexa nr. 1 aprobată prin Decizia nr. 1/20 din 19.03.2015 „Cu privire la confirmarea listei beneficiarilor de locuinţe sociale (Bloc din str. Independenţei, 75A, or. Sîngerei).
Raportor: M. Huzun – şef DAASPF Sîngerei.
15. Privind recrutarea tinerilor a.n. 2001 în Secţia Administrativ-Militară a raionului Sîngerei
Raportor: M. Savca – şef SAM Sîngerei.
16. Cu privire la modificarea componenţei nominale a comisiei raionale de privatizare a spaţiului locativ şi a necesităţii continuităţii procesului de privatizare aprobată prin decizia nr. 7/10 din 22.10.2015
Raportor: I. Cebotari – Vicepreşedintele raionului.
17. Privind raportul referitor la bilanţul anului agricol 2016.
Anexa 1
Raportor: A. Mihaliuc – specialist principal, Serviciul Resurse Umane.
19. Cu privire la premierea persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică în Consiliul raional.
Raportor: A. Mihaliuc – specialist principal, Serviciul Resurse Umane.
20. Cu privire la numirea în funcţie pe perioadă determinată, a dnei Huzun Maria – Şef Direcţie Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei.
Raportor: A. Mihaliuc – specialist principal, Serviciul Resurse Umane.
21. Privind modificarea şi completarea Deciziei nr.5/17 din 27.10.2016 “Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului raional în instanţa de judecată”
Raportor: S. Golimbovschi – specialist superior , SAP.
22.Cu privire la ridicarearea mandatului de consilier raional (prin demisie).
Raportor: V. Baciu – şef SAP.
23. Cu privire la realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul raional.
Anexa 1,2,3
Raportor: V. Baciu - şef, SAP.
24. Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului raional Sîngerei pentru trimestrul I, anul 2017.
Raportor: Gh. Ungureanu – secretarul Consiliului raional.
25. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional, în cazul în care Preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna.
Raportor: Gh. Ungureanu – secretarul Consiliului raional.
26. Anunţuri, informaţii şi declaraţii.
26.1. Notă informativă privind executarea Planului de acţiuni întru implementarea Strategiei de Dezvoltare a raionului Sîngerei 2012-2020, pentru anul 2016.
Raportor: V. Serbuşca – şef Direcţie Economie.
Preşedinte
Vasili MARANDIUC

Caravana de Crăciun

În curând vom fi înconjurați de magia Sărbătorilor de iarnă, fiecare dintre noi va căuta cadourile cele mai potrivite pentru cei dragi, fie vor fi cumpărate sau confecționate manual. Îndeosebi, Crăciunul este perioada când devenim mai buni cu noi și cu cei din jur. Această sărbătoare feerică și sfântă este un bun prilej de a-i ajuta pe cei nevoiași, săraci, lipsiți de orice ajutor, de o vorbă bună, care duc dorul părinților și necesită un sfat.
În fiecare an, în preajma sărbătorilor de iarnă, oamenii cu inimă mare, voluntari, diverse ONG-uri din țară și din străinătate organizează și desfășoară acțiuni de caritate, oferă daruri, produse alimentare familiilor social – vulnerabile, copiilor orfani, persoanelor cu dizabilități.
Recent, mai mulți copii din Sîngerei s-au bucurat de cadourile primite din Germania, în cadrul Caravanei de Crăciun, care a fost organizată în colaborare cu „Clubul Rotary Chișinău”. Cadourile oferite de poporul german, au adus o rază de speranță și zâmbete de fericire copiilor de la Centrele de plasament de zi pentru copiii cu dizabilități „Credo” și „Luminița”, Centrul de plasament „Raza Soarelui” din or. Sângerei și grădinița ”Floricica” din s. Vrănești. În cadrul Caravanei sosite în raionul nostru au fost repartizate aproximatix 100 de cutii, care conțin haine, dulciuri, produse de igienă, jucării, suvenire, rechizite școlare.
La evenimentul de binefacere a fost prezent Vicepreședintele raionului – dl Mihail Bîrsan și directorii instituțiilor menționate mai sus, care au apreciat generozitatea și acțiunile de binefacere realizate de organizațiile nemțești, menționând că astfel sute de copii au ocazia să simtă căldura și grija sufletească de sărbătoarea Crăciunului în fiecare an.
 
Cristina Grăjdieru, Secția Administrație Publică
 
DSC04468 modified
DSC04482 modified
DSC04497 modified
DSC04506 modified
DSC04513 modified
DSC04532 modified
DSC04583 modified
DSC04599 modified
DSC04616 modified
DSC04621 modified
DSC04646 modified
În contextul modificărilor operate în Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, care vor intra în vigoare de la 01.01.2017, Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștință că, începînd cu data de 1 decembrie 2016, va fi intensificată desfășurarea seminarelor de instruire a persoanelor responsabile de efectuarea procedurilor de achiziții publice din cadrul autorităţilor contractante.
Adresa desfășurării instruirilor este sediul Agenției - mun. Chişinău, șos. Hîncești, 53, Sala de ședințe, începutul seminarelor - ora 10-00.
Instruirile vor fi desfășurate în fiecare zi de marți și joi, cu durata de 3 ore, pînă la 30 de participanți la fiecare instruire.
În acest context, doritorii de a participa la instruirea sus-menţionată se pot înscrie în lista participanților la următoarele numere de tel.:
 
+373 22 78 20 92 - Cristian Cainarian;
+373 22 78 20 94 - Daniela Anton.

 În atenția autorităților contractante

În Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015 au fost operate un șir de modificări prin LP 299 din 23.09.2016, MO379-386/04.11.16 art.777. Modificările date vin sa simplifice desfășurarea procedurilor de achiziții publice.
Astfel, începând cu 01.01.2017 Agenția Achiziții Publice va desfășura activitatea doar la sediul central și nu va mai dispune de subdiviziuni teritoriale. În scopul optimizării interacțiunii dintre Agenția Achiziții Publice și autoritățile contractante, diminuării cheltuielilor de timp și bani legate de deplasarea la Agenție, autoritățile contractante care desfășoară procedurile de achiziții pe suport de hârtie, vor prezenta anunțurile de participare pentru publicare în Buletinul Achizițiilor Publice (BAP) și dările de seamă în format electronic prin poșta electronică (de la adresele de e-mail oficiale ale autorităților contractante).
1. Prezentarea anunțului de participare pentru publicarea în BAP.
Anunțul de participare pentru publicarea în BAP va fi prezentat exclusiv prin poșta electronică la e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (link sends e-mail), utilizînd una din modalitățile de mai jos
a) Formatul Word al documentului semnat electronic (cu semnătură certificată cu certificat digital eliberat de centrul de telecomunicații Speciale sau ÎS ”Fiscservinform”) sau
b) Anunțul semnat și ștampilat, scanat în format PDF (în cazul în care formatul Word al documentului nu poate fi semnat electronic) plus documentul în format Word.
Atenție!!! Toate mesajele urmează să fie transmise de pe adresa electronică oficială a autorității contractante.
2. Prezentarea dărilor de seamă privind desfășurarea procedurilor de achiziții publice.
Darea de seamă privind procedura de achiziție publică, precum și darea de seamă privind anularea procedurii de achiziție publică sînt întocmite de către autoritatea contractantă și sînt prezentate către AAP în termen de pînă la 5 zile de la data încheierii contractului sau de la data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziție publică.
Darea de seamă va fi prezentată exclusiv prin poșta electronică la e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (link sends e-mail), utilizînd una din modalitățile de mai jos:
a) formatul Word a documentului semnat electronic (cu semnătură certificată cu certificat digital eliberat de centrul de telecomunicații Speciale sau ÎS ”Fiscservinform”) sau
b) Darea de seamă semnată și ștampilată, scanată în format PDF (în cazul în care formatul Word al documentului nu poate fi semnat electronic).
Atenție!!! Toate mesajele urmează să fie transmise de pe adresa electronică oficială a autorității contractante.
3. Înregistrarea contractelor la Trezoreria de Stat sau Trezoreriile teritoriale.
După prezentarea dării de seamă la AAP, contractul de achiziții publice poate fi prezentat la Trezorerie doar după ce informația privind contractul/contractele atribuit/atribuite a fost procesata de AAP si plasata pe pagina web a Agenției la rubrica Contracte atribuite: http://tender.gov.md/ro/contracte-atribuite.
Atenție!!! Contractele de achiziții public vor fi înregistrate de către Trezorerie doar după plasarea de către Agenția Achiziții Publice a informației privind prezentarea și examinarea dării de seamă.
Pentru autoritățile contractante care desfășoară procedurile de achiziții publice prin intermediul SIA ”Registrul de Stat al Achizițiilor Publice” modalitatea de desfășurare a acestora rămâne neschimbată.

Prelungirea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior, Serviciul Juridic

Publicat în Funcții Vacante
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Ultima modificare
Aprobat pentru plasarea pe saitul oficial
al Consiliului raional Sîngerei
Preşedintele raionului
Vasili MARANDIUC
______________________
(semnătura)
 
Consiliul raional Sîngerei
ANUNŢĂ:
 
• Prelungirea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:
 Specialist superior Serviciul Juridic
 
Cerinţe specifice minime:
- 6 luni de experienţă profesională în domeniu;
- abilităţi de utilizare a computerului

1. Condiţiile de bază pentru a candida la funcţia respectivă:
• deţine cetăţenia Republicii Moldova;
• posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
• este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată.
• are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
• în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică pentru săvîrşirea unor abateri disciplinare sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
• nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
• nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.
 
2. Candidaţii pentru ocuparea postului, prezintă Comisiei de concurs în decurs de 15 zile calendaristice de la data publicării anunţului (09.12.2016 pînă la 23.12.2016 inclusiv), următoarele documente:
• formularul de participare (Anexa din Anexa nr.1 la HG nr. 201din 11 martie 2009)
• copia buletinului de identitate;
• copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
• copia carnetului de muncă;
• cazierul judiciar;
• certificatul medical.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea lor.

Concursul va avea loc în cadrul Consiliului raional şi va include în mod obligatoriu proba scrisă şi interviul.

Actele vor fi depuse la Consiliul raional Sîngerei, str. Independenţei, 111 bir. 217

Informaţii suplimentare la tel. 0262 2-25-41
 
07.12.2016                             Serviciul Resurse Umane ______________________
0 comentariu Citeşte mai departe ...
Anual, la 3 decembrie marcăm Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, care are ca obiectiv promovarea înțelegerii în ceea ce privește problemele cu care se confruntă persoanele cu handicap și susținerea demnității, a drepturilor și a bunăstării acestora. Este o ocazie pentru o schimbare de atitudine față de aceste persoane prin eliminarea barierelor în ceea ce privește implicarea lor în diverse sfere de activitate. Tema din acest an este: ”Realizarea celor 17 obiective de dezvoltare durabilă pentru viitorul pe care-l vrem”.
Autoritățile publice, societatea civilă, asociațiile de voluntariat prin organizarea și desfășurarea diverselor activități, își exprimă solidaritatea și respectul pentru persoanele cu handicap. Nu lipsa sau prezența unei dizabilități îi face pe oameni deosebiți, ci caracterul, munca, talentul și aptitudinile.
La etapa actuală în raionul Sîngerei, în total avem 5167 persoane cu dizabilități, dintre care de gradul I - 980 adulți, de gradul II - 3787 adulți și aproximativ 400 copii.
Acestora le sunt distribuite ajutoare materiale și ajutoare sociale, cuantumul cărora este stabilit prin intermediul Fondului local de susținere socială a populației
Fondul Ambasadorilor a fost format de Congresul SUA în 2001, cu scopul de a ajută ţările eligibile din toată lumea la salvgardarea patrimoniu cultural demonstrând respectul SUA pentru varietatea culturală. Anul trecut mărimea granturilor a variat între $21,400 şi $140,000. Suma minimă a unui singur grant este de $10,000 și maximă este de $200,000.
Data limită de depunere a proiectelor în limba engleză la Ambasada SUA la Chişinău este ora 17:30, vineri, 20 ianuarie 2017. Câştigătorii vor fi anunţaţi în vara anului 2017. Proiectele trebuie să fie expediate prin poşta electronică la următoarea adresă de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Formularele care nu respectă instrucțiunile nu vor fi acceptate.
Fondul Ambasadorilor finanţează proiecte de salvgardare a patrimoniului cultural în următoarele trei categorii:
A) MONUMENTE DE CULTURĂ, care includ edificii istorice şi situri arheologice.
Proiectele în această categorie pot include, de exemplu, conservarea unui edificiu antic sau istoric, salvgardarea unui sit arheologic, sau documentarea unor situri culturale într-o regiune cu scopul salvgardării;
B) OBIECTE CULTURALE ŞI COLECŢII de la un muzeu, sit, sau instituţie similară, care includ obiecte arheologice şi etnografice, picturi, sculpturi, manuscrise şi necesități muzeale generale de conservare.
Proiectele din această categorie pot include, de exemplu, conservarea unui obiect sau colecţie de obiecte, evaluarea gradului de degradare şi elaborarea strategiei de conservare a unei colecţii, inventarierea unei colecţii cu scopul conservării și protecției, crearea unor ambianţe sigure pentru păstrarea sau expunerea colecţiilor, sau instruirea specializată pentru îngrijirea şi păstrarea colecţiilor.
C) FORME DE EXPRESIE CULTURALĂ TRADIŢIONALĂ, care includ muzica tradiţională, limbile indigene, și meşteşugurile.
Proiectele în această categorie pot include documentarea şi înregistrarea video şi audio a formelor tradiţionale de muzică şi dans cu scopul diseminării ca mijloc de studiere şi salvgardare sau suport pentru instruirea în domeniul salvgardării artelor sau meşteşugurilor tradiţionale pe cale de dispariţie.
PRIORITĂŢILE DE FINANŢARE PENTRU COMPETIŢIA 2017:
Proiectele care vor întruni unul sau mai multe din următoarele criterii vor primi atenţie specială:
1. Suportul direct al angajamentelor SUA in cadrul unui tratat sau acord bilateral, precum acorduri de protejare a proprietății culturale;
2. Sprijin pentru salvgardarea siturilor incluse în lista patrimoniului mondial al UNESCO;
3. Susținerea reducerii riscurilor și a pregătirii în caz de calamitate pentru siturile culturale și colecțiile aflate în zone de activitate seismică activă și alte zone expuse riscului unor dezastre;
4. Implicarea femeilor, tineretului sau a comunităţilor dezavantajate.
Fondul Ambasadorilor pentru Conservarea Culturală NU finanţează următoarele:
- Salvgardarea sau procurarea obiectelor, colecţiilor culturale, sau proprietate imobiliară aflate în proprietate privată sau comercială, inclusiv ale celor ale căror transfer din proprietate privată sau comercială în proprietate publică se prevede, se planifică, sau este în proces dar nu este finalizat la momentul depunerii proiectului;
- Salvgardarea patrimoniului natural (fizic, biologic, şi formaţiilor geologice, colecţiilor paleontologice, a habitatului speciilor de animale şi plante ce se află în pericol, fosilelor, etc.);
- Salvgardarea rămăşiţelor umane sau animale;
- Salvgardarea presei de ştiri (ziare, buletine de ştiri, programe radio și TV, etc.);
- Salvgardarea materialelor publicate care există în altă parte (cărţi, publicaţii periodice, etc.);
- Elaborarea curriculumului sau a materialelor didactice pentru uz la ore;
- Săpături arheologice sau sondaje cu scopul cercetării;
- Cercetarea istorică, cu excepţia cazurilor când cercetarea justifică succesul proiectului propus;
- Achiziţionarea sau crearea expozițiilor sau colecţiilor noi pentru muzee noi sau existente;
- Construcţia edificiilor noi, construcția anexelor, sau a acoperișurilor permanente (deasupra siturilor arheologice, de exemplu);
- Comandarea unor lucrări de artă noi sau arhitectură pentru scopuri comemorative sau de dezvoltare economică;
- Crearea unor copii sau recrearea unor obiecte sau situri culturale care nu mai există;
- Crearea unor adaptări noi sau moderne a dansurilor tradiţionale existente, cântecelor, melodiilor, compoziţiilor muzicale, pieselor, etc.;
- Relocarea siturilor culturale de pe un loc pe altul;
- Scoaterea din ţară a obiectelor culturale sau a elementelor unor situri culturale din oarecare motive;
- Digitalizarea obiectelor sau colecţiilor culturale, daca nu fac parte dintr-un efort de conservare mai mare şi clar definit;
- Planuri de conservare sau alte studii, dacă nu sunt un component a unui proiect mai mare de implementare a rezultatelor acelor studii;
- Stocuri de bani peşin, fundaţii sau fonduri periodice (mijloacele băneşti trebuie să fie cheltuite în perioada activă a grantului (până la cinci ani) şi nu pot fi utilizate pentru crearea unei fundaţii sau a unui fond periodic);
- Costurile pentru campanii de acumulare de capital;
- Taxele neprevăzute;
- Costurile lucrărilor efectuate înainte de obţinerea grantului;
- Călătoriile internaţionale, cu excepţia cazurilor când călătoriile justifică succesul proiectului propus;
- Călătorii sau studii pentru dezvoltare profesională;
- Proiectele individuale în valoare mai mică de $10,000;
- Proiecte americane independente peste hotarele SUA.
Entități eligibile de a aplica: Organizații non-guvernamentale, muzeele, ministerele culturii, sau instituţiile şi organizaţii similare care pot demonstra că au experienţa şi aptitudinile corespunzătoare să administreze proiecte de salvgardare culturală. Fondul Ambasadorilor încurajează subvențiile, contribuțiile și alte forme de participare financiară.
Notă specială privitor la siturile şi obiectele religioase:
Clauza de constituire a constituţiei SUA permite guvernului includerea obiectelor şi siturilor religioase în cadrul unui program de asistentă în anumite condiţii. De exemplu, un obiect cu conotaţie religioasă, (inclusiv un lăcaş sfânt) ar putea fi subiectul unui grant de salvgardare dacă importanţa principală a obiectului nominalizat este apreciată în baza criteriului arhitectural, artistic, istoric, sau altui criteriu cultural (nu religios).
Criteriile de participare:
Toate proiectele trebuie să fie prezentate în următorul format:
1. Titlul proiectului, perioada, locația, categoria, și sumarul;
2. Informația despre solicitant, inclusiv informația de contact, CV-ul organizaţiei, inclusiv CV-urile directorului de proiect şi ale echipei de implementare;
3. Scopul proiectului care explică pe scurt obiectivele proiectului și rezultatele dorite;
4. Descrierea detaliată a activităţilor proiectului cu descrierea sarcinilor în ordine cronologică;
5. Perioada de implementare a proiectului (etapele majore şi durata activităţilor);
6. Importanţa lăcaşului sfânt sau cultural, a obiectului sau colecţiei, sau a formei de expresie accentuând valoarea istorică, arhitecturală, artistică sau culturală;
7. Urgenţa implementării acestui proiect
8. Descrierea măsurilor care vor fi luate pentru menţinerea sitului, obiectului sau colecţiei în stare bună după finalizarea proiectului finanţat prin acest program
9. Bugetul detaliat al proiectului, demarcat in perioade bugetare de un an (2017, 2018, 2019, etc.), care include toate costurile în categorii separate (personal, beneficii, călătorii (inclusiv diurna), echipament, consumabile, contractual, alte costuri directe, subvenții);
10. Permisiunea oficială a Ministerului Culturii de a realiza proiectul;
11. Cel puţin cinci poze digitale (format jpeg) sau fişiere audio-vizuale ale monumentului, colecţiei sau formei de expresie vizate în propunere.
Pentru informații suplimentare rugăm să-l contactați pe coordonatorul programului Alexandru Leanca. tel: 022 85-17-14, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Formularul de aplicare precum și instrucțiunile de completare a acestuia le descărcați accesând linkurile respective de mai jos:
Agenția Proprietății Publice informează despre expunerea la privatizare a bunurilor proprietate publică de stat, în particular privind desfășurarea:

la 15 decembrie 2016, ora 10-00

pe adresa: mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1, Casa Guvernului, a licitației "cu strigare" de privatizare a Î.S. "Centrul de Elaborări Economice și de Producție", r-l Sîngerei, or. Biruința, str. Independenței, 1, prețul inițial de vânzare - 300 000 lei.
Documentele pentru participare la licitație se primesc până la 14 decembrie 2016, ora 16-00, pe adresa: mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1, Casa Guvernului.
Comunicatul informativ a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 388 - 398 din 11 noiembrie 2016.
Recent, Consiliul raional Sîngerei a participat la studiul sociologic asupra nivelului de transparență a autorităților administrației publice locale de nivel II din Republica Moldova. Chestionarele au fost puse la dispoziție de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”.
Scopul studiului sociologic a constat în identificarea gradului de acces al cetățenilor la informațiile cu caracter public și la informațiile privind activitatea autorităților administrației publice locale de nivelul al doilea.
Astfel, în urma prelucrării datelor din chestionare, s-a ajuns la conluzia că cele mai transparente raioane din Republica Moldova, ale căror consilii publică deciziile pe paginile web, informează cetățenii despre activitatea autorităților și implică locuitorii la luarea deciziilor, sunt Soroca, Fălești, Strășeni, Sângerei și Leova.
Consiliile raionale au fost clasificate în nouă criterii de transparență care au inclus accesul la informație, participarea în procesul decizional, organizarea și desfășurarea achizițiilor publice, administrarea proprietății publice, etica profesională și conflictul de interese, bugetarea raională, serviciile sociale și investițiile. Punctajul maxim pentru administrația unui raion este de 100 de puncte, raionul Sîngerei a acumulat 49 de puncte.
Potrivit studiului, consiliile raionale din Strășeni, Sângerei și Soroca sunt cele mai transparente în ce privește accesul la informație, acestea acumulând la acest criteriu 12 puncte din 16 maximum posibile, 11,7 și, respectiv, 11 puncte.
Totodată, doar 34,5% din paginile web nu au compartimente dedicate transparenței decizionale, iar 20,7% din paginile web care aveau astfel de compartimente nu erau completate și nu conțineau toate informațiile cerute de legislație.
Circa 55,2% din paginile web conțin doar parțial informații privind datele de contact și programul de lucru al președintelui, vicepreședinților și aparatul președintelui raionului, cu indicarea zilelor şi orelor de audiență a președintelui și vicepreședinților raionului.
În anul 2015, 10 autorități publice raionale (34,5%) nu au adus la cunoștința publicului proiectele de decizii saudispoziții şi materialele aferente acestora până la şedința autorității publice. Acest fapt a limitat dreptul și posibilitatea cetățenilor de a cunoaște conținutul proiectelor de acte ce au fost discutate în ședințele autorităților administrației publice raionale. Numai trei autorități publice raionale au respectat în totalitate aceste cerințe (10,3%).
Doar patru consilii raioane au plasat pe web Raportul de transparență pentru anul 2015: Strășeni, Ștefan Vodă, Fălești și Edineț. Printre raioanele cu cele mai multe înregistrări de la ședințele Consiliului raional sunt notate Telenești, Cahul, Ialoveni, Sângerei, Dondușeni și Basarabeasca.
Cele mai bune exemple de participare în procesul decizional le reprezintă autoritățile publice raionale ale raionului Strășeni, care au acumulat la acest criteriu 16,5 puncte din 32 maximum posibile, Soroca cu 15,8 puncte, Fălești cu un punctaj de 13,5 și Sîngerei cu 11,2 puncte.
Cele mai bune exemple de transparență la capitolul transparența investițiilor, a întreprinderilor municipale și participarea în societățile comerciale le-a obținut Consiliul raional din Sângerei cu trei puncte și Consiliul raional Hâncești cu două puncte din șase maximum posibile.
Reieșind din datele Indicelui de transparență al raioanelor, expertul Viorel Pârvan a făcut mai multe recomandări, printre care necesitatea publicării rapoartelor anuale privind transparența în procesul decizional, anunțarea rezultatelor achizițiilor publice, consultarea publică a proiectelor de buget, elaborarea Codurilor de etică și asigurarea profesionalismului în administrarea întreprinderilor municipale.