Consiliul Raional Sîngerei

Switch to desktop Register Login

Nr. partidelor politice/blocurilor care s-au înregistrat în calitate de concurenţi electorali Denumirea consiliului electoral de circumscripţie Nr.de partide politice şi blocuri înregist-rare Nr. d/o Denumirea partidelor politice şi blocurilor înregistrate         Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională nr. 28 Sîngerei 10 1 PLDM 2 PSRM 3 PCRM…
circulara N,. cEC t/EJt j ain t. 9 20 /JCOMISIA ELECTORALA CENTRALA A REPUBLICII MOLDOVA slr.Vasile ,\lccsrndri nr.l 19, Ml) 20l2 Chi!iniu. Rep0blicd Moldova tcl. (+-173 22) 25t-,15t. lax (+37322) 23.1-0.1? \vrvrv.cec.n . c-nuil: info(qcec.nrd 744Dr'IuriecIocAN Consiliilor electorale de circumscripfie de nivelurile I qi II qi birourilor electorale ale secfiilor…
Anexa nr. 1 la hotărîrea Consiliului Electoral al Circumscripţiei Electorale Oraşeneşti Sîngerei nr. 28/1 Sîngerei nr. __ din „06” iunie 2015 L I S T A candidaţilor la funcţia de consilier în consiliul orăşenesc Sîngerei                                 pentru alegerile locale generale din 14 iunie 2015 din partea Partidului  Democrat din Moldova…
L I S T A candidaţilor la funcţia de consilier în consiliul local/raional/municipal_______________or.Sîngerei_____________________ pentru alegerile locale generale din 14 iunie 2015 din partea Blocului Electoral ”Platforma Populară Europeană din Moldova – IurieLeancă” Nr. d/o IDNP Numele Prenumele Sexul Anul nașterii Domiciliul Apartenența politică Profesia Funcția Locul de muncă   0971605228363…
CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ RAIONUL SÎNGEREI NR. 28 CONSILIUL ELECTORAL RAIONAL MD–6201, Republica Moldova, raionul Sîngerei, or. Sîngerei, str. Independenţei, 111 Tel., fax. (262) 2 32 72   H O T Ă R Î R E              ____ ____________2015                                                                       nr. ___/___ Cu privire la aprobarea Statelor de personal ale Aparatului Consiliului Electoral…
Compartiment I. Date generale.         L.Ș.  CEC Concurent electoral __Ţurcanu Silvia____________________________________           Data înregistrării ca concurent electoral  ___14.05.2015_______           Date bancare ale contului "Fond electoral":            Data deschiderii   __________           cont…
1. Proces-verbal.   2. HOTĂRÎRE cu privire la alegerea președintelui, vicepreședintelui și secretarului biroului electoral al secției de votare.   3. HOTĂRÎRE cu privire la propunerea pentru degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanenta unui membru al biroului electoral al secţiei de votare .   4. HOTĂRÎRE cu privire la stabilirea atribuţiilor de serviciu ale…
  COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ            A REPUBLICII MOLDOVA   CONSILUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE RAIONALE SÎNGEREI nr.28 MD-6201, Republica Moldova, raionul Sîngerei, or. Sîngerei, str. Independenţei, 111, tel. 0262 81361, E_mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. HOTĂRÎRE nr. 11/3 ”19” mai 2015 or. Sîngerei Cu privire la aprobarea textului buletinului de vot la alegerile…
Cu privire la stabilirea ordinii de înscriere a concurenţilor electorali în buletinul de vot pentru alegerile locale generale din 14 iunie 2015 În baza proceselor-verbale nr. 1 din 28 aprilie 2015 şi nr. 2 din 14.05.2015 nr. 3 cu privire la ordinea de înscriere în buletinul de vot, întocmite după…