Consiliul Raional Sîngerei

Switch to desktop Register Login

H O T Ă R Î R E nr. 16/1 din “17” iunie 2015 or. Sîngerei Cu privire la declararea candidaţilor supleanţi la funcţia de consilier raional

 

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ

               A REPUBLICII MOLDOVA

 

CONSILUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI

ELECTORALE RAIONALE SÎNGEREI nr. 28

MD-6201, Republica Moldova, raionul Sîngerei, or. Sîngerei,

str. Independenţei, 111, tel. 0262 81361, E_mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

H O T Ă R Î R E nr. 16/1

din “17” iunie 2015

or. Sîngerei

Cu privire la declararea candidaţilor supleanţi la funcţia de consilier raional

 

În baza procesului-verbal privind totalizarea rezultatelor votării la alegerea consilierilor în consiliul raional/municipal, orăşenesc, sătesc (comunal), candidaţii, care au fost incluşi în listă, dar nu au fost aleşi (nu li s-au atribuit mandate de consilier), candidaţii par­tidului, altei organizaţii social-politice, blocului electoral, precum şi candi­daţii independenţi cărora, potrivit şirului descrescător nu li s-au atribuit mandate de consilier, dar au acumulat voturi ale alegătorilor vor fi declaraţi candidaţi supleanţi.

În conformitate cu art. 133 alin. (9) din Codul electoral, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Sîngerei nr.28, hotărăşte:

1. Se declară candidații supleanți la funcția de consilier local, după cum urmează:

- candidaţii care au fost incluşi în listă, dar nu au fost aleşi (nu li s-au atribuit mandate de consilier) de pe lista partidelor, potrivit şirului descrescător, li s-au atribuit cel puţin 1 mandat de consilier (conform anexei nr. 1);

- candidaţii par­tidelor, potrivit şirului descrescător, nu li s-au atribuit mandate de consilier, dar au acumulat voturi ale alegătorilor (conform anexei nr. 2).

 

Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Preşedintele

Consiliului electoral de circumscripţie                                         Ion Danilescu

 

Secretarul

Consiliului electoral de circumscripţie                                          Serghei Golimbovschi

 

 

 

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ

               A REPUBLICII MOLDOVA

 

CONSILUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI

ELECTORALE RAIONALE SÎNGEREI nr. 28

MD-6201, Republica Moldova, raionul Sîngerei, or. Sîngerei,

str. Independenţei, 111, tel. 0262 81361, E_mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

H O T Ă R Î R E nr. 14/1

din “07” iunie 2015

or. Sîngerei

Cu privire la aprobarea listelor concurenţilor electorali în redacţia finală

În conformitate cu art. 46 alin. (6), art. 126 din Codul electoral al Republicii Moldova nr. nr. 1381-XIII din 21.11.1997 Regulamentul privind activitatea consiliului electoral de circumscripţie aprobat prin hotărîrea CECE RM nr. 2688 din 07.10.2014, precum şi în temeiul Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor locale generale din 14 iunie 2015,  

Consiliul Electoral de Circumscripţie electorală raională Sîngerei nr.28 HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă în redacţia finală listele concurenţilor electorali, după cum urmează:

1.1. Lista consilierilor din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova (conform anexei);

1.2. Lista consilierilor din partea Partidului Politic “Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” (conform anexei);

1.3. Lista consilierilor din partea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova (conform anexei);

1.4. Lista consilierilor din partea Partidului Politic “Partidul Nostru” (conform anexei);

1.5. Lista consilierilor din partea Partidului Democrat din Moldova (conform anexei);

1.6. Lista consilierilor din partea Blocului Electoral “Platforma Populară Europeană din Moldova - Iurie Leancă” (conform anexei);

1.7. Lista consilierilor din partea Partidului Politic Partidul Popular din Republica Moldova (conform anexei);

1.8. Lista consilierilor din partea Partidului Liberal (conform anexei);

1.9. Lista consilierilor din partea Partidului Naţional Liberal (conform anexei).

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Consiliului raional Sîngerei.

Preşedintele  

CECE nr. 28 Sîngerei                                                                           Ion Danilescu

 

 

Secretarul

CECE nr. 28 Sîngerei                                                                          Serghei Golimbovschi

 

 

şirul descrescător

de voturi valabil exprimate

la alegerea consiliului raional

Nr. d/o

PDM

PLDM

PSRM

PCRM

PP PN

BE PPEM

PL

C/I

PP PPM

PNL

 

7690

7515

4587

4424

3432

2877

1475

412

296

212

1

7690

7515

4587

4424

3432

2877

1475

412

296

212

2

3845

3757,5

2293,5

2212

1716

1438,5

737,5

     

3

2563,33

2505

11529

1474,67

1144

959

       

4

1922,50

1878,74

1146,75

1106

858

719,25

       

5

1538,0

1503

917,4

884,8

           

6

1281,67

1252,50

764,5

             

7

1098,57

1073,57

               

8

961,25

939,37

               

9

854,44

835

               

10

769,0

751,50

               

11

699,09

                 

12

640,83

                 

13

591,54

                 

14

                   

15

                   
                       

LISTA

valorilor şirului descrescător pentru repartizarea

mandatelor de consilier în consiliul raional Sîngerei

 

Valoarea

din şirul

descrescător

Concurentul

electoral

Nr.

din listă

1.

7690

PDM

1

2.

7515

PLDM

1

3.

4587

PSRM

1

4.

4424

PCRM

1

5.

3845

PDM

2

6.

3757,5

PLDM

2

7.

3432

PP Partidul Nostru

1

8.

2877

BE PPEM Iurie Leancă

1

9.

2563,33

PDM

3

10.

2505

PLDM

3

11.

2293,5

PSRM

2

12.

2212

PCRM

2

13.

1922,5

PDM

4

14.

1878,7

PLDM

4

15.

1716

PP Partidul Nostru

2

16.

1538,0

pdm

5

17.

1529

Psrm

3

18.

1503

Pldm

5

19.

1474,67

Pcrm

3

20.

1475

Pl

1

21.

1438,5

BE PPEM Iurie Leancă

2

22.

1281,67

pdm

6

23.

1252,5

pldm

6

24.

1146,75

Psrm

4

25.

1144

PP Partidul Nostru

3

26.

1106

Pcrm

4

27.

1098,57

Pdm

7

28.

1073,57

Pldm

7

29.

961,25

Pdm

8

30.

959

BE PPEM Iurie Leancă

3

31.

939,373

Pldm

8

32.

764,50

PSRM

5

33.

884,8

PCRM

5

 

 

 

 

 

REPARTIZAREA MANDATELOR:

PDM – 8 mandate (nr. 1,5,9,13,16,22,27,29)

PLDM – 8 mandate (nr. 2,6,10,14,18,23,28,31)

PP PSRM – 5 mandate (nr. 3,11,17,24,32)

PCRM – 5 mandate (nr.4,12,19,26,33)

PP Partidul Nostru – 3 mandate (nr.7,15,25)

BE PPEM Iurie Leancă – 3 mandate (nr.8,21,30)

Partidul Liberal – 1 mdandat (nr.20)

LISTA

consilierilor în Consiliul raional Sîngerei

Nr. d/o

Prenumele, numele

Funcţia
 

Apart.

politică

 
 
 

Meaun   Gheorghe

Preşedintele OT PLDM Sîngerei s. Răzălăi

PLDM

 
 

Erimei Iulian

Secretar OT PLDM Sîngerei s. Prepeliţa

PLDM

 
 

Malcoci Vasile

Director ÎMSP “Spitalul raional” Or. Sîngerei

PLDM

 
 

Zastavneţchi Iosiv

Director SRL “Plastal” s. Sîngereii Noi

PLDM

 
 

Balea Gheorghe

Medic-şef CSP Or. Sîngerei

PLDM

 
 

Ţurcanu Silvia

Primar Chişcăreni

PLDM

 
 

Andriuţă Anatol

Preşedinte APCM Chişinău Or. Bălţi

PLDM

 
 
Covaliov Arcadie

Medic IMSP CS Sîngerei Or. Sîngerei

PLDM

 
 

Braşovschi Gheorghe

Preşedinte OT PDM Sîngerei

PDM

 
 

Niculăiţă Vladimir

Tehnolog şef SRL ”Verisvin”

PDM

 
 

Marandiuc Vasile

Director SRL”Alodiu-Nord”

PDM

 
 

Badrajan Valeriu

Pensionar MAI Or. Sîngerei

PDM

 
 

Statnîi Petru

Director fil “Sîngerei Gaz”

PDM

 
 

Grăjdieru Vasile

Director SRL „Meridian Service”

PDM

 
 

Delogramatic Ruslan

Jurist Secretar executiv OT PDM Sîngerei

PDM

 
 

Rusu Alexandru

Consultant clienţi SA “Moldtelecom”

PDM

 
 

Cebotari Ivan

Prim secretar OT PCRM Sîngerei

PCRM

 
 

Bologan Vasile

Secretarul Comitetului PCRM

PCRM

 
 

Hadîrcă Anatol

ÎMSP “Spitalul raional”

PCRM

 
 

Guţu Victor

Inspector IS “Intehagro”

PCRM

 
 

Barcari Victor

Director “Panif COOP” s. Coşcodeni

PCRM

 
 

Bîrsan Mihail

Director „Grawe Carat”  

PSRM

 
 

Botnari Ana

Profesoară Gimnaziul Grigorăuca

PSRM

 
 

Presejniuc Andrei

Pensionar s. Octiabriscoe

PSRM

 
 

Şpac Valeriu

Şef de şantier Or. Sîngerei

PSRM

 
 

Corotînscaia Ludmila

Profesoară Gimnaziul Grigorăuca

PSRM

 
 

Agachi Vladimir

Director SRL “Accesal Grup”, s. Pepeni

BE PPEM

 
 

Grăjdieru Ion

Specialist Coordonator CNAM, Or. Sîngerei

BE PPEM

 
 

Moraru Nicolae

Administrator, SRL “Roşior Lux”, s. Chişcăreni

BE PPEM

 
 

Romanadze Mariana

Neangajată, s. Mîndreştii Noi

PP ”Partidul Nostru”

 
 

Mardari Ştefan

Neangajat, s. Cozeşti

PP ”Partidul Nostru

 
 

Ciurilov Ruslan

Neangajat, Or. Biruinţa

PP ”Partidul Nostru

 
 

Pîntea Dorin

Primar com. Pepeni, s. Răzălăi

PL