Consiliul Raional Sîngerei

Switch to desktop Register Login

HOTĂRÎRE Cu privire la particularităţile votării în cadru celui de-al doilea tur al alegerilor locale generale din 28.06.2015

 

H O T Ă R Î R E

cu privire la particularitățile votării în cadrul celui de-al doilea tur

al alegerilor locale generale din 28 iunie 2015

În scopul bunei desfășurări a procesului de votare la cel de-al doilea tur al alegerilor locale generale stabilit pentru data de 28 iunie 2015, în temeiul art. 11, 18, 26 alin. (1) lit. b) și n), 39, 123 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și în conformitate cu Regulamentul privind întocmirea, administrarea, difuzarea și actualizarea listelor electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2674 din 25 septembrie 2014, Comisia Electorală Centrală  hotărăşte:

1. Alegătorii care, în perioada dintre primul și cel de-al doilea tur al alegerilor locale generale, și-au schimbat domiciliul/reședința, vor putea vota în baza acelorași liste electorale, în secțiile de votare conform înregistrării domiciliului/reședinței existente la data de 14 iunie 2015.

2. Persoanele care, în perioada dintre primul și cel de-al doilea tur al alegerilor locale generale, au împlinit vîrsta de 18 ani vor putea vota în secțiile de votare conform domiciliului sau reședinței, fiind incluși în lista electorală suplimentară.

3. Alegătorii a căror reședință a expirat, în perioada dintre primul și cel de-al doilea tur al alegerilor locale generale, vor putea vota în secția de votare în a cărei rază teritorială își au domiciliul, dacă în circumscripția respectivă se va desfășura turul doi al alegerilor locale generale.

4. Alegătorii care dețin acte de identitate fără cod numeric personal (IDNP) vor putea vota, fiind incluși în lista electorală suplimentară, dacă vor demonstra faptul domicilierii lor în perimetrul secției de votare respective.

5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale

Iurie CIOCAN

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale

Andrei VOLENTIR

Chişinău, 23 iunie 2015

Nr. 3514