Consiliul Raional Sîngerei

Switch to desktop Register Login

PROIECTUL de activitate al Direcţiei Educaţie pentru luna septembrie 2014
Ziua Primarului Participă:primarii localităţilor, conducătorii subdiviziunilor Consiliului raional, şefii serviciilor desconcentrate, Ion Bîrsanu, şef adjunct al OT Bălţi al Cancelariei de Stat. Data, ora şi locul desfăşurării: 11.09.2014, ora 10:00, Sala de şedinţe a Consiliului raional Moderatorul Zilei Primarului: Gheorghe Meaun - Preşedintele raionului   AGENDA Nr. d/o Ora Subiectul…
Serviciul Achiziții Publice r. Sîngerei, vă informează că în temeiul art. 25 din Regulamentul achizițiilor publice de valoare mică aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr. 148 din 14.08.2008 „Autoritatea contractantă este obligată să întocmească şi să prezinte semestrial, pînă la data de15 a lunii următoare semestrului de gestiune,la Agenţia Achiziţii Publice o dare de seamă privind contractele…