Consiliul Raional Sîngerei

Switch to desktop Register Login

Mesaj de felicitare al Președintelui raionului, adresat dlui Vasili Marandiuc - consilier raional

Multstimate domn, Vasili Marandiuc! 

Cu prilejul frumoasei aniversări din Ziua naşterii avem deosebita plăcere de a Vă adresa sincere felicitări și urări de bine, exprimîndu-ne înalta prețuire pentru îndeplinirea cu demnitate a responsabilităților ce le aveți în calitate de consilier. Vă mulțumim pentru devotamentul şi profesionalismul de care daţi dovadă, cât și pentru contribuția Dumneavoastră la dezvoltarea raionului Sîngerei.

Vă dorim bucurii, prosperitate, realizări frumoase și succese în tot ceea ce faceți cu multă dăruire și înțelepciune.

Cu înalt respect,

Grigore CORCODEL

Președintelele raionului Sîngerei