Consiliul Raional Sîngerei

Switch to desktop Register Login

O nouă conducere a raionului Sîngerei

Miercuri, 27 noiembrie 2019, consilierii raionali s-au întrunit în ședință, pentru a decide cine va fi în fruntea raionului Sîngerei, pentru următorii 4 ani. Accentuăm că de această dată, ședința extraordinară a fost convocată la solicitarea unui grup de 19 consilieri.

Pentru început, Secretarul Consiliului, dl Gheorghe Ungureanu a făcut apelul aleșilor locali, menționînd că la lucrările ședinței participă toți 33 consilieri. După aceasta, odată cu intonarea imnului Republicii Moldova, de către cei prezenți au fost onorate simbolurile de stat și ale raionului. Alături de Secretar, în prezidiu și-a ocupat loc consilierul raional, dl Ion Roșca, în calitate de președinte al ședinței.

În continuare, dl Valeriu Badrajan și dl Eugeniu Sincovschi au fost aleși numărători, iar dl Ion Roșca a dat citire ordinii de zi, după cum urmează:

1. Cu privire la alegerea președintelui raionului.

Raportor: 1/3 din consilieri raionali.

2. Cu privire la modificarea organigramei și statelor de personal ale aparatului președintelui, ale direcțiilor și altor subdiviziuni subordonate consiliului raional.

Raportor: consilier raional.

3.Cu privire la alegerea vicepreședinților raionului.

Raportor: președintele raionului.

4. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional, în cazul în care Preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna.

Raportor: Gh. Ungureanu – Secretarul Consiliului raional.

La întrebarea președintelui ședinței, dacă sunt propuneri vis-à-vis de agenda menționată, de la consilierii raionali Ivan Cebotari și Grigore Corcodel, au parvenit solicitări de a include în ordinea de zi chestiunile: Privind modificarea Deciziei nr. 6/2 din 29.11.2018 "Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2019, în lectura a doua"; Cu privire la cererea de transfer a dnei Maria Huzun, șef DASPF; Cu privire la cererea de transfer a dnei Maria Bajura, șef Direcție Educație; Cu privire la asigurarea interimatului funcției de șef Direcție Educație. 

Informăm că la propunerea a 18 consilieri, cît și în urma discuțiilor și dezbaterilor purtate la ședință, dl Grigore CORCODEL a fost ales în funcția de președinte al raionului Sîngerei (mandatul 2019-2023).

Dl Ion Roșca a adus felicitări și a exprimat încrederea că dl Grigore Corcodel va depune maxim efort pentru a îmbunătăți domeniul social-economic. La rîndul său, Președintele raionului a mulțumit pentru votul acordat, menționînd că va reprezenta interesele tuturor locuitorilor raionului Sîngerei și va fi deschis pentru dialog și colaborări în beneficiul concetățenilor.

În urma aprobării modificării organigramei Aparatului Președintelui și după consultarea fracțiunilor de către Președintele raionului, au fost aleși vicepreședinții:

Dl Tudor Tutunaru - Vicepreședinte în problemele sociale (domeniul social, educațional și instituțiilor medico-sanitare publice).

Dl Ion Bîrsanu - Vicepreședinte în problemele agriculturii, eficienței energetice și construcții (domeniul agriculturii, eficienței energetice, construcţia, administrarea şi repararea drumurilor de interes raional, infrastructurii rutiere, arhitecturii, ecologiei, relațiilor funciare și cadastru);

Dl Iulian Erimei -Vicepreședinte în domeniul cultural și economic (atragerea investițiilor în raion, dezvoltarea culturii, susținerea activităților ce țin de tineret și sport).

Remarcăm că pe parcurs, de către consilieri au fost supuse analizei și aprobate chestiunile suplimentare. Totodată, dumnealor au abordat așa subiecte ca termenul de convocare al ședințelor comisiilor consultative, modalitatea de recepționare a materialelor pentru ședințele Consiliului și transmisiunea video a acestora; modificarea Regulamentului Consiliului raional; posibilitatea instituirii Comisiei pentru Fondul de Rezervă; adoptarea unui regulament de disciplină la ședințele Consiliului; organizarea unei instruiri pentru consilierii raionali.

La finele ședinței, dl Grigore Corcodel – președintele raionului a adus sincere felicitări, consilierului raional dl Ruslan Delogramatic, cu prilejul zilei de naștere.

Concluzionăm că ședința extraordinară de astăzi, a pus temelia unui nou început în calea de dezvoltarea și prosperare a raionului nostru.

Ana Foltea

Secția Administrație Publică

IMG 2174

IMG 2145

IMG 2151

IMG 2212

IMG 2214

IMG 2197

IMG 2216