Consiliul Raional Sîngerei

Switch to desktop Register Login

De la factor de decizie, la factor de execuție...

15 ianuarie 2020, s-a adeverit a fi o data importantă pentru locuitorii com. Drăgănești, îndeosebi pentru personalul și beneficiarii Azilului de bătrâni “Sf. Gheorghe” și a Centrului de Sănătate din comună. Astăzi, au fost date în exploatare centralele termice pentru încălzirea acestor instituții.

La eveniment au fost prezenți președintele raionului Sîngerei, dl Grigore Corcodel, vicepreședintele raionului dl Tudor Tutunaru, ex-președintele raionului dl Vasili Marandiuc, șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei, dna Maria Bajura, șef-adjunct DASPF - dna Maria Huzun, cât și toți cei care au participat nemijlocit la realizarea proiectului dat.

Până la începerea momentului festiv, dl Grigore Corcodel a avut convorbiri cu dna Ludmila Mereniuc (directorul Azilului), dl Gheorghe Mereniuc (șef IMSP Centrul de Sănătate Drăgănești), persoanele în etate și pacienții Centrului. Astfel, președintele raionului s-a interesat de necesitățile indispensabile pentru asigurarea activității eficiente a instituțiilor, condițiile în care activează angajații. În acest context, dumnealui a ascultat doleanțele cetățenilor cărora li se prestează servicii medicale și sociale, manifestînd o atenție sporită față de gradul de satisfacție al lor.

Panglica a fost tăiată de ex-președintele raionului Sîngerei, dl Vasili Marandiuc care a fost receptiv la solicitările managerilor instituțiilor date, susținînd imediat proiectul și de președintele raionului, dl Grigore Corcodel, ce a continuat buna inițiativă a predecesorului său, reușind să realizeze scopul determinat. Remarcăm că tronsonul dat, poate asigura și conectarea la gaz a altor locuințe.

Pe parcurs, cei prezenți au adus mulțumiri administrației raionului, pentru implicare activă în ridicarea nivelului de trai ai locuitorilor comunei Drăgănești

Secția Administrație Publică

IMG 2761

IMG 2806

IMG 2791

IMG 2818

IMG 2850

IMG 2857

IMG 2879

IMG 2826

IMG 2835

IMG 2836