Consiliul Raional Sîngerei

Switch to desktop Register Login

Edilii locali în ședință extraordinară

Astăzi, în prima jumătate a zilei, consilierii raionali s-au întrunit în ședință extraordinară, la care au participat dl Grigore Corcodel, președintele raionului Sîngerei, dl Tudor Tutunaru, dl Ion Bîrsanu, dl Iulian Erimei, vicepreședinții raionului, dl Gheorghe Ungureanu, secretar al Consiliului raional, funcționarii subdiviziunilor subordonate Consiliului raional și reprezentanții mass-media.

Inițial, dl Gheorghe Ungureanu, secretar al Consiliului raional a efectuat apelul și a constatat caracterul deliberativ al ședinței. După aceasta, cei prezenți au onorat simbolurile de stat și ale raionului. Mai apoi, în calitate de președinte al ședinței a fost ales dl Ion Galus, iar Comisia de numărare a voturilor a fost formată din 2 consilieri – dna Anna Orlovscaia și dl Vasile Brega.

Menționăm că la ordinea de zi, stipulată în dispoziția Președintelui raionului, au parvenit propuneri privind numărul de ordine, dar și excluderea unor chestiuni. După ce au fost aduse argumente din partea inițiatorilor propunerilor, acestea au fost supuse votului. Prin urmare, consilierii au aprobat următoarea agendă de lucru:

1. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier și operarea modificărilor în componența Comisiilor consultative de specialitate.

2.Privind modificarea Deciziei nr. 10/3 din 19.12.2019 "Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2020, în lectura a doua". 

3Cu privire la aprobarea Regulamentului privind exploatarea, aprobarea numărului-limită al autoturismelor de serviciu şi a parcursului-limită anual pentru un autoturism întru asigurarea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu de către subdiviziunile subordonate Consiliului raional.

4. Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a automobilului de serviciu de model DACIA LODGY (proprietate publică privată a raionului)din gestiunea Aparatului Președintelui raionului în gestiunea Direcției Educație.

5. Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a automobilului de serviciu de model SKODA OCTAVIA ELEGANCE din proprietate publică privată a raionului (gestionar Aparatul Președintelui raionului) în gestiunea economică a IMSP Spitalul Raional. 

            6. Cu privire la inițierea procedurii de dizolvare a Întreprinderii Municipale “Biroul de proiectare și Sistematizare al raionului Sîngerei”.

7. Privind autorizarea casării bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea IP Gimnaziul Dobrogea Veche. 

8. Cu privire la examinarea notificării emise de către Oficiul Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat.

9. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional, în cazul în care Preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna.

Astfel, în cadrul ședinței, au fost prezentați 4 consilieri noi, cărora li s-au atribuit mandate de către Comisia Electorală Centrală, iar Consiliul raional a decis din care Comisii de specialitate, dumnealor vor face parte. Totodată, dl V. Tabarcea-șef Secție Administrație Publică, raportorul primei chestiuni, le-a înmânat legitimațiile și insignele de consilier.

Pe parcurs, autorii  proiectelor de decizie (dl Gh. Ungureanu - secretar al Consiliului raional, dl O. Banaru - șef Direcție Finanțe, dl A. Guțu - șef SATEE, dna V. Serbușca - șef Secție Economie, dna E. Bîrsan - director gimnaziu Dobrogea Veche) au explicat scopul și necesitatea elaborării lor, dar și importanța ce o au asupra societății și întregii activități administrative. Remarcăm că toate proiectele au fost aprobate de către aleșii locali cu votul majorității. 

Ana Foltea

Secția Administrație Publică

IMG 3298

IMG 3302

IMG 3299

IMG 3293

IMG 3292

IMG 3289

IMG 3288

djt