Consiliul Raional Sîngerei

Switch to desktop Register Login

Ședința ordinară a Comisiei pentru Situații Excepționale din 12.02.2020

Pentru a vizualiza, Procesul-Verbal nr. 1 și Hotărârea CSE, accesați aici: Document 

Astăzi, 12 februarie curent, a avut loc ședința ordinară a Comisiei pentru Situații Excepționale.

În debut, președintele CSE Sîngerei, dl Grigore Corcodel a dat citire ordinii de zi, după care a oferit cuvîntul raportorilor.

Dl Gheorghe Balea, medic principal Centrul de Sănătate Publică Bălți (Sîngerei), a raportat despre măsurile de prevenire și apariție a cazurilor de  infecție cu „Coronavirusul” de tip nou cît și acțiunile de profilaxie și combatere a gripei sezoniere în raion. Dumnealui a vorbit despre situația epidemiologică a infecției cu Coronavirusul de tip nou, menționînd date exacte a numărului de bolnavi contaminați, numărul de decese. Totodată a oferit audienței o informație amplă în ce privește cazurile de infecții virale ale căilor respiratorii și cazurile de gripă care au fost înregistrate în raionul Sîngerei.

În acest context, dl Gheorghe Balea, a subliniat și măsurile înteprinse de Centrul de Sănătate Publică Bălți(Sîngerei) în scopul prevenirii acestora: monitorizarea săptămînală privind cazurile de gripă, IACRS și SARI cu prezentarea informației la Punctul Focal ANSP; verificarea instituțiilor de învățămînt; instruirea lucrătorilor medicali în domeniul manifestărilor clinice, diagnosticul bolii, utilizării echipamentului personal de protecție și măsurile de control al infecțiilor virale; pregătirea bazei spitalicești pentru izolarea și tratamentul persoanelor suspecte sau bolnave; transportul public să fie supus prelucrării și dezinfecției etc.

Referitor la acest subiect, președintele CSE, dl Grigore Corcodel a venit cu îndemnul să fie verificate strict toate instituțiile publice din raion, să fie informați toți locuitorii prin intermediul amplasării pliantelor cît și prin vizitele de informare a specialiștilor.

Dl Tudor Tutunaru, vicepreședintele CSE, a propus să fie întreprinse măsuri de profilaxie și în instituțiile de stat.

Deasemenea, dl Ion Bîrsanu, vicepreședintele CSE, a intervenit cu propunerea să fie repartizate pliante informative în cadrul evenimentului vizitei de lucru a prim-ministrului Republicii Moldova, care va avea loc la 13 februarie curent, în cadrul Casei de Cultură din or. Sîngerei.

Totodată, dna Eleonora Tartacovschi, șef Centrul de Sănătate Sîngerei a subliniat importanța plasării informațiilor ce țin de măsurile de profilaxie și prevenire în mijloacele de transport public.

În continuare dl Ion Urecheanu, șef Secție Situații Excepționale, a raportat  audienței, informații ce țin de majorarea cazurilor de ardere a vegetației uscate cît și măsurile de protecție ce urmează a fi întreprinse de către conducătorii APL,  agenții economici, edilii locali și persoanele fizice în scopul evitării incendiilor. Totodată, dl Ion Urecheanu a stipulat că măsurile de prevenire și informare a populației se pun în sarcina factorilor de decizie a primăriilor din localitățile raionului.

La acest capitol, dl Grigore Corcodel a solicitat să se efectueze  măsuri concrete, prin întocmirea unui plan de acțiuni în regim de urgență de către Secția Situații Excepționale, Inspectoratul de Poliție și Inspecția Pentru Protecția Mediului Sîngerei. Planul de acțiuni urmează să fie întocmit cu scopul de a fi efectuate verificări riguroase, a preveni și informa populația despre consecințele și măsurile ce urează a fi întreprinse în caz de neconformare.

Aici a intervenit și primarul orașului Sîngerei, dl Arcadie Covaliov, menționînd că ar fi binevenit să fie create mai întîi condiții de depozitare a deșeurilor și mai apoi să fie sancționați locuitorii care încalcă.

Spre final, dl Ion Urecheanu, șef Secție Situații Excepționale, a mai prezentant o informație amplă despre campania de prevenire a incendiilor și intoxicațiilor în sectorul locativ privat, cu sloganul „O CASĂ PROTEJATĂ- O VIAȚĂ SALVATĂ”. Aici dumnealui a raportat despre instalarea detectoarelor de fum în casele familiilor social vulnerabile, listele cărora au fost înaintate de către primării.

 La acest subiect președintele CSE Sîngerei, a solicitat să fie selectate cu strictețe familiile care au nevoie de aceste detectoare. Deasemenea dumnealui a subliniat că acest subiect urmează să fie pus în discuție la ședința cu primarii.

Mariana Bencovschi

Secția Administrație Publică

IMG 7774

IMG 7772

IMG 7773

IMG 7778