Consiliul Raional Sîngerei

Switch to desktop Register Login

Ședință de lucru

Astăzi, 17 septembrie curent, în cadrul sălii de ședințe a Consiliului raional, la inițiativa dlui Grigore Corcodel, președintele raionului Sîngerei, s-a petrecut ședința de lucru cu privire la analiza posibilităților de participare în cadrul Concursului de proiecte, finanțate din Fondul Național de Dezvoltare Regională.

La discuții au participat reprezentanții primăriilor – parteneri beneficiari ai Proiectului comun de finanțare unde au reușit să fie analizate problemele existente cît și cele ce pot interveni pe parcursul prezentării setului necesar de acte la Nota Conceptuală și ulterior a Cererii de finanțare la Concursul de proiecte cu finanţare din Fondul Naţional de dezvoltare Regională organizat de ADR Nord.

În cadrul întrevederii de astăzi, președintele raionului, dl Grigore Corcodel, a reiterat importanța acestor discuțiilor, deoarece întrebările și neclaritățile care intervin își pot regăsi soluționare directă. Totodată, dl Grigore Corcodel a menționat că în Strategia Națională a Republicii Moldova 2014-2030 în domeniul alimentării cu apă și sanitație, în conformitate cu strategiile europene de dezvoltare se prevede alimentarea localităților cu apă de suprafață (din rîuri și lacuri naturale) din motivul că ele sunt ușor de tratat și de adus la condiția de apă potabilă, pe cînd apă din fîntînile de mină și sondele arteziene necesită utilaj sofisticat și cheltuieli suplimentare, ceea ce mărește costul apei pentru fiecare consumator. Dumnealui a pus accentul pe aprovizionarea a cît mai multe localități din raion cu apă de calitate la un preț cît mai rezonabil, în contextul în care tot mai multe sate ale raionului se confruntă cu lipsa apei potabile.

Prezent la masa de dialog, vicepreședintele raionului, dl Ion Bîrsanu, a menționat că este necesară mobilizarea tuturor, pentru a se realiza contectarea la apă potabilă de la Nistru în scopul păstrării resurselor de apă atît de importante pentru generațiile viitoare.

În acest context, informăm că la 10 septembrie 2020 a fost lansat un nou concurs pentru aplicarea proiectelor şi programelor de dezvoltare regională cu finanţare din Fondul Naţional de Dezvoltare Regională ( FNDR), organizat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediu în conformitate cu prevederile art.10 din Legea nr.438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în R Moldova.

Consiliul Raional Sîngerei dispune de două Proiecte de execuţie care corespund priorităţilor 3: Infrastructură Regională , Domeniul de Intervenţie, Aprovizionarea cu Apă şi Sanitaţie, fapt ce îi oferă posibilitatea de a participa la Concursul de proiecte cu finanţare din Fondul Naţional de dezvoltare Regională organizat de ADR Nord.

Specialiştii Aparatului Preşedintelui Raionului Sîngerei ca Aplicant au elaborat Nota Conceptuală combinînd ambele proiecte de execuţie:

1.Apeduct magistral pentru localităţile Rădoaia, Izvoare, Drăgăneşti, Cotiujenii Mici şi

2. Apeduct Sîngerei –Grigorăuca-Copăceni- Prepeliţa întru-n Proiect comun de finanţare:

„Extinderea apeductului magistral pentru opt comunităţi ale raionului Sîngerei din conducta Soroca –Bălţi -Sîngerei ”.

La Etapa I de desfășurare a concursului de proiecte este necesar de prezentat Nota Conceptuală şi Declaraţiile de Parteneriat semnate de Aplicant şi toţi Partenerii Beneficiari al Proiectului comun de finanţare .

Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

ANDRONIC Mihail

Secția Administrație Publică

 3456