Consiliul Raional Sîngerei

Switch to desktop Register Login

Ziua lucrătorului din sfera protecției sociale a populației

În dimineața acestei zile, în sala de ședințe a Consiliului raional, conducerea raionului Sîngerei, în persoana dlui Grigore Corcodel, președintele raionului, dlui Tudor Tutunaru, vicepreședintele raionului, împreună cu dl Vitalie Tabarcea, șef Secție Administrație Publică și dna Maria Bajura, șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei, într-o atmosferă de sărbătoare au adresat cele mai sincere cuvinte de felicitare și au înmînat florile recunoștinței cu prilejul Zilei lucrătorului din sfera protecției sociale.

În alocuțiunea sa, dna Maria Bajura, șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei, a reiterat sincere mulțumiri pentru eforturile enorme în realizarea obiectivelor trasate, străduință, sacrficiu și entuziasmul cu care lucrătorii din sfera socială își exercită atribuțiile de serviciu.

Cuvinte de gratitudine și apreciere a adresat și dl Grigore Corcodel, președintele raionului Sîngerei, subliniind importanța activității demne a lucrătorilor din domeniul social în condiții deloc ușoare, apreciind înalt profesionalismul, dăruirea de sine, devotamentul și curajul de a face față provocărilor.

În acest context, conform Dispoziției președintelui raionului, angajații din sfera socială au primit diplome de gradul II în semn de apreciere pentru activitate prodigioasă, înalt profesionalism și contribuție substanțială la consolidarea, aisgurarea funcționalității sistemului de asistență socială a raionului, precum și cu prilejul sărbătorii profesionale „Ziua lucrătorului din sfera protecței sociale a populației”.

Diplome pentru realizările frumoase obținute, în activitatea nobilă desfășurată, competența profesională și cu prilejul zilei profesionale, au fost înmînate de dna Maria Bajura, șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familei.

Urări de sănătate, pace și realizări frumoase au fost rostitite și de vicepreședintele raionului, dl Tudor Tutunaru.

La final, șeful Secției Administrație Publică, dl Vitalie Tabarcea, a exprimat cuvinte de recunoștință pentru munca complicată în îndeplinirea nobilei profesii.

234