Consiliul Raional Sîngerei

Switch to desktop Register Login

Pentru a vizualiza, varianta semnată a actului, accesați aici: Dispoziție nr. 81

 

D I S P O Z I Ţ I E   nr.81

din “22august 2020

or. Sîngerei

Despre convocarea şedinţei ordinare a Consiliului raional

            În conformitate cu prevederile art. 45 alin.(3), art. 53 alin. (1) lit. f) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,

            De convocat şedinţa ordinară a Consiliului raional la data de “ 03” septembrie 2020, cu începere la ora10:00, Casa raională de Cultură “Nicolae Iorga”, or. Sîngerei, cu următoarea ORDINE DE ZI:

 

1. Cu privire la încetarea raporturilor de serviciu prin demisie a secretarului Consiliului raional Sîngerei. 

Raportor: T. Donos - șef Serviciu Juridic și Resurse Umane

2. Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru constituirea Consiliului Electoral de Circumscripție de nivelul al II-lea, Sîngerei (Alegerile Președintelui Republicii Moldova 01.11.2020).

Raportor: T. Donos - șef Serviciu Juridic și Resurse Umane

3. Privind modificarea Deciziei nr. 10/3 din 19.12.2019 “Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2020, în lectura a doua”.

Anexa nr. 1-4

Anexa nr. 5

Anexa nr. 6

Raportor: O. Banaru - șef Direcție Finanțe

4. Cu privire la executarea bugetului raional pentru I semestru al anului 2020. 

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Anexa nr. 3

Anexa nr. 4

Anexa nr. 5

5. Cu privire la modificarea anexei nr. 1 a Deciziei Consiliului raional nr. 10/8 din 19.12.2019 “Privind aprobarea Programului lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice locale (de interes raional) finanțate din mijloacele fondului rutier pe anul 2020.

Anexa nr.1

Raportor: V. Țîbîrnă – șef Secție Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri

6Cu privire la transmiterea activelor, proprietate publică a raionului, obiectul nr.1202/01 „Traseul de aprovizionare cu apă potabilă centralizat, gravitațional din conducta Soroca – Bălți – Sîngerei, etapa II”din gestiunea Aparatului Președintelui raionului în gestiunea ÎM „Indmetalcongaz”. 

Raportor: V. Țîbîrnă – șef Secție Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri

7. Privind transmiterea cu titlu gratuit activelor proprietate publică a raionului (tomberoane din metal - 70 bucăți) din gestiunea Aparatului Președintelui raionului Sîngerei în gestiunea Î.M. "INDMETALCONGAZ". 

Raportor: A. Doagă - contabil-șef Serviciu Financiar

8. Privind transmiterea cu titlu gratuit activului proprietate publică a raionului (mașina de anestezie CS-650 GE Healthcare) din gestiunea Aparatului Președintelui raionului Sîngerei în gestiunea economică a IMSP Spitalul Raional Sîngerei.

Raportor: A. Doagă - contabil-șef Serviciu Financiar

 9.Cu privire la acordul preluării bunurilor din proprietatea publică a statului (Ministerul Educației, Culturii și Cercetării), în proprietatea publică a raionului (gestiunea I.P. L.T.,,A. Agapie”, com. Pepeni, I.P.Gimnaziul ,,V. Mereniuc”, com.Bilicenii Vechi). 

Raportor: M. Curciuc - șef-interimar Direcție Educație

10Cu privire la acordul preluării bunurilor din proprietatea publică a statului (Ministerul Educației, Culturii și Cercetării), în proprietatea publică a raionului (gestiunea IP Gimnaziul ,,N. Dabija”, s. Heciul Vechi).

Avizul Serviciului Juridic

 Raportor: M. Curciuc - șef-interimar Direcție Educație

11Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe (cărți) aflate în administrarea unor instituții de învățământ din raion. 

Raportor: M. Curciuc - șef-interimar Direcție Educație

12Cu privire la transmiterea activelor din proprietate publică a raionului (Direcția Educație) în proprietatea publică a comunei Dumbrăvița.

Avizul Serviciului Juridic

Raportor: M. Curciuc - șef-interimar Direcție Educație

13. Privind efectuarea examenului medico-militar al recruților și încorporarea în serviciul militar în termen, cu termen redus și cel civil în toamna 2020 - iarna 2021 în secţia administrativ-militară a raionului Sîngerei.

Raportor: O. Timofeev - șef Secție administrativ-militară

14. Cu privire la organizarea recrutării tinerilor a.n.2005 de către secția administrativ-militară a raionului Sîngerei.

Raportor: O. Timofeev - șef Secție administrativ-militară

15Cu privire la examinarea interpelărilor și realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul raional.

Raportor: V. Tabarcea - șef Secție Administrație Publică

16. Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului raional pentru trimestrul III și IV al anului 2020.

Raportor: V. Tabarcea - șef Secție Administrație Publică

 Chestiuni ce au fost remise spre reexaminare, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului raional, din 28 mai 2020:

17Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul  2019. (Nota informativă înregistrată cu nr. 09 din 28 ianuarie 2020)

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Raportor: O. Banaru - șef Direcție Finanțe

18Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Statutului Î.M. “Centrul Stomatologic raional Sîngerei"’ și actelor aferente activității întreprinderii respective. (Nota informativă înregistrată cu nr. 44 din 15 mai 2020)

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Anexa 6

Raportor:  V. Serbușca – șef Secție Economie

19Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Statutului Î.M. “INDMETALCONGAZ” și actelor aferente activității întreprinderii respective. (Nota informativă înregistrată cu nr. 43 din 15 mai 2020)

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Anexa 6

Raportor:  V. Serbușca – șef Secție Economie

20Privind autorizarea casării bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe aflate în gestiunea Î. M. "INDMETALCONGAZ". (Nota informativă înregistrată cu nr. 39 din 12 mai 2020)

Anexa

Raportor: E. Sincovschi - director Î.M. "INDMETALCONGAZ"

21Privind transmiterea activului “Lada-Termos TM-15M” din proprietatea raionului (Consiliul raional Sîngerei) în proprietatea statului (MAI, IGSU, DSE mun. Bălți). (Nota informativă înregistrată cu nr. 41 din 14 mai 2020)

Raportor: A. Doagă – contabil-șef, Serviciul Financiar 

22. Privind transmiterea cu titlu gratuit, activelor proprietate publică a raionului (automobilul de serviciu de model LADA 21214, anvelope 185/76 R16 Kama-232) din gestiunea Aparatului Președintelui raionului Sîngerei, în gestiunea Î.M. "INDMETALCONGAZ".  (Nota informativă înregistrată cu nr. 45 din 20 mai 2020)

Raportor: A. Doagă – contabil-șef Serviciu Financiar

23Cu privire la transmiterea activelor proprietate publică a raionului din gestiunea Direcției Educație (CCA Răzălăi) în gestiunea Liceului Teoretic „A. Agapie”, comuna Pepeni. (Nota informativă înregistrată cu nr. 21 din 13.05.2020 )

Raportor: M. Curciuc - șef interimar al Direcției Educație

24Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea Direcției Educație Sîngerei. (Nota informativă înregistrată cu nr. 22 din 13.03.2020)

Raportor: M. Curciuc - șef interimar al Direcției Educație

25. Cu privire la pregătirea instutuțiilor de învățămînt către noul an școlar 2020 - 2021. (Nota informativă înregistrată cu nr. 23 din 16 martie 2020)

Raportor: M. Curciuc - șef interimar al Direcției Educație.

26Cu privire la instituirea Comisiei raionale pentru protecția drepturilor omului. (Nota informativă înregistrată cu nr. 17 din 09 martie 2020)

Raportor: M. Bajura - șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei

27Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Anexei nr. 1 la Decizia nr. 2/12 din 04.05.2004 ”Cu privire la instituirea Consiliului Raional pentru Protecția Drepturilor Copilului și aprobarea Regulamentului” (Nota informativă înregistrată cu nr. 20 din 09 martie 2020)

Raportor: M. Bajura - șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei

28. Cu privire la modificarea Deciziei nr. 3/6 din 14.08.2014 privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul și condițiile de desfășurare a Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile social/economic vulnerabile II și instituirea comisiei de selectare a beneficiarilor de locuințe sociale. (Nota informativă înregistrată cu nr. 18 din 09 martie 2020)

Raportor: M. Bajura - șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei

29Cu privire la modificarea Anexei nr. 3 a Deciziei nr. 2/12 din 14.04.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, structurii și statelor de personal ale Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei. (Nota informativă înregistrată cu nr. 62 din 20 august 2020)

Raportor:  M. Bajura – șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei

30. Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat dintre AO CCF Moldova - Copil, Comunitate, Familie și Consiliul raional Sîngerei.  (Nota informativă înregistrată cu nr. 27 din 07 mai 2020)

Raportor: M. Bajura  - șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei

31Cu privire la numirea reprezentantului Consiliului raional Sîngerei în instanțele de judecată. (Nota informativă înregistrată cu nr. 46 din 20 mai 2020)

Raportor: T. Donos – șef Serviciu Juridic și Resurse Umane

32Cu privire la acordarea premiului unic. (Nota informativă înregistrată cu nr. 48 din 27.05.2020)

Raportor: T. Donos – șef Serviciu Juridic și Resurse Umane

33. Cu privire la constituirea Comisiei raionale pentru siguranța rutieră. 

Raportor: I. Bîrsanu - vicepreședintele raionului  (Nota informativă înregistrată cu nr. 54 din 24 iunie 2020 )

34.Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului raional pentru trimestrul II al anului 2020. (Nota informativă înregistrată cu nr. 28 din 08 mai 2020)

Raportor: V. Tabarcea - șef Secție Administrație Publică

 35. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional, în cazul în care Președintele ședinței se află în imposibilitate de a semna. 

Raportor: ______________  - secretar al Consiliului raional

Anunțuri, informații și declarații

Președinte

Grigore CORCODEL

______________________

Notă: Lista proiectelor a fost definitivată și publicată integral, conform dispoziției Președintelui raionului nr. 81, la 22 august 2020. 

Chestiuni suplimentare:

Cu privire la modificarea Contractului individual de muncă nr.130/C din 01.07.2015 (Publicat la 25.08.2020)

Raportor: T. Donos – șef Serviciu Juridic și Resurse Umane

Cu privire la modificarea Contractului individual de muncă nr.131/C din 01.07.2015. (Publicat la 25.08.2020)

Raportor: T. Donos – șef Serviciu Juridic și Resurse Umane

 Cu privire la transmiterea activelor, proprietate publică a raionului, obiectul nr. 4/19.P - 2014 "Apeduct Bălți-Sîngerei, Etapa III, Stația de pompare și Stația de dezinfectare" din gestiunea Aparatului Președintelui raionului în gestiunea Î.M. "Indmetalcongaz".  (Publicat la 25.08.2020)

Raportor: V. Țîbîrnă – șef Secție Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

Cu privire la organizarea activității instituțiilor de învățământ din raionul Sîngerei în contextul epidemiologic al COVID-19.  (Publicat la 01.09.2020)

Raportor: M. Curciuc - șef-interimar Direcție Educație 

Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a automobilului de serviciu de model DACIA LOGAN din proprietate publică privată a raionului (gestionar Aparatul Președintelui raionului) în gestiunea economică al IMSP   CS Sîngerei. (Publicat la 01.09.2020)

Raportor: Gh. Chetrari - specialist superior Serviciu Asistență Tehnică și Eficiență Energetică.