Consiliul Raional Sîngerei

Switch to desktop Register Login

Raportor: Angela Mihailiuc, specialist principal Serviciul Juridic Resurse Umane
Raportor: Angela Mihailiuc, specialist principal Serviciul Juridic Resurse Umane

3. Cu privire la modificare.

Raportor: T. Donos, șef Serviciu Juridic și Resurse Umane. 

4. Cu privire la aprobarea Regulamentului.

 Regulament 

Raportor: T. Donos, șef Serviciu Juridic și Resurse Umane.

 5. Cu privire la aprobarea Regulamentului.

 Regulament 

Raportor: T. Donos, șef Serviciu Juridic și Resurse Umane.

6. Cu privire la acordul privind folosirea denumirii oficiale a raionului.

Raportor: T. Donos, șef Serviciu Juridic și Resurse Umane

7. Privind modificarea deciziei nr. 8/17 din 17.12.2015.

Raportor: T. Donos, șef Serviciu Juridic și Resurse Umane

8. Cu privire la modificarea deciziilor.

Raportor: L. Cucoș, șef Direcție Economie și Atragerea Investițiilor

9.Cu privire la modificarea deciziei nr. 2/3 din 26.04.2018.

Raportor: L. Cucoș, șef Direcție Economie și Atragerea Investițiilor

10.Cu privire la aprobarea încheierii contractului de comodat.

Raportor: L. Cucoș, șef Direcție Economie și Atragerea Investițiilor

11. Privind modificarea Deciziei nr. 3/19 din 03.09.2020 “Cu privire la aprobarea în redacție nouă a statutului Î.M. “INDMETALCONGAZ”” și actelor aferente activității întreprinderii respective.

Raportor: I. Erimei, vicepreședinte al raionului

12.Cu privire la modificarea Anexei nr.1 a Deciziei Consiliului Raional nr.5/5 din 15.12.2020       ,,Privind aprobarea Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a drumurilor publice locale (de interes raional) finanţate din mijloacele fondului rutier pe anul 2021”.

Anexă

Raportor: V. Țîbîrnă, șef Secție Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

13.Privind transmiterea activelor (costul reparațiilor capitale ale clădirilor instituțiilor educaționale) din proprietatea publică a raionului gestiunea Direcția Educație, în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale de nivelul I.

Raportor: M. Curciuc, șef-adjunct Direcție Educație

14. Cu privire la transmiterea unor bunuri.

Raportor: M. Curciuc, șef-adjunct Direcție Educație

15.Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe (cărți), aflate în administrarea unor instituții de învățământ din raion.

Raportor: M. Curciuc, șef-adjunct Direcție Educație

16.Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea L.T. “Alexandru Agapie”.

Raportor: L. Rudei, director L.T. “Alexandru Agapie”

17. Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea I.P. Gimnaziul “Luceafărul” din or. Biruința.

Raportor: N. Vechiu, director gimnaziu “Luceafărul

18. Privind casarea mijloacelor fixe, aflate în gestiunea IMSP „Spitalul raional Sîngerei”.

Raportor: V. Malcoci, director-interimar IMSP “Spitalul raional Sîngerei

19. Privind casarea mijloacelor fixe, aflate în gestiunea IMSP “Centrul de Sănătate Biruința”.

Raportor: Gh. Ojog, șef IMSP “Centrul de Sănătate Biruința

20. Cu privire la transmiterea activelor (costul reparațiilor capitale în instituțiile publice educaționale) din proprietatea publică a raionului în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale de nivelul I.

Raportor: V. Rusu, șef Secție Cultură

21. Cu privire la transmiterea activelor (costul reparațiilor capitale), din proprietatea publică a raionului în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale de nivelul I.

Raportor: O Banaru, șef Direcție Finanțe

22. Privind modificarea deciziei nr. 5/4 din 15.12.2020 “Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2021, în lectura a doua”.

Anexă 1-2

Anexă nr 6

Anexă 

Raportor: O Banaru, șef Direcție Finanțe

23. Cu privire la efectuarea examenului medico-militar al recruților și încoroporarea în serviciul militar în termen, cu termen redus și cel civil, în toamna 2021-iarna 2022 în secția administrativ-militară a raionului Sîngerei.

Raportor: O. Timofeev – șef Secție administrativ-militară.

24. Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcționare al Centrului raional de Tineret Sîngerei.

Raportor: V. Onceanu, specialist principal Serviciu Tineret și Sport

25. Cu privire la examinarea interpelărilor și realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul raional.

Raportor: V. Tabarcea, șef Secție Administrație Publică

26. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional, în cazul în care Preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna.

Raportor: V. Tabarcea – șef Secție Administrație Publică

Anunţuri, informaţii şi declaraţii

Președinte

Grigore CORCODEL

     ______________________