Consiliul Raional Sîngerei

Switch to desktop Register Login

PROIECT

D I S P O Z I Ţ I E   nr.  ____

din “____” _________ 2020

or. Sîngerei

Despre convocarea şedinţei __________ a Consiliului raional

            În conformitate cu prevederile art. 45 alin.(3), art. 53 alin. (1) lit. f) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,

            De convocat şedinţa ___________ a Consiliului raional la data de “____”  ________ 2020, cu începere la ora _______ cu următoarea ORDINE DE ZI:

Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul  2019.

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Anexa nr. 3

Anexa nr. 4

Anexa nr. 5

Raportor: O. Banaru - șef Direcție Finanțe.

Privind transmiterea activelor proprietate publică a raionului (costul reparațiilor capitale) din gestiunea instituțiilor publice educaționale în gestiunea Direcției Educație.

Raportor: O. Banaru - șef Direcție Finanțe.

Privind transmiterea activelor (costul reparațiilor capitale în instituțiile publice educaționale) din proprietatea publică a raionului în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I.

Raportor: O. Banaru - șef Direcție Finanțe.

Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe, aflate în gestiunea Direcției Finanțe. 

Raportor: O. Banaru - șef Direcție Finanțe.

Privind autorizarea casării bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea IP Gimnaziul "Ion Ignatiuc" din s. Prepelița. 

Anexa

Raportor: S. Erimei - director Gimnaziu "Ion Ignatiuc" din s. Prepelița.

Privind efectuarea examenului medico-militar al recruților și încorporarea în serviciul militar în termen, cu termen redus și cel civil în primăvara - vara 2020 în secţia administrativ-militară a raionului Sîngerei.

Raportor: M. Savca - șef Secție administrativ-militară.

Privind modificarea Deciziei nr. 10/3 din 19.12.2019 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2020, în lectura a doua”.

Anexa nr. 1-3,5

Anexa nr. 4

Anexa nr. 6

Raportor: O. Banaru - șef Direcție Finanțe.

Cu privire la constituirea Comisiei raionale pentru siguranța rutieră

Raportor: I. Bîrsanu - Vicepreședintele raionului.

Cu privire la instituirea Comisiei raionale pentru protecția drepturilor omului

Raportor: M. Bajura - șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei.

Cu privire la modificarea Deciziei nr. 3/6 din 14.08.2014 privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul și condițiile de desfășurare a Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile social/economic vulnerabile II și instituirea comisiei de selectare a beneficiarilor de locuințe sociale

Raportor: M. Bajura - șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei.

Cu privire la modificarea Anexei nr. 3 a Deciziei nr. 2/12 din 14.04.2016 privind aprobarea Regulamnetului de organizare și funcționare, structurii și statelor de personal ale Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei

Raportor: M. Bajura - șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei.

Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Anexei nr. 1 la Decizia nr. 2/12 din 04.05.2004 ”Cu privire la instituirea Consiliului Raional pentru Protecția Drepturilor Copilului și aprobarea Regulamentului”

Raportor: M. Bajura - șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei.

Cu privire la transmiterea activelor proprietate publică a raionului din gestiunea Direcției educație (CCA Răzălăi) în gestiunea Liceului Teoretic „A. Agapie”, comuna Pepeni

Raportor: M. Curciuc - șef interimar al Direcției Educație.

Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea Direcției educație Sîngerei

Raportor: M. Curciuc - șef interimar al Direcției Educație.

Cu privire la pregătirea instutuțiilor de învățămînt către noul an școlar 2020 - 2021

Raportor: M. Curciuc - șef interimar al Direcției Educație.

Cu privire la organizarea odihnei de vară destinată copiilor și adolescenților în sezonul estival 2020

Raportor: M. Curciuc - șef interimar al Direcției Educație.

Cu privire la examinarea interpelărilor și realizarea deciziilor aprobate de către Consiliului raional

Raportor: V. Tabarcea - șef al Secției Administrație Publică.

Cu privire la prelungirea contractului de locațiune a bunului proprietate publică a raionului Sîngerei administrat de IMSP Centrul de Sănătate Rădoaia

Raportor: V. Serbușca  - șef al Secției Economie.