Consiliul Raional Sîngerei

Switch to desktop Register Login

D I S P O Z I Ţ I E nr._____
din “_____” ___________ 2018
or. Sângerei

Despre convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului raional
În conformitate cu prevederile art. 45 alin.(3), art. 53 alin. (1) lit. f) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,
De convocat şedinţa extraordinară a Consiliului raional la data de “27” decembrie 2018, cu începere la ora 10:00, cu următoarea ORDINE DE ZI:
 

Anexa nr. 6
Raportor: O. Banaru – șef, Direcție Finanțe.
2. Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe, aflate în gestiunea Direcției Finanțe.
Raportor: O. Banaru – șef, Direcție Finanțe.
3. Privind operarea modificărilor la decizia 8/17 din 18.11.2010 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind conferirea Titlului onorific „Cetățean de Onoare” al raionului Sângerei”.
Raportor: N. Ropot – șef, Secție Administrație Publică.
4. Cu privire la aprobarea programului concediilor de odihnă pentru anul 2019.
Raportor: A. Crăciun - specialist principal, Serviciu Resurse Umane.
5. Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe, aflate în gestiunea Liceului Teoretic "Mihai Eminescu".
Raportor: N. Melinte – Director, IP Liceul Teoretic “M. Eminescu”
6. Cu privire la autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe aflate în administrarea Instituției Publice L.T. “Olimp”, or. Sângerei.
Raportor: L. Șișcanu – Director, IP Liceul Teoretic “Olimp”
7. Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea IP Liceul Teoretic „Nicolae Casso”, Chișcăreni.
Raportor: G. Barbacari – Director, IP Liceul Teoretic “Nicolae Casso”
8. Cu privire la delimitarea terenurilor proprietate publică a UAT de nivelul doi – raionul Sîngerei și aprobarea proiectului de formare.
Raportor: I. Harabagiu – șef, Serviciu Relații Funciare și Cadastru.
9. Cu privire la acordul transmiterii în locațiune a suprafeței neutilizate în procesul de activitate, aflat în gestiunea IMSP „Centrul de Sănătate Sângerei”.
Raportor: V. Serbușca – șef, Direcție Economie.
10. Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea Direcției Educație Sîngerei.
Raportor: S. Zagorudco – șef-adjunct interimar Direcție Educație.
11. Cu privire la primirea bunurilor din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a raionului.
Raportor: S. Zagorudco – șef-adjunct interimar Direcție Educație.
Anexa nr. 3
Raportor: A. Crăciun - specialist principal, Serviciu Resurse Umane.
14. Privind aprobarea Programului raional de control al cancerului în raionul Sângerei pentru anii 2017 – 2025.
Raportor: M. Bîrsan – Vicepreședintele raionului.
15. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional, în cazul în care Preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna.
Raportor: Gh. Ungureanu – Secretarul Consiliului raional.
16. Anunţuri, informaţii şi declaraţii.
 
Vicepreşedinte
Ivan CEBOTARI