Consiliul Raional Sîngerei

Switch to desktop Register Login

D I S P O Z I Ţ I E nr.60
din “11” august 2017
or. Sîngerei

Despre convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului raional.
În conformitate cu prevederile art. 45 alin.(2) şi (3), art. 53 alin. (1) lit. f) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,
De convocat şedinţa extraordinară a Consiliului raional la data de “17” august 2017, cu începere la ora 10:00, cu următoarea
ORDINE DE ZI:
Anexa 6
3. Privind premierea persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică în Consiliul raional.
Raportor: O. Banaru - şef Direcţie Finanţe
4. Privind autorizarea casării bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, aflate în administrarea Aparatului Președintelui raionului și subdiviziunile lor.
Raportor: I. Cebotari - Vicepreședintele raionului
5. Cu privire la deschiderea și dotarea a două Centre de resurse pentru Educația Incluzivă în Gimnaziul ”Iurie Boghiu” s. Flămînzeni și Gimnaziul ”Grigore Vieru” s. Heciul Nou.
Raportor: M. Calin - şef, Direcţie Educaţie
6. Privind autorizarea casării bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe (cărți)aflate în administrarea unor instituțiide învățămînt din raion.
Raportor: M. Calin - şef, Direcţie Educaţie
7. Privind autorizarea casării bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe (cărți) aflate în administrarea IP Liceul Teoretic ”Nicolae Casso”.
Raportor: G. Barbacari - director, IP LT ”Nicolae Casso”
8. Privind transmiterea în folosință cu titlul gratuit către IMSP CNAMUP a spațiilor din incinta IMSP CS Drăgănești.
Raportor: O. Gagiu - specialist superior Serviciul Juridic
9. Privind încorporarea în serviciul militar în termen, cu termen redus și serviciul civil al recruților din raion, în toamna anului 2017 – iarna 2018.
Raportor: M. Savca – şef SAM Sîngerei
10. Privind desemnarea reprezentantului Consiliului raional în instanțele de judecată, pe dosarul civil nr. 09-3-11680-27072017.
Raportor: M. Bîrsan – Vicepreședintele raionului
11. Privind preluarea activelor: drumurilor publice locale (de interes raional) amplasate teritorial în raionul Sîngerei.
Raportor: V. Țîbîrnă - șef SCGCD
12. Cu privire la acțiunile de pregătire a economiei raionului și sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2017-2018.
Raportor: V. Țîbîrnă - șef SCGCD
13. Cu privire la atribuirea unor servicii de interes economic general ÎM ”Indmetalcongaz” din or. Sîngerei.
Raportor: V. Serbușca - șef Direcție Economie
14. Privind completarea Fondului pentru dezvoltarea întreprinderii, a ÎM ”Indmetalcongaz”
Raportor: V. Serbușca - șef Direcție Economie
15. Privind modul de furnizare a informației oficiale contra plată de către Consiliul raional (subdiviziunile, serviciile subordonate și instituțiile publice fondate de către Consiliul raional).
Raportor: V. Baciu - şef Secție Administrație Publică
16. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional, în cazul în care Preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna.
Raportor: Gh. Ungureanu – secretarul Consiliului raional
17. Anunţuri, informaţii şi declaraţii.
17.1. Cu privire la examinarea cererii prealabile a dlui Ion Roșca.
Raportor: M. Bîrsan – Vicepreședintele raionului

Preşedinte

Vasili MARANDIUC