Consiliul Raional Sîngerei

Switch to desktop Register Login

 
Despre convocarea şedinţei ordinare a Consiliului raional
În conformitate cu prevederile art. 45 alin.(3), art. 53 alin. (1) lit. f) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,
De convocat şedinţa ordinară a Consiliului raional la data de “07” iulie 2016, cu începere la ora 10:00, cu următoarea ORDINE DE ZI:
 
Raportor: O. Banaru - şef Direcţie Finanţe.
7. Cu privire la lichidarea şcolii primare din s. Slobozia-Măgura, com. Bursuceni.
Raportor: M. Curciuc – şef-adjunct, Direcţie Educaţie.
Raportor: A. Mihaliuc – specialist principal, Serviciul resurse umane
Raportor: A. Mihaliuc – specialist principal, Serviciul resurse umane.
Raportor: M. Bîrsan – Vicepreşedintele raionului.
Anexa nr. 5
Raportor: V. Ţîbîrnă – şef SCGCD.
Raportor: N. Ropot - şef, SAP.
17. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional în cazul în care Preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna.
Raportor: Gh. Ungureanu - secretar al Consiliului raional.
 
18. Anunţuri, informaţii şi declaraţii.
 
Anexa nr. 1
Raportor: I. Harabagiu – şef SRFC.
 
 
Preşedinte
Vasili MARANDIUC