Consiliul Raional Sîngerei

Switch to desktop Register Login

În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (3) şi art. 53 alin. (1) lit. f) al  Legii  privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, de convocat şedinţa extraordinară a Consiliului raional la data de “20” noiembrie 2014, cu începere  la ora 10:00, cu următoarea ORDINE DE ZI:
 

1. Cu privire la executarea bugetului raional pentru 9 luni anul anul 2014. 

anexa nr.1

anexa nr.2

anexa nr.3

anexa nr.4

Raportor: M. Bordeniuc - şef Direcţie Finanţe.

2. Cu privire la rectificarea bugetului raional, aprobat la 19.12.2013.

Raportor: M. Bordeniuc – şef Direcţie Finanţe.

3. Cu privire la operarea modificărilor la bugetul raional aprobat prin Decizia nr.6/3 din 19.12.2013 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2014, în a doua lectură”.

Raportor: M. Bordeniuc – şef Direcţie Finanţe.

4. Cu privire la iniţierea parteneriatului public-privat pentru administrarea obiectivului de investiţii „Parcul Logistic Agro-Industrial în raionul Sîngerei”.

Anexa nr.1

1

2

3

4

5

6

7

Anexa nr.2

Anexa nr.3

Anexa nr.4

Raportor: Gh. Meaun – Preşedintele raionului.

5.Privind transmiterea bunurilor proprietate publică a raionului (Consiliul raional) în administrare Î.M. ”Indmetalcongaz”.

Raportor: I. Harabagiu – şef SRFC.

6. Cu privire la modificarea Anexei nr. 1 a decizei nr. 1/11 din 07.03.2013 „Cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Echipa mobilă” pentru persoane cu dizabilităţi mintale pe lîngă DASPF”.

Raportor:M. Huzun – şef DASPF Sîngerei.

7. Cuprivire la desfiinţarea Casei de copii de tip familial din s. Grigoreşti.

Raportor:M. Huzun – şef DASPF Sîngerei.

8. Privind recrutarea tinerilor a.n. 1999 în Secţia Administrativ-Militară a raionului Sîngerei.

Raportor: M. Savca – şef Secţia Administrativ-Militară a raionului Sîngerei.

9. Privind operarea modificărilor la decizia nr. 4/12 din 02.10.2014 „Cu privire la numirea dnei Huzun Maria în funcţia de şef Direcţie Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei”.

Raportor: E. Jardan – Serviciul Resurse Umane.

10. Privind realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul raional şi examinarea interpelărilor.

Raportor: N. Ropot – şef Secţie Administraţie Publică.

11. Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului raional, trimestrul IV al anului 2014.

Raportor: Gh. Ungureanu - secretarul Consiliului raional.