Consiliul Raional Sîngerei

Switch to desktop Register Login

Proiecte de decizii pentru ședința extraordinară din 04.04.2019

D I S P O Z I Ţ I E   nr. 36

din “02” aprilie 2019

or. Sîngerei

Despre convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului raional

            În conformitate cu prevederile art. 45 alin.(3), art. 53 alin. (1) lit. f) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,

            De convocat şedinţa extraordinară a Consiliului raional la data de “04” aprilie 2019, cu începere la ora 10:00, cu următoarea ORDINE DE ZI:

                  1. Cu privire la demisia președintelui raionului.

Raportor: Vasili Marandiuc – președintele raionului.

Coraportor: Aliona Crăciun- specialist principal Serviciu Resurse Umane.

2.Cu privire la alegerea președintelui raionului.

Raportor: Iosif Zastevnețchi – consilier raional.

Anunţuri, informaţii şi declaraţii.

  

Președinte

Vasili MARANDIUC

______________________