Consiliul Raional Sîngerei

Switch to desktop Register Login

Proiecte de decizii pentru ședința extraordinară din 23.05.2019

D I S P O Z I Ţ I E   nr._____

din “________________ 2019

or. Sîngerei

Despre convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului raional

            În conformitate cu prevederile art. 45 alin.(3), art. 53 alin. (1) lit. f) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,

            De convocat şedinţa extraordinară a Consiliului raional la data de “23” mai 2019, cu începere la ora 10:00, cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Privind modificarea Deciziei nr. 6/2 din 29.11.2018 “Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2019, în lectura a doua”.

Anexa nr.1-3

Anexa nr.4

Anexa nr.5

Raportor: O. Banaru – șef Direcție Finanțe.

 2.Privind transmiterea activelor proprietate publică a raionului (costul reparațiilor capitale ale clădirilor) din gestiunea instituțiilor publice educaționale în gestiunea Direcției Educație.

Raportor: O. Banaru – șef Direcție Finanțe.

3.Privind transmiterea activelor (costul reparațiilor capitale ale clădirilor instituțiilor educaționale) din proprietatea publică a raionului în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale de nivelul I.

Raportor: O. Banaru – șef Direcție Finanțe.

4.Cu privire la aprobarea parcursului-limită anual al autoturismelor de serviciu din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional.

Raportor: O. Banaru – șef Direcție Finanțe.

 5.Cu privire la aprobarea repartizării profitului net anual al întreprinderilor municipale fondate de Consiliul raional Sîngerei.

Raportor: V. Serbușca – șef Secție Economie.

 6.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 6/4 din 29.11.2018 “Privind aprobarea Programului lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice locale (de interes raional) finanțate din mijloacele fondului rutier pe anul 2019”.

Anexa nr. 1

Raportor: V. Țîbîrnășef SCGCD.

 7Privind aprobarea în redacție nouă a Regulamentului de activitate și a Standardelor minime de calitate ale Serviciului social asistență parentală profesionistă aprobate prin Decizia nr. 1/21 din 19.03.2015 “Cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social asistență parentală profesionistă”.

Anexa nr.1 

Anexa nr.2 

Raportor: M. Huzun – șef DASPF.

8. Cu privire la modificarea Deciziei nr. 2/15 din 05.04.2012 “Cu privire la aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare a instituțiilor publice “Raza Soarelui”, “Agape”, “Sf. Gheorghe””.

Anexa nr.1

Anexa nr.2

Raportor: M. Huzun – șef DASPF.

9. Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe, aflate în gestiunea Direcției Educație Sîngerei.

Raportor: M. Curciuc – șef-adjunct Direcție Educație.

 10.Cu privire la acceptarea bunurilor din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a raionului.

Raportor: M. Curciuc – șef-adjunct Direcție Educație.

 11Cu privire la modificarea Deciziei nr. 3/10 din 07.07.2016 “Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Aparatului Președintelui raionului Sîngerei”.

Raportor: A. Crăciun – specialist principal Serviciu Resurse Umane.

 12Cu privire la numirea dnei Maria Bajura în funcție de șef Direcție Educație.

Raportor: A. Crăciun – specialist principal Serviciu Resurse Umane.

13Cu privire la examinarea notificării nr. 1304/OT1 din 16.04.2019 a OT Bălți al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova.

Raportor: A. Popescu – șef Serviciu Juridic.

14. Cu privire la transmiterea în gestiune cu titlu gratuit a automobilului de serviciu (proprietate publică a raionului) Inspectoratului de Poliție Sîngerei. 

Raportor: O. Banaru – șef Direcție Finanțe.

 15. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional, în cazul în care Preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna.

 Raportor: Gh. Ungureanu – Secretarul Consiliului raional.

Anunţuri, informaţii şi declaraţii.

Președinte

Grigore CORCODEL