Consiliul Raional Sîngerei

Switch to desktop Register Login

Proiecte de decizii supuse consultării publice

Pentru a vizualiza documentul, descărcați aici: Dispoziția.

 

D I S P O Z I Ţ I E   nr._____

din “________________ 2019

or. Sîngerei

Despre convocarea şedinţei ordinare a Consiliului raional

            În conformitate cu prevederile art. 45 alin.(3), art. 53 alin. (1) lit. f) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,

            De convocat şedinţa ordinară a Consiliului raional la data de “ 01” august 2019, cu începere la ora 10:00, cu următoarea ORDINE DE ZI:

       1. Cu privire la executarea bugetului raional pentru I semestru al anului 2019.

       Anexa nr. 1

      Anexa nr. 2

      Anexa nr. 3

      Anexa nr. 4

      Anexa nr. 5

Raportor: O. Banaru – șef Direcție Finanțe.

2. Cu privire la acordarea indemnizației unice aleșilor locali, în legătură cu expirarea mandatului.

Raportor: O. Banaru – șef Direcție Finanțe.

3. Privind desemnarea candidaturilor pentru constituirea Consiliului Electoral de Circumscripție de nivelul al II-a, Sîngerei (Alegerei Locale Generale 20.10.2019).

Raportor: A. Foltea – specialist superior, Secția Administrație Publică

4. Privind modificarea Deciziei 6/10din 29.11.2018 “Cu privire la aprobarea Planului local de acțiuni în domeniul eficienței energetice (sectorul clădiri publice) al raionului Sîngerei pentru anii 2019-2021”.

Raportor: A. Guțu – șef Serviciu Asistență Tehnică și Eficiență Energetică

5.Cu privire la modificarea Deciziei nr. 2/12 din 14.04.2016 “Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, structurii și statelor de personal ale Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei”.

Raportor: M. Huzunșef DASPF

 6.Cu privire la aprobarea Programului de acţiuni privind pregătirea economiei raionului şi sferei sociale pentru activitate în perioada toamnă – iarnă 2019 – 2020.

         Anexa nr. 1

         Anexa nr. 2

        Anexa nr. 3

        Anexa nr. 4

        Anexa nr. 5

Raportor: V. Țîbîrnă – șef SCGCD

7. Privind transmiterea activelor (raportate la mijloace fixe-3 condiționere) din proprietatea publică a raionului în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale de nivelul I.

       Raportor: A. Doagă – contabil-șef, Serviciul Financiar.

8. Cu privire la deschiderea unei singure clase a X-a, ca excepție, în L.T. “Dimitrie Cantemir” or. Sîngerei, L.T. “Nicolae Casso” s. Chișcăreni și L.T. “Pan Halippa” s. Cubolta.

            Raportor: M. Bajura – șef Direcție Educație.

        9. Cu privire la aprobarea Regulamentului și componenței nominale a Consiliului Consultativ din cadrul Direcției Educație Sîngerei.

           Raportor: M. Bajura – șef Direcție Educație.

     10. Privind modificarea Deciziei nr. 6/2 din 29.11.2018 “Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2019, în lectura a doua”.

             Anexa nr. 1-2

            Anexa nr. 3

            Anexa nr. 4

            Raportor: O. Banaru – șef Direcție Finanțe.

      11. Privind confirmarea și conferirea titlului de colectiv artistic “model”.

           Raportor: V. Rusu – șef Secție Cultură.

      12.Cu privire la modificarea Deciziei nr. 3/5 din 23 mai 2019 “Cu privire la aprobarea repartiz[rii profitului net annual al întreprinderilor municipal fondate de Consiliul raional Sîngerei”.

Raportor: E. Maniuc – director Î.M. “Centrul Stomatologic Sîngerei”.

       13. Privind transmiterea activelor din proprietatea publică a raionului (Aparatul Președintelui raionului Sîngerei) în proprietatea publică a statului MAI, IGSU (Direcția Situații Excepționale mun. Bălți).

Raportor: A. Doagă – contabil-șef, Serviciul Financiar.

       14. Cu privire la examinarea interpelărilor și realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul raional.

     Raportor: A. Foltea – specialist superior, Secția Administrație Publică.

15. Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului raional pentru trimestrul III al anului 2019.

   Raportor: Gh. Ungureanu – Secretarul Consiliului raional

16. Privind transmiterea activelor proprietate publică a raionului (raportate la mijloace fixe – instrumente muzicale) din gestiunea Aparatului Președintelui raionului Sîngerei în gestiunea Secției Cultură Sîngerei.

Raportor: A. Doagă – contabil-șef, Serviciul Financiar.

17. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional, în cazul în care Preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna.

              Raportor: Gh. Ungureanu – Secretarul Consiliului raional.

Anunţuri, informaţii şi declaraţii.

Suplimentar:

         - Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Întreprinderea Municipală "Indmetalcongaz". 

Președinte

Grigore Corcodel

______________________