Consiliul Raional Sîngerei

Switch to desktop Register Login

Proiecte de decizii supuse consultării publice

Pentru a vizualiza, descărcați aici: Dispoziția nr. 82

 

D I S P O Z I Ţ I E   nr._____

din “_____” ___________ 2019

or. Sîngerei

Despre convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului raional

            În conformitate cu prevederile art. 45 alin.(3), art. 53 alin. (1) lit. f) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,

            De convocat şedinţa extraordinară a Consiliului raional la data de “   ” august 2019, cu începere la ora 10:00, cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Privind aprobarea tarifului pentru serviciile de organizare a accesului potențialilor consumatori la rețeaua de distribuție a gazelor din s. Drăgănești (proprietate publică a raionului). 

Raportor: M. Huzun -șef DASPF.

2. Privind efectuarea examenului medico-militar al recruților și încorporarea în serviciul militar în termen, cu termen redus și cel civil în toamna 2019-iarna 2020 în secția administrativ - militară a raionului Sîngerei.

Raportor: M. Savca - șef, Secția administrativ-militară. 

 3. Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a I.P. Liceul Teoretic "Dimitrie Cantemir" din or. Sîngerei și Gimnaziului Mihailovca din com. Prepelița. 

Raportor: M. Bajura - șef Direcție Educație.

4. Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a I.P. Liceul Teoretic "Olimp" din or. Sîngerei și Gimnaziului Cozești din comuna Grigorăuca. 

Raportor: M. Bajura - șef Direcție Educație.

5. Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a IP Gimnaziul "Valentin Mereniuc" din com. Bilicenii Vechi și Gimnaziului Bilicenii Noi din com. Bilicenii Noi.

Raportor: M. Bajura - șef Direcție Educație.

6. Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a IP Gimnaziul "Vitalie Ceban", Gimnaziului 'Țîplițești și Gimnaziului Țîplești din com. Alexandreni.

Raportor: M. Bajura - șef Direcție Educație.

7. Privind casarea mijloacelor fixe, aflate în gestiunea IMSP Centrul de Sănătate Sîngerei.

Raportor:E. Tartacovschi - șef IMSP Centrul de Sănătate Sîngerei.

8. Cu privire la ridicarea înainte de termen a mandatului de consilier raional.

Raportor: V. Tabarcea – șef Secție Administrație Publică

9Privind desemnarea candidaturilor pentru constituirea Consiliului Electoral de Circumscripție de nivelul al II-lea, Sîngerei (Alegeri Locale Generale20.10.2019).

Raportor: V. Tabarcea - șef Secție Administrație Publică.