Consiliul Raional Sîngerei

Switch to desktop Register Login

Proiecte de decizii pentru ședința extraordinară din 18 septembrie 2019

Pentru a vizualiza deispoziția, descărcați aici: Dispoziție nr. 94 din 13.09.2019

D I S P O Z I Ţ I E   nr. 94

din “13” septembrie 2019

or. Sîngerei

Despre convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului raional

            În conformitate cu prevederile art. 45 alin.(3), art. 53 alin. (1) lit. f) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,

            De convocat şedinţa extraordinară a Consiliului raional la data de “ 18” septembrie 2019, cu începere la ora 10:00, cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier și operarea modificărilor în componența Comisiilor consultative de specialitate.

 Raportor: V. Tabarcea - șef Secție Administrație Publică. 

2.  Privind modificarea Deciziei nr. 6/2 din 29.11.2018 "Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2019, în lectura a doua".

 Anexa nr. 1-4

Anexa nr. 5

Anexa nr. 6

Anexa nr. 7

Raportor: O. Banaru - șef Direcție Finanțe.

3. Cu privire la modificarea Deciziei nr. 1/20 din 09 martie 2017 “Privind aprobarea tarifului pentru utilizarea apei potabile din conducta Soroca-Bălți – Sîngerei, pentru consumatorii din s. Heciul Nou”.

Raportor: V. Serbușca – șef Secție Economie.

4. Privind aprobarea contractului de subcomodat.

   Raportor: E. Tartacovschi – șef IMSP Centrul de Sănătate Sîngerei.

5. Cu privire la efectuarea controlului medico-militar și recrutarea tinerilor a.n. 2004 în secția administrativ-militară.

 Raportor: M. Savca - șef Secție Administrativ-Militară

6. Cu privire la abrogarea parțială Deciziei Nr. 4/10 din 11.08.2016 „Cu privire la stabilirea districtelor școlare pentru fiecare instituție de învățământ primar și gimnazial din raionul Sîngerei”.

 Raportor: M. Bajura - șef Direcție Educație.

7.Privind operarea modificărilor la anexa nr. 3 a deciziei nr. 2/12 din 14.04.2016.

     Raportor: M. Huzun – șef DASPF.

8. Cu privire la numirea dnei Olesea Luchian în funcție de manager al Centrului raional de Tineret.

Raportor: A. Crăciun – specialist principal SRU.

9. Cu privire la suspendarea mandatului (la cerere) de Președinte și Vicepreședinte al raionului Sîngerei (Alegeri Locale Generale 2019).

 Raportor: A. Crăciun - specialist principal SRU.

10. Cu privire la acceptarea donației și transmiterea în gestiune a utilajului cu destinație medicală. 

Raportor: A. Popescu - șef Serviciu Juridic. 

11.Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional, în cazul în care Preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna.

Raportor: Gh. Ungureanu – Secretarul Consiliului raional.

Anunţuri, informaţii şi declaraţii.

Președinte

Grigore Corcodel

______________________