Consiliul Raional Sîngerei

Switch to desktop Register Login

Proiecte de decizii pentru ședința extraordinară din 24.10.2019

Pentru a vizualiza dispoziția de convocare, accesați aici: Dispoziție nr. 106.

 

D I S P O Z I Ţ I E   nr. 106

din “21” octombrie 2019

or. Sîngerei

Despre convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului raional

            În conformitate cu prevederile art. 45 alin.(3), art. 53 alin. (1) lit. f) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,

            De convocat şedinţa extraordinară a Consiliului raional la data de “ 24” octombrie 2019, cu începere la ora 10:00, cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Cu privire la activitatea Consiliului raional Sîngerei în perioada 2015-2019.

Anexa nr. 1

Raportor: Grigore Corcodel - președintele raionului Sîngerei.

Coraportori: Ivan Cebotari – vicepreședintele raionului Sîngerei.

                      Mihail Bîrsan - vicepreședintele raionului Sîngerei.

2. Privind modificarea Deciziei nr. 6/2 din 29.11.2018 "Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2019, în lectura a doua".

Anexa nr. 1-2

Anexxa nr. 3

Anexa nr. 4

Raportor: O. Banaru - șef Direcție Finanțe. 

3.  Cu privire la aprobarea rețelei de clase a instituțiilor de învățământ din raion pentru anul de studii 2019-2020.

Anexa nr. 1

Raportor: M. Curciuc - șef-adjunct Direcție Educație. 

4.Cu privire la numirea dnei Clavdia Barcari în funcție de șef IMSP “Centrul de Sănătate Flămînzeni-Coșcodeni”.

Raportor: Aliona Crăciun – specialist principal Serviciu Resurse Umane.

5. Cu privire la delegarea vicepreședintelui raionului, dl Mihail Bîrsan în raionul Krasnoselschii, regiunea Kostroma, Federația Rusă.

Raportor: Aliona Crăciun – specialist principal Serviciu Resurse Umane.

 

Anunţuri, informaţii şi declaraţii.