Consiliul Raional Sîngerei

Switch to desktop Register Login

Proiecte de decizii pentru ședința extraordinară din 27 noiembrie 2019

1. Cu privire la alegerea președintelui raionului.

Raportor: 1/3 din consilieri raionali.

2. Cu privire la modificarea organigramei și statelor de personal ale aparatului președintelui, ale direcțiilor și altor subdiviziuni subordonate consiliului raional.

Anexa nr. 1

Raportor: consilier raional.

3.Cu privire la alegerea vicepreședinților raionului.

Raportor: președintele raionului.

4. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional, în cazul în care Preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna.

Raportor: Gh. Ungureanu – Secretarul Consiliului raional.

   Anunţuri, informaţii şi declaraţii.

 

Suplimentar:

- Privind modificarea Deciziei nr. 6/2 din 29.11.2018 "Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2019, în lectura a doua".

Anexa nr. 1-4

Anexa nr. 5

Anexa nr. 6

Raportor: O.Banaru - șef DASPF.

- Cu privire la cererea de transfer a dnei Maria Huzun, șef DASPF. 

Raportor: A. Crăciun - specialist principal, SRU.

- Cu privire la cererea de transfer a dnei Maria Bajura, șef Direcție Educație. 

Raportor: A. Crăciun - specialist principal, SRU.

- Cu privire la asigurarea interimatului funcției de șef Direcție Educație. 

Raportor: A. Crăciun - specialist principal, SRU.