Consiliul Raional Sîngerei

Switch to desktop Register Login

Proiecte de decizii pentru ședința ordinară din 19 decembrie 2019

 Pentru a vizualiza dispoziția, accesați aici: Dispoziție nr. 126

 

D I S P O Z I Ţ I E   nr. 126

din “09” decembrie  2019

or. Sîngerei

Despre convocarea şedinţei ordinare a Consiliului raional

            În conformitate cu prevederile art. 45 alin.(3), art. 53 alin. (1) lit. f) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,

            De convocat şedinţa ordinară a Consiliului raional la data de “ 19” decembrie 2019, cu începere la ora 10:00 , cu următoarea ORDINE DE ZI:

 

Raportor: O. Banaru - șef Direcție Finanțe.
Raportor: O. Banaru - șef Direcție Finanțe.
Raportor: A. Crăciun - specialist principal, Serviciul Resurse Umane. 
Raportor: A. Crăciun - specialist principal, Serviciul Resurse Umane.
Raportor: A. Crăciun - specialist principal, Serviciul Resurse Umane.
Raportor: A. Crăciun - specialist principal, Serviciul Resurse Umane.

7. Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice locale (de interes raional), finanțate din mijloacele fondului rutier pe anul 2020.

Anexa nr. 1

Raportor: V. Țîbîrnă – șef Secție Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri.

8. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului raional Sîngerei.

Anexa nr. 1 

Raportor: Gheorghe Ungureanu – Secretarul Consiliului raional.

9. Cu privire la examinarea interpelărilor și realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul raional.

Raportor: Vitalie Tabarcea – șef Secție Administrație Publică.

10.Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului raional pentru trimestrul I al anului 2020.

Raportor: Gheorghe Ungureanu – Secretarul Consiliului raional.

11.Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional, în cazul în care Preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna.

Raportor: Gheorghe Ungureanu – Secretarul Consiliului raional.

 
Proiecte Suplimentare:
Raportor: M. Bajura - șef DASPF.
Raportor: M. Bajura - șef DASPF.
Raportor: A.Popescu - șef Serviciu Juridic.
Raportor: V. Tabarcea - șef Secție Administrație Publică
Raportor: M. Curciuc - șef -interimar Direcție Educație.
Raportor: O. Banaru - șef Direcție Finanțe.