Consiliul Raional Sîngerei

Switch to desktop Register Login

Proiecte de decizii pentru ședința extraordinară din 31 ianuarie 2020

 Pentru a vizualiza, accesați aici: Dispoziție nr. 10 din 24.01.2020

 

D I S P O Z I Ţ I E   nr.  10

din “24” ianuarie 2020

or. Sîngerei

Despre convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului raional

            În conformitate cu prevederile art. 45 alin.(3), art. 53 alin. (1) lit. f) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,

            De convocat şedinţa extraordinară a Consiliului raional la data de “31”  ianuarie 2020, cu începere la ora 10:00, cu următoarea ORDINE DE ZI:

Raportor: V. Tabarcea - șef Secție Administrație Publică.

2. Privind modificarea Deciziei nr. 10/3 din 19.12.2019 "Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2020, în lectura a doua". 

Anexa nr. 1-4

Anexa nr. 5

Anexa nr. 6

Raportor: O. Banaru - șef Direcție Finanțe.
Raportor: A. Guțu- șef Serviciu Asistență Tehnică și Eficiență Energetică.
Raportor: E. Bîrsan- director, Gimnaziu Dobrogea Veche
Raportor: Gh. Ungureanu- secretar al Consiliului raional. 
9. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional, în cazul în care Președintele ședinței se află în imposibilitate de a semna. 
Raportor: Gh. Ungureanu- secretar al Consiliului raional. 
Anunţuri, informaţii şi declaraţii.

Președinte

Grigore Corcodel

______________________