Consiliul Raional Sîngerei

Switch to desktop Register Login

Ședința extraordinară a Comisiei pentru Situații Excepționale

La 05 iunie 2019, în legătură cu ploile abundente căzute în luna mai, a fost convocată ședința extraordinară a Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Sîngerei. În debut, președintele CSE, dl Grigore Corcodel a dat citire ordinii de zi și a supus-o votului, după care a început examinarea acesteia.

La primul subiect, dna Lucia Baciu – secretar Consiliul Local or. Sîngerei, a informat asistența despre pagubele suportate de Primăria Sîngerei în urma precipitațiilor din 30 mai. Dumneaei a menționat că au fost afectate străzile (2,1 km), inundate gospodăriile locuitorilor și blocat accesul la unele instituții educaționale. În acest sens, a fost mobilizată tehnica din dotarea Î.M. “Gospodăria Comunală și Locuințe”, “Apă-Canal”, Secției Situații excepționale și s-a purces la lichidarea consecințelor calamității naturale. La propunerea președintelui CSE, Comisia a decis să fie creat un grup de lucru, care va estima exact suma prejudiciului, ulterior fiind supusă discuției posibilitatea alocării surselor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional. 

În continuare, dna Silvia Țurcanu – primar com. Chișcăreni s-a adresat către membrii Comisiei cu un demers privind acordarea ajutorului material unei familii, a cărei locuință a fost distrusă din cauza condițiilor meteorologice. Aici, s-a recomandat ca persoanele în cauză să înainteze o cerere către Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei pentru a beneficia de Serviciul social de suport monetar.

Dna Maria Pisariuc – primar com. Tăura Veche și dna Veronica Dutca – secretar Consiliul Local com. Grigorăuca, la fel au vorbit despre pagubele în domeniul agricol și al infrastructurii drumurilor. Comisia a luat act de informație privind situația unui agent economic din com. Tăura Veche, recomandînd Consiliului Local de a veni cu o susținere întru compensarea pierderilor, iar din Fondul de rezervă al Consiliului raional vor fi alocate mijloace financiare pentru reparația unui sector de drum din com. Grigorăuca.

Raportorul celui de-al doilea subiect,“Examinarea petiției privind inundarea unei gospodării ” dl Andrei Cornovanu-viceprimar com. Sîngereii Noi, a informat despre faptul că dumnealui împreună cu dl Vasile Cheptea – șef –interimar SSE, au mers la fața locului și au depistat unele încălcări ale proprietarului. Cu toate acestea, Primăria își asumă responsabilitatea ca în scurt timp să se efectueze lucrări de adîncire a canalului de scurgere, pentru a preveni inundațiile în gospodăria petiționarei. 

Ana Foltea

Secția Administrație Publică

IMG 8930

IMG 8943