Mesajul Președintelui

Bine ați venit pe pagina web a Consiliului raional Singerei!

Ultimile noutati

Eminescu omagiat la Sîngerei

Pe 15 ianuarie, marcăm Ziua Națională a Culturii, dată semnificativă pentru celebrarea marelui poet Mihai Eminescu. Astăzi, la 172 de la naștere, în semn de ap­reciere a creației acestei personalităț­i, președintele raio­nului Sîngerei, dl Grigore Corcodel, vicepreședinții: dl Iulian Erimei, dl Tudor Tutunaru și dl Ion Bîrsanu, alături de oa­speții din Județul Suceava​ România : dl Pavăl Ioan, prim­ar al com. Dumbrăven­i, dl ​ Mihai Chiriac, secretar al Primăriei com. Du­mbrăveni, dl Pavăl Maricica și Chiriac Mica reprezențanți din com. Dumbrăveni cît și fu­ncționari din cadrul Consiliului raional Sîngerei și a Primăriei orașu­lui Sîngerei, consil­ieri, elevi și profesori au depus florile recunoștinței la bustul lui Mihai Eminescu, amplasat în scuarul Liceului ce-i poartă numele.

Citeste mai departe

Președintele raionului Sîngerei a primit urători

Astăzi, conducerea raionului Sîngerei, în persoana președintelui – dl Grigore Corcodel și vicepreședinților – dl Iulian Erimei și dl Tudor Tutunaru au primit cu drag prima ceată de urători, colectivul Secției Cultură cît și artiști ai Casei de Cultură „Nicolae Iorga”, din or. Sîngerei, profesorii școlii de arte din or. Biriuința cît și primarul or. Sîngerei, Arcadie Covaliov, însoțit de colectivul primariei.

Citeste mai departe

Ședința operativă din 10.01.2022

Dimineața acestei zile, a început cu ședința operativă la Consiliul raional Sîngerei. În cadrul acesteia, au fost abordate subiecte ce vizează domeniul sănătății, învățământului, culturii și asistenței sociale.

În debut, președintele raionului Sîngerei, dl Grigore Corcodel, a salutat audiența și a oferit cuvînt, dlui Vasile Malcoci, șef-interimar IMSP “Spitalul raional Sîngerei” și dnei Eleonora Tartacovschi, șef IMSP “Centrul de Sănătate Sîngerei”.

Mai apoi, despre activitatea colaboratorilor Direcției Educație, a vorbit șeful-ajunct al subdiviziunii, dl Mihail Curciuc. Dumnealui, a adus la cunoștință despre începerea lecțiilor în instituțiile școlare.

Cu alte informații referitoare la domeniile de activitate au intervenit pe parcurs, dl Vitalie Tabarcea, șef Secție Administrație Publică , dna Maria Bajura, șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei, dl Valeriu Rusu, șef Secție Cultură, dl Viorel Onceanu, specialist principal Serviciu Tineret și Sport. În cadrul ședinței au fost abordate diverse probleme(ca siguranța energetică)etc.

Președintele raionului, dl Grigore Corcodel a menționat că monitorizarea și dirijarea a tuturor structurilor este foarte important pentru informarea publicului și a cetățenilor.

Toate acestea le puteți viziona detaliat aici:

https://www.facebook.com/consiliulraional.singerei.5/videos/969924800278332

 

ORARUL ȘEDINȚELOR COMISIILOR CONSULTATIVE DE SPECIALITATE

Comisia consultativă pentru Etică, legislaţie, ordine şi drepturile omului

14.12.2021, ora 13:00, et.III, sala de ședințe

 1. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022(în lectura a doua)

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

2.Cu privire la modificarea componenței comisiei de privatizare a fondului de locuințe

   Raportor: Cucoș Lilia, șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

3.Cu privire la  modificarea Deciziei nr.4/8 din 12.11.2020 Cu privire la desemnarea Consiliului de Administrare  al IP”Incubatorul de Afaceri Sîngerei”

Raportor: Cucoș Lilia, șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

4.Cu privire la modificarea unor acte administrative privind statele de personal

Raportor:  Donos Teodor, șef SJRU

5.Cu privire la aprobarea programului concediilor de odihnă pentru anul 2022

 Raportor: Donos Teodor, șef SJRU

10.Cu privire la examinarea interpelărilor și realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul raional

Raportor: Luca Mihaela, Secretarul Consiliului raional

 

Comisia consultativă pentru Complexul Agroindustrial

14.12.2021, ora 10:00, et.III sala de ședințe

1.Cu privire la aprobarea  bugetului raional pentru anul 2022 în lectura  a doua

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

 1. Cu privire la modificarea unor acte administrative privind statele de personal

Raportor:  Donos Teodor, șef SJRU

10.Cu privire la examinarea interpelărilor și realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul raional

Raportor: Luca Mihaela, Secretarul Consiliului raional

Comisia consultativă pentru Învăţămînt, cultură, sport,tineret, ocrotirea sănătăţii, probleme sociale, turism şi culte:

15.12.2021, ora 16:00, et.III sala de ședințe

3.Cu privire la aprobarea  bugetului raional pentru anul 2022(în lectura a doua)

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

4.Cu privire la modificarea unor acte administrative privind statele de personal

Raportor:  Donos Teodor, șef SJRU

10.Cu privire la examinarea interpelărilor și realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul raional

Raportor: Luca Mihaela, Secretarul Consiliului raional

  Comisia consultativă pentru Economie, finanţe şi buget

16.12.2021, ora 10:00, et.III, sala de ședințe

 1. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022 (în lectura a doua)

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

 1. Cu privire la modificarea unor acte administrative privind statele de personal

 Raportor:  Donos Teodor, șef SJRU

5.Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice locale ( de interes raional) finanțate din mijloacele fondului rutier pentru anul 2022

Raportor: Țîbîrnă Vasile, șef SCGCD

8.Cu privire la autorizarea casării bunurilor uzate  raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea IP Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” din or.Sîngerei

Raportor: Melinte Nicolae, Director al IP LT”Mihai Eminescu” din or.Sîngerei

 1. Cu privire la aprobarea cuantumului costului unui beneficiar/lunar și costului unei vizite pentru Serviciul de îngrijire socială la domiciliu pentru anul 2022

Raportor: Bajura Maria, șef Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei

10.Cu privire la examinarea interpelărilor și realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul raional

Raportor: Luca Mihaela, Secretarul Consiliului raional

 

Comisia consultativă pentru construcții, arhitectură, gospodărie comunală,energie și protecția mediului

16.12.2021, ora 16:00, et.III sala de ședințe

 1. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022(în lectura a doua)

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

4.Cu privire la modificarea unor acte administrative privind statele de personal

Raportor:  Donos Teodor, șef SJRU

6.Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice locale ( de interes raional) finanțate din mijloacele fondului rutier pentru anul 2022

Raportor: Țîbîrnă Vasile, șef SCGCD

10.Cu privire la examinarea interpelărilor și realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul raional

Raportor: Luca Mihaela, Secretarul Consiliului raional

 

 

CONTACTE

Consiliul Raional Sîngerei

 • Or. Sîngerei, str. Independendenţei, 111
  MD-6201, Republica Moldova
 • Tel. (262) 2-20-58 – anticamera președintelui raionului
  Fax: (262) 2-63-53
 • e-mail: consiliul_raional_singerei@yahoo.com
  consiliu@singerei.md
 • www.singerei.md