Mesajul Președintelui

Bine ați venit pe pagina web a Consiliului raional Singerei!

Ultimile noutati

81 de ani de la trecerea în neființă a lui Nicolae Iorga

De câțiva ani, Casa Raională de Cultură, cu demnitate poartă numele lui Nicolae Iorga –  istoric, critic literar, documentarist, dramaturg, poet, enciclopedist, memorialist, ministru, parlamentar, prim-ministru, profesor universitar și academician român. Această personalitate s-a născut la 17 ianuarie 1871 și a decedat la 27 noiembrie 1940. Pe parcursul vieții, a creat şcoală şi a dat direcţie culturii naţionale, s-a implicat activ în viaţa social-politică a ţării sale. Totodată, s-a ambiţionat nu doar să scrie istorie, ci să şi facă istorie, într-o epocă de renaştere naţională.

Citeste mai departe

Lucrările de reparație și întreținere a drumurilor publice locale de interes raional, finanțate din mijloacele fondului rutier pe anul 2021 în raionul Sîngerei continuă

Prin  Decizia nr.5/5 din 01.10.2021 a fost  aprobată  modificarea  Programului lucrărilor de întreținere și reparație  a drumurilor publice locale (de interes raional) finanțate din fondul rutier pe anul 2021 cu privire la  redistribuirea alocațiilor ca  contribuție a  Consilului raional  Sîngerei  la proiectul  „Reabilitarea drumului L287.1 Bobletici r-nul Sîngerei-Drujba r-nul Ungheni  în sumă de 2641,401 mii lei,  la reparația drumului local L280 Chișcăreni – Tăura Veche – Tăura Nouă cu lungimea tronsonului de 1575 m.

Citeste mai departe

Orarul comisiilor consultative

 Comisia consultativă pentru Economie, finanţe şi buget

24.11.2021, ora 14:00, et.III, sala de ședințe

2.Cu privire la aprobarea rețelei de clase a instituțiilor de învățămînt din raion pentru anul de studii 2021-2022

 Raportor:  Curciuc Mihail, șef – adjunct Direcția Educație

3.Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Sîngerei pentru    perioada anilor 2021-2028

Raportor: Cucoș Lilia, șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

4.Cu privire la  aprobarea încheierii contractului de locațiune

Raportor: Cucoș Lilia, șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

7.Cu privire la expunerea spre vînzare-cumpărare prin licitație ”cu strigare” a bunului imobil proprietate publică din domeniul privat

Raportor: Cucoș Lilia, șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

9.Cu privire la operarea modificărilor la Decizia nr.2/12 din 14.04.2014 ”Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare,structurii statelor de personal ale Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei”

Raportor: Bajura Maria, șef Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei

11.Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a activelor (set echipament video, calculator, covor, mese de birou,scaune ISO) proprietate publică  raionului din gestiunea Aparatului Președintelui raionului Sîngerei în gestiunea economică a IP Incubatorul de Afaceri Sîngerei

Raportor: Doagă Ala, Contabil șef Serviciul Financiar

13.Cu privire la modificarea Deciziei nr.5/4 din 15.12.2020”Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2021, în lectura a doua”

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

 

Comisia consultativă pentru Etică, legislaţie, ordine şi drepturile omului

24.11.2021, ora 10:00, et.III, sala de ședințe

1. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier și operarea modificărilor în componența Comisiilor consultative de specialitate

Raportor: Luca M., secretarul Consiliului rational

3.Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Sîngerei pentru    perioada anilor 2021-2028

Raportor: Cucoș Lilia, șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

5.Cu privire la modificarea componenței comisiei de privatizare a fondului de locuințe

Raportor: Cucoș Lilia, șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

6.Cu privire la modificarea Deciziei nr.4/8 din 12.11.2020”Cu privire  la desemnarea Consiliului de Administrare al IP”Incubatorul de Afaceri Sîngerei”

Raportor: Cucoș Lilia, șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

12.Cu privire la examinarea interpelărilor și realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul raional

Raportor: Luca Mihaela, secretarul Consiliului raional

 

Comisia consultativă pentru Învăţămînt, cultură, sport,tineret, ocrotirea sănătăţii, probleme sociale, turism şi culte:

25.11.2021, ora 16:00, et.III sala de ședințe

3.Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Sîngerei pentru    perioada anilor 2021-2028

Raportor: Cucoș Lilia, șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

10.Cu privire la aprobarea modificărilor în pct.1.1, al Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de plasament temporar pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități ”Agape” din or.Sîngerei, al Deciziei nr.5/7 din 28.09.2017

Raportor: Bajura Maria, șef Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei

15.Cu privire la aprobarea modificării pct.3 al Regulamentului de funcționare a Centrului raional de Tineret Sîngerei și aprobarea Statutului IP ”Centrul raional de Tineret Sîngerei”

Raportor: Onceanu Viorel, Speciliast principal Serviciul Tineret și Sport

 

Comisia consultativă pentru construcții, arhitectură, gospodărie comunală,energie și protecția mediului

24.11.2021, ora 16:00, et.III sala de ședințe

3.Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Sîngerei pentru    perioada anilor 2021-2028

Raportor: Cucoș Lilia, șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

14.Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor de întreținere  și reparație a drumurilor publice locale (de interes raional) finanțate din mijloacele fondului rutier pe anul 2022

Raportor: Țîbîrnă Vasile, șef Secția Construcții,Gospodărie Comunală și Drumuri

 

Comisia consultativă pentru Complexul Agroindustrial

24.11.2021, ora 11:00, et.III sala de ședințe

3.Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Sîngerei pentru    perioada anilor 2021-2028

Raportor: Cucoș Lilia, șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

 

Ședința operativă din 22.11.2021

Astăzi, 22 noiembrie, curent s-a desfăşurat şedinţa operativă care a fost prezidată de vicepreședintele raionului, dl Tudor Tutunaru care a salutat audiența și a oferit cuvîntul reprezentanților din domeniul sănătății, dnei Angela Băț, specialist principal, Centrul de Sănătate Publică Bălți (Sîngerei), dlui Vasile Malcoci, director-interimar al IMSP “Spitalul raional Sîngerei”, dnei Angela Spînu, șef- adjunct IMSP “Centrul de Sănătate Sînegerei”, care au relatat situația din raion și au vorbit despre procesul de imunizare și interesul scăzut al cetățenilor față de acesta cît și stabilirea codului galben de răspîndire a infecției pentru raionul Sîngerei.

Citeste mai departe

Plantăm un pom pen­tru viitor

Această dimineață de noiembrie a început altfel pentru coducerea raionului Sîngerei, în persoana dlui Grigore Corc­odel, președintele raionului, dlui Ion Bî­rsanu, vicepreședinte, dlui Gheorghe Ichim, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, dlui Arcadie Covaliov, edilul or. Sîngerei, serviciile desconcentrate și descentralizate, funcționari consiliul raional, primăriei care s-au mobilizat și au participat la sădir­ea pomilor în Parcul din or. Sîngerei.

Citeste mai departe

CONTACTE

Consiliul Raional Sîngerei

  • Or. Sîngerei, str. Independendenţei, 111
    MD-6201, Republica Moldova
  • Tel. (262) 2-20-58 – anticamera președintelui raionului
    Fax: (262) 2-63-53
  • e-mail: consiliul_raional_singerei@yahoo.com
    consiliu@singerei.md
  • www.singerei.md