Mesajul Președintelui

Bine ați venit pe pagina web a Consiliului raional Singerei!

Ultimile noutati

Masă rotundă destinată actorilor comunitari

👉În contextul semnării Acordului de colaborare între Consiliul Raional Sîngerei și AO Asociația Națională a Bolnavilor de Tuberculoză din Republica Moldova „SMIT”, astăzi s-a desfășurat o masă rotundă, destinată actorilor comunitari.
↘ Asociația Națională a Bolnavilor de Tuberculoză „SMIT”, în parteneriat cu Ministerul Sănătății au inițiat discuțiile cu autoritățile locale pentru: Implicarea actorilor comunitari din raionul Sîngerei pentru crearea unui sistem interconectat și coordonat de programe și servicii bazate pe comunitate și conduse de comunitate printr-o abordare multisectorială în răspunsul la tuberculoză.
📣La eveniment alături de vicepreședinta raionului, Vera Serbușca au participat Pavel Rucșineanu, Asociația Națională a Bolnavilor de Tuberculoză din RM, Valentina Vilc, Programul Național de Răspuns la Tuberculoză, Ministerul Sănătății reprezentant ANSP, reprezentanți ai DASPF, reprezentanți din cadrul intituțiilor medicale, reprezentantul CNAM cât și edili locali.
📌În discursul său, vicepreședinta raionului dna Vera Serbușca a menționat că la ședința Consiliului raional din 11 martie 2024 prin Decizia 2/10 s-a încheiat un Acord de colaborare cu AO Asociația Națională a Bolnavilor de Tuberculoză din Republica Moldova „SMIT, dumneaei a menționat că prin acest acord de colaborare ne propunem să asigurăm activitățile de menținere a sănătății publice, totodată se va promova un mod de viață sănătos prin consolidarea și coordonarea eforturilor commune.
📌În cadrul ședinței a fost audiată Situația epidemiologică prin tuberculoză în raionul Sîngerei- succese și provocări și Definitivarea acțiunilor prioritare pentru un sistem interconectat și coordonat de programe și servicii printr-o abordare multisectorială în răspunsul la tuberculoză din r-nul Sîngerei.
‼ Ținem să menționăm că, aceste măsuri sunt întreprinse anual, iar Consiliului raional este deschis pentru colaborare cu toate instituțiile medicale primare, cu autoritățile publice locale de nivelul I pentru a intensifica eforturile în lupta împotriva tuberculozei și a salva vieți.

Caravana Profesiilor la Sîngerei

👉Dificultatea tinerilor de a-și alege o carieră pe care să o urmeze în viitor reprezintă una dintre marile dileme ale societății. Informarea și consilierea elevilor, familiarizarea acestora cu cerințele pieței muncii, identificarea oportunităților pentru carieră, dar și prezentarea ofertei instituțiilor de învățământ din țară, au constituit obiectivele Evenimentului “Caravana Profesiilor ”.

📌Președintele raionului, Cristian Cainarian însoțit de șefa interimară a Direcției Educație Sîngerei, Maria Parnov, președintele Comisiei consultative pentru Învăţămînt, cultură, sport, tineret, ocrotirea sănătăţii, probleme sociale, turism şi culte, Ion Roșca, funcționari publici din cadrul Direcției Educație Sîngerei, elevi, cadre didactice cât și reprezentanți ai centrelor de excelență au participat la Casa Raională de Cultură “N.Iorga” la lansarea campaniei de informare și ghidare profesională pentru absolvenții claselor a IX-a “Caravana Profesiilor ”.

În deschiderea evenimentului, președintele raionului, Cristian Cainarian, a adresat un călduros salut audienței, subliniind importanța instituțiilor de învățământ bine dotate cât și necesitatea specialităților bine structurate pentru absolvenții ciclului gimnazial cât și cel liceal. Totodată a menționat că astfel de evenimente au un impact pozitiv asupra viitorului tinerilor noștri.

Menționăm că proiectul Caravana profesiilor este un program inițiat de către Ministerul Educației și Cercetării al RM în scopul accelerării implementării învățământului dual, dar și cu un impact semnificativ asupra elevilor și a societății în ansamblu. Desfășurarea, implicarea și sprijinirea acestui proiect este o investiție de valoare în viitorul tinerilor și al țării.

Semnarea unui nou Acord de colaborare

📌Importanța de a susține și de a stimula dezvoltarea antreprenorială cât și cea economică pe teritoriul raionului Sîngerei este una din prioritățile primordiale a Consiliului Raional Sîngerei. În acest sens, vă aducem la cunoștință că, astăzi, a avut loc semnarea Acordului de colaborare între Consiliul Raional Sîngerei și Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

👉La eveniment a participat președintele raionului, Cristian Cainarian ,vicepreședinta, Vera Serbușca, vicepreședintele, Ivan Cebotari, președintele Camerei de Comerț și Industrie, Sergiu Harea, Directoarea Camerei de Comerț și Industrie filiala Bălți, Galina Codiță, primarul orașului Sîngerei, Arcadie Covaliov cât și funcționari publici.

📣În discursul său, Cristian Cainarian a evidențiat că sarcina primordială a Consiliului raional constă într-o colaborare constructivă atât cu APL de nivel I cât și agenții economici de pe teritoriul raionului, totodată dumnealui a menționat despre faptul că “ O să încercăm ca prin acest acord de colaborare să îmbunătățim și să consolidăm relațiile noastre, la fel o să încercăm să valorificăm la maxim potențialul nostru economic din raion.”

Scopul prezentului Acord constă în realizarea obiectivelor comune în vederea dezvoltării potențialului economic al raionului Sîngerei, îmbunătățirea condițiilor economice și de reglementare a activității de întreprinzător din regiune, eficientizarea climatului investițional și de afaceri la nivel local.

👉Menționăm că prezentul acord a fost semnat de către Președintele raionului, Cristian Cainarian și Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, Sergiu Harea, pe o perioadă de 5 ani și intră în vigoare de la data semnării.

Ședința operativă din 15.04.2024

În această dimineață la Consiliul Raional Sîngerei s-a desfășurat ședința operativă, marcând începutul unei noi săptămâni de activitate și colaborare. Președintele raionului, Cristian Cainarian, a salutat participanții și a relatat evenimentele din săptămâna precedentă.

Astfel, a comunicat despre faptul că Guvernul Republicii Moldova a alocat pentru ansamblul Hecenii  1,3 milioane de lei din fondul de rezervă pentru renovarea sălii. De asemenea s-a menționat, vizita reprezentanților Băncii germane KfW , care a avut în vederea documentării în Regiunea de Dezvoltare Nord, în contextul elaborării Studiului de prefezabilitate pentru Programul Deschis de Dezvoltare Urbană Moldova, precum și consultările publice „Îmbunătățirea calității educației”,proiect  inițiat de către Ministerul Educației și Cercetării.

În continuare, au fost prezentate rezultatele obținute din domeniile: activități administrative și militare, sectorul medical, tineret și sport, afaceri și antreprenoriat, agricultură și cadastru, arhivă, construcții și drumuri, cultură, educație și finanțe.

Seminarul de instruire „Protecția social- economică și juridică a membrilor de sindicat, prin prisma aplicării în practită a ultimilor modificări legislative”.

 
📌În această dimineață, președintele raionului, Cristian Cainarian, la invitația reprezentantului CNSM în raionul Sîngerei, Ion Roșca, a participat la
În debutul evenimentului, Ion Roșca a salutat audiența și a subliniat importanța acestei activități pentru membrii sindicaliști, deoarece oferă oportunitatea de a înțelege mai bine implicațiile legale și practice ale noilor reglementări, contribuind astfel la consolidarea capacității de apărare a drepturilor salariaților.
📣Ulterior, Cristian Cainarian a evidențiat importanța analizei minuțioase a acestui capitol, subliniind necesitatea înțelegerii profunde a modificărilor legislative care afectează drepturile și beneficiile membrilor de sindicat. La fel, a subliniat că cunoașterea detaliată a acestor schimbări este esențială nu doar pentru liderii sindicali iar o abordare riguroasă este crucială pentru asigurarea respectării drepturilor și intereselor lucrătorilor în mediul profesional.
‼ Detaliat, Eugeniu Covrig, șeful al Departamentului Juridic al CNSM, a prezentat toate modificările și completările la Codul Muncii pentru perioada 2023-2024 iar Ana Moldovanu, consilieră superioară a Departamentului protecție social – economică a CNSM, a informat despre protecția social – economică a salariaților.
📣Totodată, Liliana Franț, vicepreședintă a CNSM, a înmânat Trofeul Organizației Sindicale Primare a angajaților instituției publice „L.T. „Alexandru Agapie” c. Pepeni” pentru obținerea locului III la Concursul Organizațiilor Sindicale Primare în cadrul Campaniei „Organizația Primară – Energia Mișcării Sindicale”, la categoria incluziune sindicală.
↘ La final, după prezentările informative ale experților CNSM, a urmat sesiunea discuții, unde participanții au avut ocazia de a adresa diverse întrebări.

Ședință lucrativă privind abordarea unor noi soluții…

În după amiaza zilei de 10 aprilie 2024,  Consiliul Raional Sîngerei a găzduit ședința de lucru privind abordarea soluțiilor pentru proiectele ce urmează a fi implementate în raionul Sîngerei.
👉 În cadrul acesteia, alături de președintele raionului, Cristian Cainarian au participat reprezentanți din cadrul ADR Nord cât și experți angajați de Banca Germană KfW care se află într-o vizită de documentare în Regiunea de Dezvoltare Nord, în contextul elaborării Studiului de prefezabilitate pentru Programul Deschis de Dezvoltare Urbană Moldova , edili locali din or.Sîngerei, s.Rădoaia, com.Izvoare, com.Drăgănești, com.Cotiujenii Mici și com. Prepelița cât și angajații entității.
📣 Ținem să menționăm că în cadrul ședinței au fost puse în discuții și studiate proiectul cu privire la Extinderea apeductului regional Soroca-Bălți-Sîngerei, Apeduct magistral pentru localitățile Rădoaia- Izvoare-Drăgănești Cotiujenii Mici, r.Sîngerei din conducta Bălți – Sîngerei”; „Apeduct Sîngerei – Grigorăuca – Copăceni – Prepelița, r. Sîngerei” cât și despre proiectul cu privire la Finalizarea lucrărilor de construcții a stației de epurare din or.Sîngerei la care vor fi conectate atât com.Bilicenii Vechi cât și comunele Grigorăuca și Copăceni.
👉De asemenea, au fost discutate aspectele tehnice ale proiectelor cât și aspecte ce țin de finalizarea stației de epurare.
🔸️La finalul întâlnirii, președintele raionului și primarul or.Sîngerei împreună cu reprezentanții KfW , sau deplasat la stația de epurare din or.Sîngerei.

Seminar de instruire pentru producătorii agricoli

Șirul evenimentelor la Consiliul raional Sîngerei contrinuă cu seminarul de instruire cu tema Implementarea programului de distribuire a furajelor concentrate oferite producătorilor agricoli în cadrul Proiectului FAO – “Sprijin pentru identificarea și distribuirea hranei pentru bovine și asistență pentru gospodăriile agricole mici vulnerabile afectate de conflictul din Ucraina și secetă”,  organizat de către Asociația Națională de Dezvoltare Rurală cu suportul organizației Națiunilor Unite pentru Agricultură și Alimentație cât și  Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

În debut, Vicepreședintele raionului, Ivan Cebotari a salutat audiența, menționînd  despre importanța acestui eveniment pentru raionul Sîngerei, tot odată dumnealui s-a arătat deschis spre conlucrare cu toți edilii locali în scopul implementării mai multor proiecte de succes.

Ulterior, dl Anatol Fala, director de programe ACSA, a prezentat și a discutat despre implementarea prevederilor Regulamentului și Instrucțiunii de fondare și funcționare a Grupurilor de Lucru pentru selectarea potențialilor beneficiari de furaje concentrate pentru sectorul de bovine,tot odată dumnealui a specificat și despre Campania de informare privind distribuirea furajelor concentrate,  deschizând astfel discuții și propuneri.

Următorul vorbitor, dl Mihai Butucel, Expert în legislație ACSA, a menționat despre implementarea mecanismului de soluționare a reclamațiilor în cadrul proiectului.

La final , vicepreședintele raionului, dl Ivan Cebotari  a menționat că soluționarea problemelor existente se pot face doar printr-o colaborare constructivă și eficientă între toți actorii implicați.

Faza II a proiectului “Viață Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile”

👉Vicepreședinta raionului Vera Serbușca, alături de Tatiana Dnestrean expert asistență integrată/asistență social, Proiectul “Viața Sănătoasă”, Octavian Pascaru expert asistență integrate/asistență medical primară, Proiectul “Viața Sănătoasă ”, edili locali, specialiștii din cadrul sistemului medical raional cât și reprezentanți ai ASTAS, au participat la atelierele de lansare a implementării modelelor de asistență comunitară integrate pentru persoanele cu boli netranmisibile (BNT) și necesitățile complexe medicale și sociale.
📌Tema de bază a vizat planurile de acțiuni elaborate pe baza profilurilor de sănătate din raioanele țintă din anul 3 , faza II a proiectului “Viața Sănătoasă : reducerea poverii bolilor netransmisibile”.
↘ Precizăm că, scopul acestui atelier de lucru constă în suportul științifico-practic în aplicarea practică a abordărilor de sănătate în toate politicile și asistență/îngrijiri integrate centrate pe persoană, factorii de risc pentru sănătate și bunăstare, definirea vulnerabilității cât și necesitățile persoanelor cu BNT.

Ședință de lucru a Consiliului de administrare al IP Incubatorul de Afaceri Sîngerei

👉Astăzi în cadrul Incubatorului de Afaceri Sîngerei, s-a desfășurat ședința ordinară a Consiliului de administrare al instituției publice.
📌În debut, președintele Consiliului de administrare, Cristian Cainarian a salutat audiența ulterior a menționat că în ordinea de zi se află chestiuni importante care trebuie analizate minuțios de către fiecare participant.
✅1. Prezentatrea activității IP IASg pentru primul trimestru al anului 2024;
✅2. Aprobarea actelor normative: Formularul de aplicare pentru antreprenorii care doresc să devină rezidenți ai IP IASg; Fișa de evaluare a rezidentului IP IASg;
✅3. Aprobarea schemei de încadrare al IP IASg.;
✅4. Aprobarea Planului de Achizițiilor Publice pentru anul 2024;
✅5. Aprobarea planului Strategic de Dezvoltare a IP IASg 2020-2024;
✅6. Aprobarea planului de activitate pentru anul 2024;
✅7. Aprobarea statelor de personal pentru anul 2024;
✅8. Acordarea împrumutului din Fondul de susținere a rezidenților Revolving, pentru 3 companii rezidente;
✅9. Casarea mijloacelor fixe ale IP IASg.
↘ În urma analizei minuțioase a chestiunilor din ordinea de zi, membrii Consiliului de administrare și-au expus punctul de vedere asupra fiecărei întrebări.

Lansarea proiectului și consultări publice „Îmbunătățirea calității educației”

📌Continuând cu evenimentele zilei de astăzi, președintele raionului, Cristian Cainarian, vicepreședinta raionului Vera Serbușca, deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, Gheorghe Ichim , primarul de Sîngerei, Arcadie Covaliov, șef adjunct al OT Bălți al Cancelariei de Stat, Igor Curca au participat la Liceul Teoretic „Olimp” la lansarea proiectului și consultări publice „Îmbunătățirea calității educației”, inițiat posibil grație colaborării dintre Ministerul Educației și Cercetării, Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL) și Banca Mondială.
↘ În deschiderea evenimentului, Ludmila Șișcanu, directoarea Liceului Teoretic „Olimp”, a adresat un călduros salut audienței, subliniind importanța acestui proiect atât pentru cadrele didactice, cât și pentru elevii instituționalizați. Ulterior, a fost acordat cuvântul echipei de proiect, care a oferit o prezentare detaliată a tuturor aspectelor proiectului tehnic.
👉Președintele raionului a subliniat că este o onoare să participe la un astfel de eveniment, deoarece îmbunătățirea calității educației reprezintă una dintre prioritățile fundamentale ale entității. El a asigurat audiența că toate eforturile sunt depuse pentru a îmbunătăți condițiile de studiu în toate instituțiile de învățământ din raion.
📣Menționăm că proiectul are ca scop principal modernizarea infrastructurii educaționale și creșterea calității învățământului. Astfel, sunt planificate construcția a trei licee clasice, reabilitarea a 15 școli și 15 grădinițe. De asemenea, 200 de școli vor fi echipate cu echipamente IT, iar profesorii și managerii școlari vor beneficia de programe moderne de formare continuă și de instruire în utilizarea și întreținerea echipamentelor IT.

Un nou succes pentru raionul Sîngerei

Emoții de mîndrie, admirație, apreciere și respect, un șir de stări am retrăit cu toții astăzi în sala de Ședință a Consiliului raional. Cu entuziasmul brăzdat pe chip, ansamblul Hecenii, însoțiți de coreograful Dionisie Cobîlaș și directoarea Casei de Cultură din localitate, Ana Mateescu la invitația președintelui raionului au vizitat entitatea.

Citeste mai departe

CONTACTE

Consiliul Raional Sîngerei

  • Or. Sîngerei, str. Independendenţei, 111
    MD-6201, Republica Moldova
  • Tel. (262) 2-20-58 – anticamera președintelui raionului
    Fax: (262) 2-63-53
  • e-mail: consiliul_raional_singerei@yahoo.com
    consiliu@singerei.md
  • www.singerei.md