Media, Noutăți

Vizita Președintelui raionului în instituțiile din raion

Astăzi, Președintele raionului Sîngerei, dl Grigore Corcodel împreună cu președintele Comisiei consultative pentru Economie, buget și finanțe, dl Oleg Cernei au întreprins o vizită de lucru în mai multe instituții din raion, acestea fiind: Gimnaziul din com. Bălășești, Liceul Teoretic “A. Agapie” din com. Pepeni și Centrele de Sănătate din com. Pepeni și Sloveanca.

Președintele raionului, dl Grigore Corcodel, s-a familiarizat cu starea de lucruri din toate domeniile, cu mersul lucrărilor de reparație în sălile din gimnazii și centrelor de sănătate. Au fost vizitate instituțiile de menire social-culturală, sediul farmaciei nou deschise. În cadrul, acestor vizite au fost analizate toate subiectele și provocările legate de lucrările suplimentare pentru finisarea interioară a clădiriilor.
Dl Grigore Corcodel, președintele raionului a venit și cu unele recomandări referitor la îmbunătățirea activității autorității publice locale și a instituțiilor publice.
În final, specificăm că asemenea vizite au un rol important pentru realizarea interesului special al comunităților vizate.