Fără categorie

Dispoziția de convocare nr.34 din 20.03.2023

Ordinea de zi

1.Cu privire la examinarea rezultatelor inspectării financiare a Direcției Finanțe și aprobarea Planului de măsuri privind remedierea iregularităților constatate 

Raportor: Octavian Banaru, șef Direcție Finanțe

2.Privind modificarea Deciziei nr. 7/2 din 23.12.2022 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2023”

Anexa 1-3Anexa 6Anexa repartizare.

Raportor: Octavian Banaru, șef Direcție Finanțe

3.Cu privire la examinarea rezultatelor inspectării financiare complexe la Consiliul raional Sîngerei și aprobarea Planului de măsuri privind lichidarea iregularităților constatate 

PLANUL DE ACŢIUNI

Raportor: Ala Doagă, șef Serviciul Financiar 

4.

5„Cu privire la acordul de transmitere în subcomodat a unei încăperi din incinta IMSP „Centrul de Sănătate Biruința”, aflat în proprietatea Consiliului Raional Sîngerei

Raportor: Ana Foltea – Cazac, Secția Juridică și Resurse Umane

6.Privind abrogarea deciziei nr. 5/22 din 14.10.2022 „Cu privire la inițierea procedurii de concurs privind transmiterea în gestiunea economică a patrimoniului Consiliului raional Sîngerei – Apeduct „Soroca- Bălți – Sîngerei” format în trei etape”

Raportor: Teodor Donos, șef Secția Juridică și Resurse Umane 

7.Privind abrogarea deciziei nr. 1/8 din 19.01.2023 „Cu privire la examinarea demersului IMSP „Spitalul Raional Sîngerei” 

Raportor: Teodor Donos, șef Secția Juridică și Resurse Umane 

8.Cu privire la asigurarea interimatului funcției de Administrator al Î.M. „Centrul stomatologic raional Sîngerei”

Raportor: Angela Mihaliuc, specialist principal Secția Juridică și Resurse Umane

9.Privind modificarea și completarea Deciziei nr. 6/9 din 07.12.2022 Cu privire la demisia dnei Olesea LUCHIAN din funcția de Manager al “Centrului Raional de Tineret Sîngerei”

Raportor: Angela Mihaliuc, specialist principal Secția Juridică și Resurse Umane

10.Cu privire la instituirea Comisiei de evaluare și validarea indicatorilor de performanță ai activității instituțiilor medico-sanitare publice, pentru anul 2022

Raportor: Angela Mihaliuc, specialist principal Secția Juridică și Resurse Umane

11.Privind aprobarea organigramei și statelor de personal ale Instituțiilor Medico-Sanitare Publice, pentru anul de gestiune 2023

Raportor: Angela Mihaliuc, specialist principal Secția Juridică și Resurse Umane

12.Privind casarea mijloacelor fixe, aflate în gestiunea IMSP ”Centrul de Sănătate Flămînzeni-Coșcodeni”

Raportor: Clavdia Barcari, IMSP Centrul de Sănătate Flămnzeni- Coșcodeni

13.Cu privire la modificarea Deciziei nr. 4/5 din 10.08.2022”Cu privire la constituirea Comisiei pentru privatizarea fondului de locuințe”

Raportor: Vitalie Gudimov, specialist superior Secția Juridică și Resurse Umane

14.„Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare a terenurilor proprietate publică”

Raportor: Vitalie Gudimov, specialist superior Secția Juridică și Resurse Umane

15.Cu privire la constituirea Consiliului de supraveghere a Programului Național de Împădurire și Reîmpădurire

Raportor: Ion Harabagiu, șef Serviciu Agricultură și Cadastru

16.Cu privire la modificarea deciziei nr. 7/8 din 27 decembrie 2018 “Cu privire la delimitarea terenurilor proprietate publică a UAT de nivelul doi – raionul Sîngerei și aprobarea proiectului de formare”

Raportor: Ion Harabagiu, șef Serviciu Agricultură și Cadastru

17.Cu privire la acordul preluării  bunurilor din proprietatea publică a statului (Ministerul Educației și Cercetării), în proprietatea publică a raionului(gestiunea IP Liceul Teoretic „Olimp” din or. Sîngerei, IP Liceul Teoretic „N.Casso” din s. Chișcăreni, IP Liceul Teoretic „I.Creangă” din s. Rădoaia, IP Gimnaziul „Luceafărul” din or. Biruința, IP Gimnaziul Dobrogea Veche, IP Gimnaziul Grigorăuca, IP Gimnaziul Slobozia Chișcăreni, IP Gimnaziul Țambula,  Gimnaziul Mihailovca, IP Gimnaziul Bălășești)

Raportor: Maria Bajura, șef Direcție Educație 

18.Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea Direcției Educație Sîngerei

Raportor: Maria Bajura, șef Direcție Educație 

19.Cu privire la organizarea odihnei  copiilor și adolescenților în sezonul estival 2023

Raportor: Maria Bajura, șef Direcție Educație 

20.Cu privire la aprobarea Programului Raional de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și al infecțiilor cu transmitere sexuală pentru  anii 2023-2025

Anexa nr.1;  Anexa nr.2; Anexa nr.3.

Raportor: Vasile Malcoci, director IMSP SR Sîngerei

21.Cu privire la  modificarea Anexei nr.1 a Deciziei Consiliului  Raional nr.7/17 din 23.12.2022       ,,Cu privire la  aprobarea Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a drumurilor publice locale (de interes raional) finanţate din mijloacele fondului rutier pe anul 2023”

Pogramul 2023

Raportor: Minodora Simonov, șef Secție Construcții și Gospodărie Comunală

22.Cu privire la efectuarea examenului medico-militar al recruților și încorporarea în serviciul militar în termen, cu termen redus și cel civil în perioada aprilie – iulie 2023 în secţia administrativ-militară a raionului Sîngerei

Raportor: Evghen Gorodenco, șef Secție Administrativ Militară 

23.Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare dintre Centrul Național de prevenire a Abuzului față de copii( în continuare CNPAC) și Consiliul Raional Sîngerei

Raportor: Maria Zaiț, șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei 

24.

25.

26.Privind instituirea Medalionului cu simboluri suvenir al Consiliului raional Sîngerei

Raportor: Vitalie Tabarcea, șef Secție Administrație Publică

27.Cu privire la instituirea comisiei  teritoriale pentru recensământul populației și locuințelor din 2024

Raportor: Mihaela Luca, secretarul Consiliului raional