Mesaje de felicitare, Noutăți

Dragi locuitori ai raionului Sîngerei!

Astăzi, la data de 11 a ultimei luni de toamnă, se împlinesc 81 de ani de la fondarea raionului Sîngerei – eveniment de o importanţă deosebită pentru noi toţi, deoarece prin constituirea sa s-au pus bazele unei comunităţi de localităţi unice prin potenţialul socio-economic şi cultural.
Pe parcursul a 8 decenii, am avut succese şi eşecuri, însă datorită curajului și gradului mare de responsabilitate a celor care au pus umărul la consolidarea şi modernizarea lui, acesta se află la moment la o altă treaptă de dezvoltare, ceea ce este rezultatul unor eforturi şi investiţii substanţiale.
Aici, putem evidenția aportul substanțial al personalităților notorii, precum: Ion Hadîrcă, Petru Hadîrcă, Gheorghe Duca, Ion Paladi, Nicolae Glib, Ion Moldovanu cît și cei care nu mai sunt printre noi, dar la fel și-au lăsat amprenta în istoria raionului, Adrian Păunescu, Valeriu Gafencu, Anton Crihan, Mihai Dolgan, Ion Țîbîrnă, Leonida Lari. Asemenea personalități, au contribuit la modernizarea diferitor domenii, iar patrimoniul rămas continuă și azi să promoveze faima raionului Sîngerei.
Bunăstarea raionului nostru continuă să fie un deziderat comun, pentru care trebuie să continuăm să muncim cu mult efort şi sacrificiu. Aceasta o fac și edilii locali care prin colaborare tind spre îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a cetăţenilor, iar pentru acest fapt îmi exprim aleasa recunoștință.
Fie ca această zi, să trezească în sufletele noastre un prilej de bucurie și un îndemn de a fi mai buni și mai activi în viața societății.
Doar cu aportul fiecărui locuitor putem contribui la prosperarea raionului de azi, astfel încât, raionul Sîngerei de mîine să fie unul atractiv pentru generaţiile care vin.
Cu această aniversare vă doresc un viitor prosper şi luminos, iar în case să domnească mereu pacea şi voia bună, speranţa în ziua de mîine şi să trăiţi numai evenimente frumoase cum este şi sărbătoarea de astăzi!
Cu aleasă consideraţie şi respect,
Preşedintele raionului Sîngerei
Grigore CORCODEL