Noutăți

ADRESARE PUBLICĂ

Stimați cetățeni,
Consiliul raional Sîngerei vă informează că ÎM „Indmetalcongaz”, unde avem calitatea de fondator, întâmpină dificultăți în onorarea contractului de prestare a serviciilor din motiv că unele primării înregistrează datorii față de întreprindere:
Bilicenii Vechi: 3.444 lei
Heciul Nou: 80.886 lei
Sîngereii Noi (Salubsinconserv): 4.637 lei
Luînd în considerație cele menționate, cît și prețul mic de 10,50 lei la apa furnizată către localități, ÎM „Indmetalcongaz” a intrat în incapacitatea de a onora obligațiunea de plată în sumă 44.244,39 lei către Acva-Nord IIS, Apeductul Soroca – Bălți –Sîngerei, fapt care a condus la sistarea apei potabile către ÎM „Indmetalcongaz” .
În acest context, pentru a soluționa rapid situația creată, ne adresăm insistent și public către consumatorii serviciilor ÎM „Indmetalcongaz” să achite în regim de urgență datoriile, pentru a asigura în termeni cît mai restrînși locuitorii cu apă potabilă, unul din obiectivele cheie ale Consiliului raional Sîngerei.