Nr. d/o Funcția ocupată Numele, prenumele
1 Preşedinte al raionului Grigore Corcodel
3. Vicepreședinte al raionului Iulian Erimei
4. Secretar al Consiliului raional  Mihaela Luca
5. Șef cancelarie Lucia Moraru
6. Arhitect-șef      Anatolie Gîscă
Secţia Administraţie Publică
7. Şef secţie Vitalie Tabarcea
8. Specialist principal  Mariana Bencovschi
9. Specialist superior Ana Foltea
10. Specialist superior
Direcția Economie, Atragerea Investițiilor și Eficiență Energetică
12 Şef direcție Cucoș Lilia
13 Specialist principal Lia Ungureanu
14 Specialist principal Vera Serbușca
15 Specialist principal  Svetlana Crișavițchi
16
17 Specialist superior Negrescu Iurie
18 Specialist superior Baciu Victor
Serviciul Agricultură și Cadastru 
21
Şef Serviciu  Ion Harabagiu
22
23
24 Specialist principal Valentina Baciu
 25
Specialist superior Marina Golimbovschi
Secția Construcție, Gospodărie Comunală și Drumuri
26 Şef secţie Minodora Simonov
27 Specialist principal Tatiana Zencenco
28 Specialist principal Vasile Țîbîrnă
29 Specialist Valeriu Simac
Secția  Juridică și Resurse Umane
30 Șef Secție Teodor Donos
31 Specialist principal Mihaliuc Angela
32 Specialist Vitalie Gudimov
Serviciul Financiar
33 Contabil-șef Ala Doagă
34 Specialist principal
35 Contabil superior Tatiana Rotari
Serviciul Audit Intern
36 Auditor intern Viteslav Stanciuc
Serviciul Tineret și Sport
37 Șef Serviciu Viorel Onceanu
38 Specialist principal
Serviciul Arhivă
39 Șef serviciu Lilia Costețchi
40 Specialist principal Angela Drucioc
Serviciul de deservire a clădirii și subdiviziunilor Consiliului raional
41 Șef serviciu Eugenia Cucoș
42 Administrator (gardian public)
43
44 Șofer Vasile Cebotaru
45 Șofer Mihail Cucoș
46 Șofer Fiodor Predeus
47 Șofer Funcție Vacantă
48 Paznic Nicolae Curciuc
49 Paznic Veaceslav Gogu
50 Paznic Vasile Solcanu
51 Îngrijitoare Ludmila Eșanu
52 Îngrijitoare Elena Onceanu
53 Îngrijitoare Ecaterina Crigan
54 Îngrijitoare Elena Țurcanu
55 Electrician Boris Vinogradov
56 Lăcătuș Funcție vacantă