Nr. d/o Funcția ocupată Numele, prenumele
1 Preşedinte al raionului Grigore Corcodel
2 Vicepreşedinte al raionului Tudor Tutunaru
3 Vicepreședinte al raionului Ion Bîrsanu
4. Vicepreședinte al raionului Iulian Erimei
5 Secretar al Consiliului raional  Mihaela Luca
6 Șef cancelarie Lucia Moraru
7 Secretar
Secţia Administraţie Publică
8. Şef secţie Vitalie Tabarcea
9 Specialist principal  Mariana Bencovschi
10 Specialist superior Ana Foltea
11 Specialist  Natalia Pînzari
Direcția Economie și Atragerea Investițiilor
12 Şef direcție Cucoș Lilia
13 Specialist principal Lia Ungureanu
14 Specialist principal Vera Serbușca
15 Specialist principal  Svetlana Crișavițchi
16 Specialist superior Berlodean Dragoș
17 Specialist superior Negrescu Iurie
18 Specialist superior Baciu Victor
Serviciul Asistență Tehnică și Eficiență Energetică
19 Șef Serviciu Ion Harabagiu
20 Specialist superior
Direcția Agricultură, Cadastru și Urbanism
21
Şef direcție  funcție publică vacantă
22 Arhitect-șef Anatolie Gîscă
23
Specialist principal Ion Harabagiu
24 Specialist principal Valentina Baciu
 25
Specialist superior Marina Golimbovschi
Secția Construcție, Gospodărie Comunală și Drumuri
26 Şef secţie Minodora Simonov
27 Specialist principal Tatiana Zencenco
28 Specialist principal Vasile Țîbîrnă
29 Specialist
Serviciul Juridic și Resurse Umane
30 Șef serviciu Teodor Donos
31 Specialist principal Mihaliuc Angela
32 Specialist Vitalie Gudimov
Serviciul Financiar
33 Contabil-șef Ala Doagă
34 Contabil superior Tatiana Rotari
35 Contabil Ana Moldovanu
Serviciul Audit Intern
36 Auditor intern Viteslav Stanciuc
Serviciul Tineret și Sport
37 Specialist principal Viorel Onceanu
38 Specialist
Serviciul Arhivă
39 Șef serviciu Lilia Costețchi
40 Specialist Angela Drucioc
Serviciul de deservire a clădirii și subdiviziunilor Consiliului raional
41 Șef serviciu Eugenia Cucoș
42 Administrator (gardian public)
43
44 Șofer Vasile Cebotaru
45 Șofer Mihail Cucoș
46 Șofer Fiodor Predeus
47 Șofer Funcție Vacantă
48 Paznic Nicolae Curciuc
49 Paznic Veaceslav Gogu
50 Paznic Vasile Solcanu
51 Îngrijitoare Ludmila Eșanu
52 Îngrijitoare Elena Onceanu
53 Îngrijitoare Ecaterina Crigan
54 Îngrijitoare Elena Țurcanu
55 Electrician Boris Vinogradov
56 Lăcătuș Funcție vacantă