Funcții vacante

Atenție concurs !

Direcția Educație Sîngerei anunță concurs  pentru ocuparea funcției vacante de director al instituțiilor de învățământ, după cum urmează:

 • P. LT ,,Alexandru Agapie”, s.Pepeni;
 • P. ,,Dimitrie Cantemir”, or.Sîngerei;
 • P. Gimnaziul Dobrogea Veche;
 • P. Gimnaziul Slobozia Chișcăreni;
 • Gimnaziul ,,M.Dolgan”, s.Petrovca;
 • Gimnaziul ,,Catinca și Ilie Galben”, Sloveanca;
 • CCA Chișcăreni.

Candidații pentru ocuparea funcției vacante de director al instituțiilor nominalizate prezintă dosarul la Direcția Educație Sîngerei (personal sau prin reprezentant, prin poștă sau e-mail), în termen de 30 de zile calendaristice  din ziua  publicării avizului pe site-ul DE.

La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare  universitare, cu o vechime de activitate didactică de cel puțin trei ani, la data expirării  termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 ani, posedă limba romănă (pentru angajare în localitățile populate de diferite grupe minoritare unde predarea se realizează în limbi materne sau în instituțiile unde limba de predare este alta decât limba română – cunoaște limba română la nivel de comunicare și limba respectivă ), sunt apți din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției, nu au antecedente penale, nu au fost concediată în ultimii 5 ani în baza art.86 alin.(1), lit.g)-r) și art.301 alin.(1) lit.a)-b) din CM al RM sau destituită din funcție publică conform art.64 alin.(1) lit.a) și b) din Legea nr.158/2003 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

Dosarul de concurs cuprinde următoarele acte obligatorii:

– Cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.1 la prezentul  Regulament (în două exemplare);

–  Copia actului de identitate;

–  Copia/copiile actului/actelor de studii;

–  Copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică;

– Curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr.2 la prezentul  Regulament;

– Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul  narcolog), pentru exercitarea funcției;

– Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;

– Proiectul planului de dezvoltare a instituției, pentru 5 ani în plic sigilat sau declarația pe propria răspundere privind prezentarea proiectului planului cu cinci zile înainte de data interviului.

Actele vor fi depuse la Direcția Educație Sîngerei, biroul 305, str. Independenței, 111, or.Sîngerei.

Concursul va avea loc în cadrul Direcției Educație. Informații suplimentare la tel fix:026221116, tel.mobil: 078320260,  e-mail: desingerei@gmail.com.

Data limită de depunere a dosarelor la concurs –   15 iulie 2023.

DATE DESPRE INSTTITUȚII:

I.P. LT ,,Alexandru Agapie”, s.Pepeni

 • La data de 31.05.2023 – 705 elevi
 • Bugetul instituției pentru anul:

2022 – 14,02 mln. lei

2023 – 14,79 mln. lei

 • Infrastructura a fost renovată recent prin proiectul PRIM
 • Proiecte în derulare: ,,Tekwill în fiecare școală”, ,, Spre o școală mai verde, eficientă și durabilă” Fondul pentru Tineri Bălți-Sîngerei, Taekwondo în școala mea”.
 • Informații suplimentare pot fi solicitate :
 • La numărul de tel/fax : +26242694;
 • Prin e-mail: pepeni@gmail.com;
 • Prin poștă: s.Pepeni, MD-6234, r-l Sîngerei.

 

I.P. LT ,,Dimitrie Cantemir”, or.Sîngerei

 • La data de 31.05.2023 – 282 elevi
 • Bugetul instituției pentru anul:

2022 – 6.156.500,00 lei

2023 – 7.316.200,00 lei

 • Infrastructura este în stare bună: necesită renovare cantina.
 • Proiecte în derulare: ,,Tekwill în fiecare școală” (Laborator Digital ,,EDU tech Lab”), ,,Internet Gigabit pentru școala ta”(01.02.2022).
 • Informații suplimentare pot fi solicitate :
 • La numărul de tel/fax : +26221059;
 • Prin e-mail: dcantemirsingerei@mail.ru;
 • Prin poștă: or.Sîngerei, str.Testimițanu, 12, MD-6201, r-l Sîngerei.

 

I.P. Gimnaziul Dobrogea Veche, s.Dobrogea Veche

–   La data de  20.02.2023 – 99 elevi

–   Bugetul instituției pentru anul:

 • 2022 – 2 632 200 lei (deficitul 620 000 lei)
 • 2023 – 2 952 500 lei (deficitul 1 320 000 lei ).
 • Infrastructura este în stare bună.
 • Proiecte în derulare nu sunt.
 • Informații suplimentare pot fi solicitate :
 • La numărul de tel/fax : +26259319;
 • Prin e-mail: gimndobrogea@mail.ru;
 • Prin poștă: s.Dobrogea Veche, MD-6222, r-l Sîngerei.

I.P. Gimnaziul Slobozia Chișcăreni

La data de  31.05.2023 – 94 elevi

–   Bugetul instituției pentru anul:

 • 2022 – 337.000 lei;
 • 2023 – 284.253 lei.
 • Infrastructura este în stare bună, necesită reparație capitală sala de sport
 • Proiecte în derulare «Толерантность – дорога к миру».
 • Informații suplimentare pot fi solicitate :
 • La numărul de tel/fax : +26241398;
 • Prin e-mail: turcanvn@gmail.com;
 • Prin poștă: s.Slobozia Chișcăreni, MD-6239, r-l Sîngerei.

Gimnaziul ,,Mihai Dolgan”, s.Petrovca        

La data de  31.05.2023 – 44 elevi

–   Bugetul instituției pentru anul:

 • 2022 – 042, 5 mii lei (deficit – 856,0 mii lei);
 • 2023 – 915,0 mii lei(deficit – 601,1 mii lei).
 • Infrastructura este în stare bună, necesită reparație capitală sala de sport
 • Proiecte în derulare nu sunt.
 • Informații suplimentare pot fi solicitate :
 • La numărul de tel/fax : +26235681;
 • Prin e-mail: gim_petrovca@mail.com;
 • Prin poștă: s.Petrovca, MD-6235, r-l Sîngerei.

Gimnaziul ,,Catinca și Ilie Galben”, s.Sloveanca        

La data de  31.05.2023 – 37 elevi

–   Bugetul instituției pentru anul:

 • 2022 – 880.000 lei;
 • 2023 – 449.700 lei.
 • Infrastructura este în stare bună, necesită reparație capitală sala de sport.
 • Proiecte în derulare nu sunt.
 • Informații suplimentare pot fi solicitate :
 • La numărul de tel/fax : +26292287;
 • Prin e-mail: gim.sloveanca@gmail.com;
 • Prin poștă: s.Sloveanca, MD-6212, r-l Sîngerei.

Centrul de Creație și Agrement pentru Tineri Chișcăreni         

La data de  31.05.2023 – 392 copii.

–   Bugetul instituției pentru anul:

 • 2022 – 164.400,00 lei;
 • 2023 – 718.300,00 lei.
 • Infrastructura este în stare bună.
 • Proiecte în derulare: ,,Tinerii – promotori ai unei societăți vertical”.
 • Informații suplimentare pot fi solicitate :
 • La numărul de tel/fax : +26241505;
 • Prin e-mail: ccacachiscareni@gmail.com ;
 • Prin poștă: s.Chișcăreni, MD-6216, r-l Sîngerei.