ORARUL ȘEDINȚELOR COMISIILOR CONSULTATIVE DE SPECIALITATE

Comisia consultativă pentru Etică, legislaţie, ordine şi drepturile omului

14.12.2021, ora 13:00, et.III, sala de ședințe

 1. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022(în lectura a doua)

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

2.Cu privire la modificarea componenței comisiei de privatizare a fondului de locuințe

   Raportor: Cucoș Lilia, șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

3.Cu privire la  modificarea Deciziei nr.4/8 din 12.11.2020 Cu privire la desemnarea Consiliului de Administrare  al IP”Incubatorul de Afaceri Sîngerei”

Raportor: Cucoș Lilia, șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

4.Cu privire la modificarea unor acte administrative privind statele de personal

Raportor:  Donos Teodor, șef SJRU

5.Cu privire la aprobarea programului concediilor de odihnă pentru anul 2022

 Raportor: Donos Teodor, șef SJRU

10.Cu privire la examinarea interpelărilor și realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul raional

Raportor: Luca Mihaela, Secretarul Consiliului raional

 

Comisia consultativă pentru Complexul Agroindustrial

14.12.2021, ora 10:00, et.III sala de ședințe

1.Cu privire la aprobarea  bugetului raional pentru anul 2022 în lectura  a doua

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

 1. Cu privire la modificarea unor acte administrative privind statele de personal

Raportor:  Donos Teodor, șef SJRU

10.Cu privire la examinarea interpelărilor și realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul raional

Raportor: Luca Mihaela, Secretarul Consiliului raional

Comisia consultativă pentru Învăţămînt, cultură, sport,tineret, ocrotirea sănătăţii, probleme sociale, turism şi culte:

15.12.2021, ora 16:00, et.III sala de ședințe

3.Cu privire la aprobarea  bugetului raional pentru anul 2022(în lectura a doua)

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

4.Cu privire la modificarea unor acte administrative privind statele de personal

Raportor:  Donos Teodor, șef SJRU

10.Cu privire la examinarea interpelărilor și realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul raional

Raportor: Luca Mihaela, Secretarul Consiliului raional

  Comisia consultativă pentru Economie, finanţe şi buget

16.12.2021, ora 10:00, et.III, sala de ședințe

 1. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022 (în lectura a doua)

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

 1. Cu privire la modificarea unor acte administrative privind statele de personal

 Raportor:  Donos Teodor, șef SJRU

5.Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice locale ( de interes raional) finanțate din mijloacele fondului rutier pentru anul 2022

Raportor: Țîbîrnă Vasile, șef SCGCD

8.Cu privire la autorizarea casării bunurilor uzate  raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea IP Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” din or.Sîngerei

Raportor: Melinte Nicolae, Director al IP LT”Mihai Eminescu” din or.Sîngerei

 1. Cu privire la aprobarea cuantumului costului unui beneficiar/lunar și costului unei vizite pentru Serviciul de îngrijire socială la domiciliu pentru anul 2022

Raportor: Bajura Maria, șef Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei

10.Cu privire la examinarea interpelărilor și realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul raional

Raportor: Luca Mihaela, Secretarul Consiliului raional

 

Comisia consultativă pentru construcții, arhitectură, gospodărie comunală,energie și protecția mediului

16.12.2021, ora 16:00, et.III sala de ședințe

 1. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022(în lectura a doua)

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

4.Cu privire la modificarea unor acte administrative privind statele de personal

Raportor:  Donos Teodor, șef SJRU

6.Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice locale ( de interes raional) finanțate din mijloacele fondului rutier pentru anul 2022

Raportor: Țîbîrnă Vasile, șef SCGCD

10.Cu privire la examinarea interpelărilor și realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul raional

Raportor: Luca Mihaela, Secretarul Consiliului raional

 

 

ORARUL ȘEDINȚELOR COMISIILOR CONSULTATIVE DE SPECIALITATE

Comisia consultativă pentru Complexul Agroindustrial

07.12.2021, ora 10:00, et.III sala de ședințe

 1. Cu privire la modificarea Deciziei nr.5/4 din 15.12.2020”Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2021, în lectura a doua”

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

3.Cu privire la aprobarea  bugetului raional pentru anul 2022

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

 1. Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Sîngerei pentru

perioada anilor 2021-2028

Raportor: Cucoș Lilia, șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

 1. Cu privire la modificarea organigramei și statelor de personal ale Consiliului raional Sîngerei, aprobat prin Decizia nr.10/5 din 19.12.2019

Raportor: Delogramatic Ruslan, președintele Comisiei consultative de specialitate   pentru Etică,legislație,ordine și drepturile omului

Comisia consultativă pentru Etică, legislaţie, ordine şi drepturile omului

07.12.2021, ora 16:00, et.III, sala de ședințe

 1. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier și operarea modificărilor în componența Comisiilor consultative de specialitate

Raportor: Luca M., secretarul Consiliului raional

 1. Cu privire la modificarea Deciziei nr.5/4 din 15.12.2020”Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2021, în lectura a doua”

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

 1. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

 1. Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Sîngerei pentru

perioada anilor 2021-2028

Raportor: Cucoș Lilia, șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

 1. Cu privire la eliberarea domnului Ion Bîrsanu din funcția de Vicepreședinte  a Consiliului raional Sîngerei

Raportor:  Delogramatic Ruslan, președintele Comisiei consultative de specialitate pentru Etică,legislație,ordine și drepturile omului

 1. Cu privire la modificarea organigramei și statelor de personal ale Consiliului raional Sîngerei, aprobat prin Decizia nr.10/5 din 19.12.2019

Raportor: Delogramatic Ruslan, președintele Comisiei consultative de specialitate   pentru Etică,legislație,ordine și drepturile omului

Comisia consultativă pentru Economie, finanţe şi buget

08.12.2021, ora 14:00, et.III, sala de ședințe

 1. Cu privire la modificarea Deciziei nr.5/4 din 15.12.2020”Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2021, în lectura a doua”

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

 1. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

4.Cu privire la aprobarea rețelei de clase a instituțiilor de învățămînt din raion pentru anul de studii 2021-2022

 Raportor:  Curciuc Mihail, șef – adjunct Direcția Educație

5.Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Sîngerei pentru    perioada anilor 2021-2028

Raportor: Cucoș Lilia, șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

6.Cu privire la  aprobarea încheierii contractului de locațiune

Raportor: Cucoș Lilia, șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

7.Cu privire la expunerea spre vînzare-cumpărare prin licitație ”cu strigare” a bunului imobil proprietate publică din domeniul privat

Raportor: Cucoș Lilia, șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

 9.Cu privire la operarea modificărilor la Decizia nr.2/12 din 14.04.2014 ”Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare,structurii statelor de personal ale Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei”

Raportor: Bajura Maria, șef Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei

11.Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a activelor (set echipament video, calculator, covor, mese de birou,scaune ISO) proprietate publică  raionului din gestiunea Aparatului Președintelui raionului Sîngerei în gestiunea economică a IP Incubatorul de Afaceri Sîngerei

Raportor: Doagă Ala, Contabil șef Serviciul Financiar

 1. Cu privire la acordarea premiului anual pentru anul 2021

Raportor: Donos Teodor, șef Serviciul Juridic și Resurse Umane

 1. Cu privire la modificarea organigramei și statelor de personal ale Consiliului raional Sîngerei, aprobat prin Decizia nr.10/5 din 19.12.2019

Raportor: Delogramatic Ruslan, președintele Comisiei consultative de specialitate   pentru Etică,legislație,ordine și drepturile omului

Comisia consultativă pentru Învăţămînt, cultură, sport,tineret, ocrotirea sănătăţii, probleme sociale, turism şi culte:

08.12.2021, ora 16:00, et.III sala de ședințe

 1. Cu privire la modificarea Deciziei nr.5/4 din 15.12.2020”Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2021, în lectura a doua”

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

3.Cu privire la aprobarea  bugetului raional pentru anul 2022

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

 1. Cu privire la modificarea organigramei și statelor de personal ale Consiliului raional Sîngerei, aprobat prin Decizia nr.10/5 din 19.12.2019

Raportor: Delogramatic Ruslan, președintele Comisiei consultative de specialitate   pentru Etică,legislație,ordine și drepturile omului

Comisia consultativă pentru construcții, arhitectură, gospodărie comunală,energie și protecția mediului

09.12.2021, ora 16:00, et.III sala de ședințe

2. Cu privire la modificarea Deciziei nr.5/4 din 15.12.2020”Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2021, în lectura a doua”

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

3.Cu privire la aprobarea  bugetului raional pentru anul 2022

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

 1. Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Sîngerei pentru

perioada anilor 2021-2028

Raportor: Cucoș Lilia, șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

 1. Cu privire la modificarea organigramei și statelor de personal ale Consiliului raional Sîngerei, aprobat prin Decizia nr.10/5 din 19.12.2019

Raportor: Delogramatic Ruslan, președintele Comisiei consultative de specialitate   pentru Etică,legislație,ordine și drepturile omului

81 de ani de la trecerea în neființă a lui Nicolae Iorga

De câțiva ani, Casa Raională de Cultură, cu demnitate poartă numele lui Nicolae Iorga –  istoric, critic literar, documentarist, dramaturg, poet, enciclopedist, memorialist, ministru, parlamentar, prim-ministru, profesor universitar și academician român. Această personalitate s-a născut la 17 ianuarie 1871 și a decedat la 27 noiembrie 1940. Pe parcursul vieții, a creat şcoală şi a dat direcţie culturii naţionale, s-a implicat activ în viaţa social-politică a ţării sale. Totodată, s-a ambiţionat nu doar să scrie istorie, ci să şi facă istorie, într-o epocă de renaştere naţională.

Citeste mai departe

Lucrările de reparație și întreținere a drumurilor publice locale de interes raional, finanțate din mijloacele fondului rutier pe anul 2021 în raionul Sîngerei continuă

Prin  Decizia nr.5/5 din 01.10.2021 a fost  aprobată  modificarea  Programului lucrărilor de întreținere și reparație  a drumurilor publice locale (de interes raional) finanțate din fondul rutier pe anul 2021 cu privire la  redistribuirea alocațiilor ca  contribuție a  Consilului raional  Sîngerei  la proiectul  „Reabilitarea drumului L287.1 Bobletici r-nul Sîngerei-Drujba r-nul Ungheni  în sumă de 2641,401 mii lei,  la reparația drumului local L280 Chișcăreni – Tăura Veche – Tăura Nouă cu lungimea tronsonului de 1575 m.

Citeste mai departe