Ședința lucrativă privid abordarea soluțiilor tehnice pentru proiectul AAC din raionul Sîngerei.

👉Consiliul raional Sîngerei a găzduit astăzi ședința de lucru privid abordarea soluțiilor tehnice pentru proiectul AAC din raionul Sîngerei.
În cadrul acesteia, alături de președintele raionului Sîngerei, Cristian Cainarian au participat deputatul în Parlamentul RM, Gheorghe Ichim, reprezentanții ADR Nord, ai companiei de proiectare care a elaborat documentația tehnică pentru 2 proiecte de execuție, reprezentanții Operatorului de servicii AAC, or. Sîngerei, edilii locali din or. Sîngerei, s. Rădoaia, com. Izvoare, com. Drăgănești, com. Cotiujenii Mici, com. Grigorăuca, com. Copăceni și com. Prepelița.
📌Pe parcurs au fost discutate chestiuni privind analiza stării actuale a rețelelor interne de alimentare cu apă în 8 APL beneficiare din cadrul proiectului; necesitatea actualizării documentației tehnice pentru 2 proiecte de execuție în sectorul AAC, elaborate în anul 2014: 1)„Apeduct magistral pentru localitățile Rădoaia- Izvoare-Drăgănești-Cotiujenii Mici, r.Sîngerei din conducta Bălți – Sîngerei”; 2) „Apeduct Sîngerei – Grigorăuca – Copăceni – Prepelița, r. Sîngerei”.
Totodată, au fost abordate soluții tehnice pentru redactarea Cererii complete de finanțare din domeniul AAC a raionului Sîngerei și analizate oportunitățile de regionalizare și gestionare eficientă a serviciilor de alimentare cu apă în localitățile beneficiare ale proiectului.
📣În urma discuțiilor, a fost evidențiată necesitatea vizitelor în teren în localitățile beneficiare, în scopul evaluării stării rețelelor interne de alimentare cu apă, după care toți actorii implicați urmează să se întrunească într-o nouă ședință.

Vizitele de lucru în teritoriu continuă

În după amiaza zilei de ieri, președintele raionului Cristian Cainarian și vicepreședintele Ivan Cebotari, însoțiți de Comisia parlamentară pentru agricultură și industria alimentară, au efectuat o vizită de lucru în teritoriu pentru a evalua situația agenților economici agricoli.
În cadrul acesteia, dumnealor au fost în gospodăriile agricole: SRL „Ridicom Prim”, SRL „Fondelia” și SRL „FLV Ascend” unde au examinat atent atât aspectele pozitive, cât și dificultățile întâmpinate de agenții economici.
Agenții economici vizitați au fost receptivi și deschiși, exprimându-și atât îngrijorările, cât și perspectivele lor.

Mesaj de felicitare al Președintelui raionului, adresat dlui Ivan Cebotari, consilier raional

Stimate Domn,

Cu ocazia zilei deosebite a aniversării Dumneavoastră, vă adresăm sincere felicitări și urări de bine. Fie ca această zi să vă aducă nu doar bucurii, ci și recunoaștere pentru contribuția deosebită pe care o aduceți comunității noastre prin implicarea dumneavoastră în activitatea consiliului raional.

În numele Consiliului raional și al meu personal, Vă dorim împliniri în continuare, putere de muncă neobosită și succese în toate proiectele și inițiativele pe care le aveți în vedere.

Cu respect,

Grigore Corcodel,

Președintele raionului Sîngerei

Consiliul raional Sîngerei anunță prelungirea termenului de depunere pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Șef Direcție Educație

Prelungirea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de: Șef, Direcție Educație

 Cerinţe specifice minime:

– 3 ani de experienţă profesională în domeniul educației;

– abilităţi de utilizare a computerului (Microsoft Office Word, Excel,  Power Point);

– cunoașterea modului de funcționare a autorităților publice;

– studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul învățământului.

 1. Condiţiile de bază pentru a candida la funcţia respectivă:
 2. a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 3. b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 4. c) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. d) nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
 6. e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 7. f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 8. g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a), b) și f) din Legea 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 9. h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 10. i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.
 11. j) nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.
 1. Scopul și sarcinile de bază ale funcției respective:

Realizarea implementării politicii de stat în domeniul învățământului. Contribuirea la eficientizarea activității instituțiilor din raion în conformitate cu cadrul normativ al RM și modernizarea multiaspectuală și consecventă a procesului educațional prin implementarea politicilor educaționale de stat, a tehnologiilor moderne de lucru cu actorii implicați în acest proces, creând un învățământ modern, calitativ și competitiv, asigurând dezvoltarea și bunăstarea cetățeanului.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei, prezintă Comisiei de concurs începând cu data de 03.10.2023 până la data de 17.10.2023 (inclusiv), următoarele documente:

 • formularul de participare (Anexa din Anexa nr.1 la HG nr. 201 din 11 martie 2009);
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);
 • cazierul judiciar;
 • certificatul medical.
 • documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar

 

https://singerei.md/wp-content/uploads/2023/10/Anunt-Sef-septembrie-Prelungire.docx

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC, ZIUA DRAPELULUI DE STAT.

La data de 27 aprilie 2023, în încinta Casei raionale de cultură ,,Nicolae Iorga” din orașul Sîngerei, Consiliul raional Singerei, organizează manifestarea solemnă cu ocazia sărbătorii

ZIUA  DRAPELULUI  DE  STAT.

Cu această ocazie se invită consilierii raionali, primăria și consilierii orașului Sîngerei, structurile raionale din subordine Începutul evenimentului – ora 09:00.

Citeste mai departe