Din nou suntem la Păunescu

“Rugă pentru România”
Şi ţara ni se pustieşte de tot,
Când pe guvernanţi îi doare în cot
Şi coboară şi ei, din când în când,
Să-i audă pe oameni plângând.
Şi se prefac jenant că regretă,
În sumbrul lor teatru de operetă,
În potop, nici clopotele nu mai bat
Pământul horcăie şi s-a înmuiat.
Acesta este marele Păunescu, cel care la 20 iulie 1943 s-a născut în comuna Copăceni. Poet, publicist, prozator și om politic, a reușit prin versurile sale să atingă struna istoriei, a sufletului, a trecutului și necertului viitor. EL mai este cunoscut și ca organizatorul Cenaclului “Flacăra” – întrunire muzical-culturală unde artiștii prezentau lucrări muzicale și literare în fața unui public numeros. Activitățile sale au exercitat permanent o atracție indiscutabilă asupra tineretului și a vieții publice.
Ajunși astăzi, în scuarul gimnaziului “A. Păunescu”, Grigore Corcodel – președintele raionului Sîngerei, Tudor Tutunaru-vicepreședintele raionului, Valeriu Rusu – șef Secție Cultură, Maria Bajura, șef DASPF, Viorica Chisaru – director Gimnaziul „Sergiu Rădăuțanu”, elevii și profesorii, și-au amintit de rolul incontestabil al acestei personalități asupra societății.
Depunerile de flori la bustul poetului, ne-au convins că lirismul impresionant și redarea precisă a sentimentelor oamenilor ce se observă în rîndurile sale, captează și acum atenția cititorului. Pe parcurs, atât copii, cât și reprezentanții Consiliului raional Sîngerei au rostit discursuri impresionante, în care au elogiat personalitatea poetului Adrian Păunescu.
Menționăm că ulterior, funcționarii și demnitarii n-au ezitat să viziteze locul unde este prezent mereu gândul, sufletul și opera lui Adrian Păunescu – Casa Memorială din s. Copăceni. Anume aici, dumnealor au găsit “și galbena gutuie, și lampa la fereastră…”.

Lucrări de pavare la gimnaziul „V. Alecsandri” din Drăgănești

Președintele raionului Sîngerei Grigore Corcodel, vicepreședintele Iulian Erimei și consilierul raional Ion Galus, au început această săptămână cu vizita de lucru în com. Drăgănești (gimnaziul “V. Alecsandri”).  Scopul acesteia, a fost monitorizarea lucrărilor exterioare, în sumă de 299 900 lei, ce se execută la moment. Menționăm că acestea includ pavarea trotuarelor, a drumului de acces de la șosea spre școală și a curții gimnaziului.

Remarcăm că prin asemenea deplasări în teritoriu, se evidențiază importanța colaborării eficiente între administrația publică locală de nivelul II și instituțiile de învățământ, cât și rolul major al autorităților în asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea procesului educațional.

 

 

Ședința ordinară a Consiliului raional din 10.06.2022

Astăzi, 10 iunie 2022, consilierii raionali s-au întrunit în ședință ordinară pentru a discuta și supune votului chestiuni ce țin de domeniul financiar, social-economic, medical, educațional, administrativ.

În debut, la propunerea dlui Grigore Corcodel – președintele raionului Sîngerei au fost onorate simbolurile de stat, după care cu votul a 18 consilieri, în calitate de președinte al ședinței a fost aleasă dna Maria Bordeniuc.

Pe parcursul ședinței, atât raportorii, cît și consilierii care au luat parte la dezbateri, au venit cu propuneri concrete întru rezolvarea problemelor abordate, astfel fiind aprobate  20 proiecte de decizii.

Pentru a vizualiza sesiunea live a ședinței, accesați aici:

https://www.facebook.com/tvnmoldova/videos/1373484613171664/

„Planificare SMART în domeniul managementului apelor”

La data de 08.06.2022, experții din cadrul  ADR Nord, dna Elena Boboc, șefa Secției planificare și cooperare regională, ADR Nord, de comun cu dna Victoria Zabolotnii, specialist secția planificare și cooperare regională, ADR Nord, dl Sergiu Rusu – expert în planificare strategică, au informat primarii din raionul Sîngerei despre reglementările din cadrul proiectului „Planificare SMART în domeniul managementului apelor” care este implementat de ADR Nord prin intermediul Fondului de Inovare pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă din Moldova (SDG Innovation Fund Moldova), în cadrul Proiectului „Suport pentru Guvernul Republicii Moldova în implementarea Agendei 2030”, finanțat de Ministerul Federal German pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (BMZ) și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

La ședință au participat Tudor Tutunaru, Vicepreședintele raionului, primarii raionului Sîngerei, specialiștii Direcției Economie și Atragerea Investițiilor, Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri și reprezentanții Î.M. ”Indmetalcongaz”.

Dl Sergiu Rusu – expert în planificare strategică, a prezentat raportul expertului responsabil de actualizarea capitolului care prevede sectorul Aprovizionare cu apă și canalizare (AAC) din Strategia socio-economică a raionului Sîngerei și analiza cu privire la situația asigurării cu apă potabilă și canalizare a localităților din raionul Sîngerei. Totodată, dumnealui  a oferit răspunsuri explicite  la întrebările adresate de către primarii din comunele Pepeni, Prepelița Bilicenii Vechi, Cubolta, Cotiujenii Mici, Ciuciucieni și reprezentanții  Î.M.”Indmetalcongaz”.

Participanții la ședința grupului de lucru au discutat pe marginea planului de acțiuni al capitolului AAC și au propus unele completări și ajustări pentru acesta. Deasemenea, au stabilit acțiunile principale în cadrul procesului de monitorizare și evaluare a capitolului de asigurare cu apă. Documentul strategic actualizat urmează să fie supus audierilor publice, iar ulterior – aprobat de Consiliul Raional Sîngerei.

Proiectul dat va avea impact asupra vieții socio-economice a localităților din raionul Sîngerei, în ceea ce privește calitatea mai bună a apei, o gamă mai largă de activități agricole și neagricole (diversificare economică), dezvoltarea turismului datorită accesului la AAC și facilități necesare în toate domeniile de activitate.

Evenimentul a fost organizat în cadrul unui proiect de planificare în domeniul managementului apelor implementat de Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord, prin intermediul Fondului de Inovare pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă din Moldova, susținut de Guvernul Germaniei.

 

Lilia Cucoș

Șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

 

Vizită de lucru

Vicepreședintele raionului, dl Iulian Erimei, s-a deplasat astăzi într-o vizită de lucru în s. Vrănești. Scopul acesteia a fost monitorizarea lucrărilor de construcție și montare a inscripției cu numele localității.
Menționăm că acest lucru a fost posibil grație inițiativei consilierului raional, dl Igor Țîbîrnă, care a înaintat un Proiect de decizie în acest sens.
Astfel cu votul majorității, Consiliul raional Sîngerei, a decis alocarea a 200 mii lei pentru realizarea acestei lucrări.

ANUNȚ – convocarea membrilor Comisiei consultative pentru economie, finanțe și buget

ANUNȚ

Marți, 03.05.2022, ora 14:00, în incinta gimnaziului “Catinca și Ilie Galben” din s. Sloveanca, va avea loc ședința membrilor Comisiei consultative pentru economie, finanțe și buget, cu următoarea ordine de zi:

1. Stabilirea hotarului real al drumului raional și local la intrarea în satul Sloveanca.

Raportor: V. Țîbîrnă, specialist principal SCGCD

2. Privind modificarea deciziei nr. 8/1 din 17.12.2021 “Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022”.

Raportor: O. Banaru, șef Direcție Finanțe

3. Informație privind executarea deciziei nr, 1/17 din 31.03.2022 “Cu privire la modificarea Anexei nr.1 a Decizei Consiliului raional nr.8/13 din 17.12.2021, Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice locale (de interes raional) finanțate din mijloacele fondului rutier pe anul 2022”.

Raportor: M. Simonov, șef SCGCD

4.Cu privire la examinarea demersului șefului Serviciului Arhivă.

Raportor: L. Costețchi, șef Serviciu Arhivă

5.Anunțuri, informații, declarații