Mihai Eminescu se mai simte…

Pentru cultura națională data de 15 iunie este zi de doliu, fiindcă din 1889 cea mai importantă voce poetică a literaturii române nu mai vorbește nimic.
Da, Mihai Eminescu nu se aude, nu se vede, dar se mai simte și se mai trăiește prin operele sale valoroase. În fiecare silabă scrisă de el găsim un mesaj ascuns, pe care cititorul trebuie să-l descopere, iar din moment ce a reușit să facă acest lucru, modul său de a gîndi și a percepe se schimbă. Lumea lui Eminescu este diferită de cea a unui simplu om, fiindcă la el natura este vie, dragostea este eternă și istoria este adevărată.
Gîndul că Mihai Eminescu este un geniu, o personalitate unică și incomparabilă, a motivat demnitarii și funcționarii publici din cadrul Consiliului raional Sîngerei, să depună flori și să se închine la bustul Marelui Poet, amplasat în scuarul Liceului ce-i poartă numele.
Și dacă G. Călinescu în “Viața lui Mihai Eminescu” scrie că acesta “Nu nutrea nici o aspirație pentru sine, ci numai pentru poporul din care făcea parte”, astăzi ne dăm bine seama că nu doar neamul său, dar o lume întreagă este inspirată de versul eminescian.
Ana Foltea
Secția Administrație Publică

Ședința ordinară a Consiliului raional din 10.06.2022

Astăzi, 10 iunie 2022, consilierii raionali s-au întrunit în ședință ordinară pentru a discuta și supune votului chestiuni ce țin de domeniul financiar, social-economic, medical, educațional, administrativ.

În debut, la propunerea dlui Grigore Corcodel – președintele raionului Sîngerei au fost onorate simbolurile de stat, după care cu votul a 18 consilieri, în calitate de președinte al ședinței a fost aleasă dna Maria Bordeniuc.

Pe parcursul ședinței, atât raportorii, cît și consilierii care au luat parte la dezbateri, au venit cu propuneri concrete întru rezolvarea problemelor abordate, astfel fiind aprobate  20 proiecte de decizii.

Pentru a vizualiza sesiunea live a ședinței, accesați aici:

https://www.facebook.com/tvnmoldova/videos/1373484613171664/

„Planificare SMART în domeniul managementului apelor”

La data de 08.06.2022, experții din cadrul  ADR Nord, dna Elena Boboc, șefa Secției planificare și cooperare regională, ADR Nord, de comun cu dna Victoria Zabolotnii, specialist secția planificare și cooperare regională, ADR Nord, dl Sergiu Rusu – expert în planificare strategică, au informat primarii din raionul Sîngerei despre reglementările din cadrul proiectului „Planificare SMART în domeniul managementului apelor” care este implementat de ADR Nord prin intermediul Fondului de Inovare pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă din Moldova (SDG Innovation Fund Moldova), în cadrul Proiectului „Suport pentru Guvernul Republicii Moldova în implementarea Agendei 2030”, finanțat de Ministerul Federal German pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (BMZ) și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

La ședință au participat Tudor Tutunaru, Vicepreședintele raionului, primarii raionului Sîngerei, specialiștii Direcției Economie și Atragerea Investițiilor, Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri și reprezentanții Î.M. ”Indmetalcongaz”.

Dl Sergiu Rusu – expert în planificare strategică, a prezentat raportul expertului responsabil de actualizarea capitolului care prevede sectorul Aprovizionare cu apă și canalizare (AAC) din Strategia socio-economică a raionului Sîngerei și analiza cu privire la situația asigurării cu apă potabilă și canalizare a localităților din raionul Sîngerei. Totodată, dumnealui  a oferit răspunsuri explicite  la întrebările adresate de către primarii din comunele Pepeni, Prepelița Bilicenii Vechi, Cubolta, Cotiujenii Mici, Ciuciucieni și reprezentanții  Î.M.”Indmetalcongaz”.

Participanții la ședința grupului de lucru au discutat pe marginea planului de acțiuni al capitolului AAC și au propus unele completări și ajustări pentru acesta. Deasemenea, au stabilit acțiunile principale în cadrul procesului de monitorizare și evaluare a capitolului de asigurare cu apă. Documentul strategic actualizat urmează să fie supus audierilor publice, iar ulterior – aprobat de Consiliul Raional Sîngerei.

Proiectul dat va avea impact asupra vieții socio-economice a localităților din raionul Sîngerei, în ceea ce privește calitatea mai bună a apei, o gamă mai largă de activități agricole și neagricole (diversificare economică), dezvoltarea turismului datorită accesului la AAC și facilități necesare în toate domeniile de activitate.

Evenimentul a fost organizat în cadrul unui proiect de planificare în domeniul managementului apelor implementat de Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord, prin intermediul Fondului de Inovare pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă din Moldova, susținut de Guvernul Germaniei.

 

Lilia Cucoș

Șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

 

Direcția Economie și Atragerea Investițiilor a Consiliului Raional Sîngerei organizează ședință

Direcția Economie și Atragerea Investițiilor al Consiliului Raional Sîngerei vă informează că miercuri 08.06.2022 ora10 în sala de ședințe a Consiliului Raional Sîngerei  se va  pune în discuție Capitolul AAC (Aprovizionarea  cu Apă și Canalizare)  din SDSE (Strategia de Dezvoltare Socio-Economică) a raionului Sîngerei. Vor fi incluse spre  dezbatere documentele aferente, pentru îmbunătățiri, propuneri și completări. La întrunire sunt invitați consilierii raionali, primarii raionului Sîngerei cât și toate personele interesate.

ANUNȚ

 În perioada 1 iunie – 23 august curent, Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA), lansează cel de-al IV-lea apel de recepţionare a cererilor de solicitare a subvențiilor în avans pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural, destinate îmbunătăţirii şi dezvoltării infrastructurii publice rurale şi diminuării tendinţelor de declin social şi economic în zonele rurale.

Depunerea dosarelor de solicitare a subvenției in avans se face de către primar – pentru masurile nr. 1 si nr. 2 si administrator/reprezentant legal – pentru măsura nr. 3, la secția/serviciul teritorial al AIPA din aria în care solicitantul își are sediul juridic și în care va efectua investiția.

Valoarea maximă a subvenției acordate pentru măsura 1 și 2 constituie 80% pentru un proiect eligibil de până la 3 milioane de lei, iar pentru măsura 3 constituie 50% pentru un proiect eligibil de până la 1 milion de lei.

Specialiștii  Direcției Economie și Atragerea Investițiilor  oferă asistență  în elaborarea cererii de solicitare  a subvenței în avans  pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural și rămânem deschiși pentru  colaborare,  informații suplimentare la numărul de telefon (0262) 8-12-32,067322432 Specialiștii: Crisavițchi Svetlana, Baciu Victor, sau la adresa de email:sectia.economie.sg@gmail.com.

ORARUL ȘEDINȚELOR COMISIILOR CONSULTATIVE DE SPECIALITATE

  1. Comisia consultativă pentru Complexul Agroindustrial – Marți (07.06.22), ora 08:30, Sala pentru ședințe, et. III;
  2. Comisia consultativă pentru Învățămînt, cultură, sport, tineret, ocrotirea sănătății, probleme sociale, turism și culte –Marți (07.06.22), ora 16:00, Sala pentru ședințe, et. III;
  3. Comisia consultativă pentru Etică, legislație, ordine și drepturile omului – Miercuri (08.06.22), ora 10:00, Sala pentru ședințe, et. III;
  4. Comisia consultativă pentru Economie, finanțe și buget – Vineri (10.06.22), ora 08:30, Sala pentru ședințe, et. III.

Citeste mai departe