ANUNȚ Direcția Economie, Atragerea Investițiilor și Eficiență Energetică vă comunică despre lansarea apelului de proiect de către Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură

Direcția Economie, Atragerea Investițiilor și Eficiență Energetică   vă  comunică despre  lansarea apelului de proiect de către Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură  care a lansat apelul III de depunere a cererilor de acordare a subvenției în avans pentru proiectele investiționale de îmbunătățiri funciare, ameliorare și protecție a solului. Termenul limită de depunere a cererilor este 19 iulie 2024. 

Citeste mai departe

Orarul Comisiilor Consultative de Specialitate pentru ședința extraordinară din 03.05.2024

Comisia consultativă pentru Economie, finanţe şi buget

la data de 02.05.2024, ora 14:00, Sala de ședințe a Consiliului raional, etajul III

Comisia consultativă pentru Învăţămînt, cultură, sport,tineret, ocrotirea sănătăţii, probleme sociale, turism şi culte

la data de 02.05.2024, ora 13:00, Sala de ședințe a Consiliului raional, etajul III

Comisia consultativă pentru Etică, legislaţie, ordine şi drepturile omului

la data de 03.05.2024, ora 08:00, Sala de ședințe a Consiliului raional, etajul III

Comisia consultativă pentru Agricultură și Industrie

la data de 02.05.2024, ora 15:00, Sala de ședințe a Consiliului raional, etajul III

Comisia consultativă pentru Construcţii, arhitectură, gospodărie comunală,energie şi protecţia mediului

la data de 02.05.2024, ora 16:00, Sala de ședințe a Consiliului raional, etajul III

Anunț important

‼Atenție‼
📣Au mai rămas 5 zile pentru depunerea Cererile motivate (justificate) de înscriere în Serviciul Civil la Reprezentantul Serviciului Civil al raionului Sîngerei, aflat în sediul Consiliului raional Sîngerei, situat la adresa str. Independenței 111, etajul II, biroul 215.
👉Reamintim că în conformitate cu prevederile Legii nr. 156/2007 privind organizarea serviciului civil (de alternativă) și în urma emiterii Dispoziției nr. 6 din 25 ianuarie 2024 de către Centrul Serviciului Civil, cetățenii raionului Sîngerei, care au atins vârsta de 18 ani și doresc să îndeplinească serviciul civil (de alternativă) pot depune cereri de înscriere în Serviciul Civil pînă la 29 martie 2024.
📣Vă informăm că Serviciul Civil este un serviciu de stat, cu caracter social util și benevol, oferind o alternativă pentru cetățenii Republicii Moldova care, din diverse motive precum convingeri religioase, familiale, orientare pacifistă, valori etice sau morale, și altele asemenea, nu pot îndeplini serviciul militar în termen.
📌Durata serviciului civil este stabilită la 12 luni, iar pentru persoanele cu studii superioare, aceasta se reduce la 6 luni.

Planul de acțiuni privind promovarea vaccinării la nivel local în raionul Sîngerei

Plan de acțiuni  privind promovarea  vaccinării la nivel local  în raionul Sîngerei

La moment în raionul Sîngerei rata de acoperire vaccinală  a copiilor până la 15 ani la maladiile de rutină (poliomielita, difteria, tetanosul, rujeola, oreion, rubeola, HPV-papiloma virusul uman) este sub 90%.Conform Programului Raional de Imunizări pentru anii 2023-2027, aprobat prin decizia Consiliului Raional Nr.7/7 din 8 septembrie 2023, obiectivul este nu mai mic de 95% .

Consiliul raional în comun cu Centrul de Sănătate Publică, susținuti de UNICEF și OMS  propun   obligatoriu de a întreprinde următoarele acțiuni de promovare a vaccinării  la nivel local prin implicarea tuturor factorilor decizionali în realizarea acțiunilor necesare  pentru asigurarea unei sănătăți durabile a noii generații.

 

Nr. Acțiuni Perioada Responsabili
1 Instruirea unei  echipe de coordonare a activităților de intensificare a procesului de vaccinare la nivel local: primar, șef  CS, director de școală, grădiniță, asistent medical din instituțiile  de educație, lucrător social, lideri religioși, membrii ai ONG, lideri ai comunității  de Romi.  

Martie 2024

 

Primarul

Medic șef CS

2 Desfășurarea la nivel local a Săptănii Europene a imunizării  24-30 aprilie, prin organizarea  în localități  ședințe cu părinții  care ezită să vaccineze copiii.  

Aprilie 2024

 

Primarul

Medic șef CS

3 Plasarea spoturilor video în școală, grădiniță, în locuri publice, diseminarea materialelor de comunicare privind  vaccinarea împotriva maladiilor transmisibile.  

Continuu

Centru de Sănătate Publică

Medic șef CS

4 Desfășurarea Săptănii Europene a imunizării în școli și grădinițe. Lecția de sănătate dedicată imunizării cu implicarea medicului de familie și distribuirea materialelor informative privind beneficiile vaccinurilor și importanța lor în prevenirea maladiilor de rutină.  

Continuu

Directorii de IE

Medic șef CS

Medicii de familie

5 Implicarea în promovarea procesului de vaccinare a Centrului de Sănătate raional Prietenos Tinerilor, ,,Viitorul”, în organizarea ședințelor pentru  tineri pe tema vaccinării împotriva papiloma virusul uman (profilaxia cancerului coloului uterin).  

Continuu

 

Directorii de IE

Medic șef CS

 

6 Invitarea  activă a persoanelor nevaccinate prin intermediul telefonului, sms, de către medicii de familie, asistenți medicali, asistenți sociali.  

Continuu

Medic de familie și asistente medicale
7 Comunicarea cu familiile social vulnerabile, comunitatea Romă, grupurile religioase prin discuții, distribuirea  mesajelor  cheie în procesul de vaccinare și informare.  

Continuu

Lucrătorii sociali,

APL,

Lucrătorii medicali

8 Utilizarea rețelelor de socializare pentru plasarea materialelor video, audio și vizuale privind importanța vaccinării.

Este recomandată utilizarea paginelor oficiale cu distribuirea materialelor de pe pagina oficială a Ministerului Sănătății, Agenției naționale pentru Sănătatea Publică, UNICEF și OMS Moldova.

 

 

Continuu

APL,

IMSP,

Alte instituții disponibile de rețelele socilae

 

 

9 Monitorizarea acțiunilor realizate privind promovarea procesului de vaccinare la nivel raional. Permanent Secția APL a CR

CSP

10 Asigurarea cu materiale vidio, audio vizuale, materialelor informative privind beneficiile vaccinărilor și importanța lor în prevenirea maladiilor infecțioase Permanent Centrul de Sănătate Publică