Mesaj de felicitare adresat dnei Mihaela Luca, secretar al Consiliului raional Sîngerei

Stimată Doamnă,

În această zi specială din viața Dumneavoastră, Vă adresăm cele mai sincere și calde felicitări, alături de urările noastre de sănătate, pace, împlinire și prosperitate.

Fie ca realizările atinse până în prezent să Vă inspire spre obținerea noilor și importante succese iar perseverența să Vă fie călăuză în activitatea desfășurată.

Vă dorim realizări remarcante și satisfacție sufletească, momente de împlinire trăite alături de cei dragi inimii, bunăstare și căldură nelimitată în căminul familiar.

Cu deosebit respect,

Grigore Corcodel

Președintele raionului Sîngerei

MESAJ DE FELICITARE AL PREȘEDINTELUI RAIONULUI CU PRILEJUL PRIMULUI SUNET

 

E 1 septembrie și noi iarăși revenim pe tărâmul cunoștințelor – tărâm care nu se uită nici peste vară, nici peste ani, dar rămîne ca punct de pornire în marea misiune de a fi OM.

Dragi elevi, școala vă așteaptă pentru a vă intriga și dezvolta noi abilități de creație și ingeniozitate. Fie ca în acest drum să fiți marcați de perseverență, dragoste de neam și nu în ultimul rînd, să aveți încrederea că viitorul poate fi făurit cu multă dăruire. Valorificați informațiile acumulate și îmbogățiți bagajul spiritual continuu, pentru a dobîndi capacitățile necesare profesionaliștilor din diferite domenii.

Atât pentru părinți, cît și pedagogi, această zi este una semnificativă, fiindcă începutul este marcat de emoții și așteptări. Relația profesor – părinte este cheia către conștiința și inima elevilor, de aceea ea trebuie dezvoltată în așa măsură încât să dea roade. Ghidați de noblețe, dedicație, perseverență și omenie, profesorii rămân a fi Cei ce seamănă lumină în întreaga societate, Cei datorită cărora se cuceresc noi culmi și Cei fără de care nu ar exista viitor educațional.

Din numele Consiliului raional, aducem felicitări tuturor celor ce participă la procesul de învățămînt, dorindu-le putere de muncă, bună înțelegere și tendința de a duce faima raionului prin aplicarea cunoștințelor căpătate pe băncile instituțiilor școlare.

 

Cu profund respect,

Grigore Corcodel

Președintele raionului Sîngerei