2020, Ședințe

Deciziile Consiliului raional (ședința 28.05.2020)

Pentru a descărca Procesul-Verbal nr. 2 din 28.05.2020, faceți click aici: PV nr. 2

1. Cu privire la examinarea scrisorii nr.1304/OT-240 din 24.02.2020 unde se solicită examinarea repetată a notificării și întreprinderea măsurilor privind abrogarea deciziei nr.1/8 din 31.01.2020.(ACT NECONTRASEMNAT)

Raportor: V. Luca – consilier raional

2.Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2019.

Anexa nr.1

Anexa nr. 2

Anexa nr. 3

Anexa nr. 4

Anexa nr. 5

Raportor: O. Banaru – șef Direcție Finanțe

3.Privind modificarea Deciziei nr. 10/3 din 19.12.2019 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2020, în lectura a doua”.

Anexa 1- 4,6

Anexa nr.5

Anexa nr.7

Raportor: O. Banaru – șef Direcție Finanțe

4.Privind transmiterea activelor proprietate publică a raionului (costul reparațiilor capitale) din gestiunea instituțiilor publice educaționale în gestiunea Direcției Educație.

Raportor: O. Banaru – șef Direcție Finanțe.

5.Privind transmiterea activelor (costul reparațiilor capitale în instituțiile publice educaționale) din proprietatea publică a raionului în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I.

Raportor: O. Banaru – șef Direcție Finanțe.

6.Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe, aflate în gestiunea Direcției Finanțe.

Raportor: O. Banaru – șef Direcție Finanțe.

7.Cu privire la prelungirea contractului de locațiune a bunului proprietate publică a raionului Sîngerei administrat de IMSP Centrul de Sănătate Rădoaia.

Anexa

Raportor: V. Serbușca – șef al Secției Economie

8. Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru anul 2020 privind implementarea Strategiei de dezvoltare a raionului pentru anii 2012-2020.

Raportor: V. Serbușca – șef Secție Economie

9. Cu privire la inițierea procedurii de dizolvare a Î.M. „Biroul de proiectare și sistematizare al raionului Sîngerei”.

Raportor:V. Serbușca – șef Secție Economie

10.Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Statutului Î.M. “Centrul Stomatologic raional Sîngerei’ și actelor aferente activității întreprinderii respective.

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Anexa nr. 3

Anexa nr. 4

Anexa nr. 5

Anexa nr. 6

Raportor: V. Serbușca – șef Secție Economie

11. Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Statutului Î.M. “INDMETALCONGAZ” și actelor aferente activității întreprinderii respective.

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Anexa nr. 3

Anexa nr. 4

Anexa nr. 5

Anexa nr.6

Raportor: V. Serbușca – șef Secție Economie

12.Privind autorizarea casării bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe aflate în gestiunea Î. M. „INDMETALCONGAZ”.

Anexa

Raportor: E. Sincovschi – director Î.M. „INDMETALCONGAZ”

13. Privind autorizarea casării bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea IP Gimnaziul „Ion Ignatiuc” din s. Prepelița.

Raportor: S. Erimei – director Gimnaziu „Ion Ignatiuc” din s. Prepelița.

14. Privind transmiterea activului “Lada-Termos TM-15M” din proprietatea raionului (Consiliul raional Sîngerei) în proprietatea statului (MAI, IGSU, DSE mun. Bălți).

Anexa

Raportor: A. Doagă – contabil-șef, Serviciul Financiar

15.Cu privire la transmiterea activelor proprietate publică a raionului din gestiunea Direcției educație (CCA Răzălăi) în gestiunea Liceului Teoretic „A. Agapie”, comuna Pepeni.

Anexa

Raportor: M. Curciuc – șef interimar al Direcției Educație

16.Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea Direcției Educație Sîngerei

Anexa

Raportor: M. Curciuc – șef interimar al Direcției Educație

17. Cu privire la pregătirea instutuțiilor de învățămînt către noul an școlar 2020 – 2021.

Raportor: M. Curciuc – șef interimar al Direcției Educație.

18.Cu privire la aprobarea Listei instituțiilor de învățământ care nu pot fi supuse optimizării prin lichidare.

Raportor: M. Curciuc – șef interimar al Direcției Educație

19.Privind efectuarea examenului medico-militar al recruților și încorporarea în serviciul militar în termen, cu termen redus și cel civil în primăvara – vara 2020 în secţia administrativ-militară a raionului Sîngerei.

Raportor: O. Timofeev – șef Secție administrativ-militară.

20.Cu privire la instituirea Comisiei raionale pentru protecția drepturilor omului.

Anexa

Raportor: M. Bajura – șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei.

21. Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Anexei nr. 1 la Decizia nr. 2/12 din 04.05.2004 ”Cu privire la instituirea Consiliului Raional pentru Protecția Drepturilor Copilului și aprobarea Regulamentului”

Raportor: M. Bajura – șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei

22.Cu privire la modificarea Deciziei nr. 3/6 din 14.08.2014 privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul și condițiile de desfășurare a Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile social/economic vulnerabile II și instituirea comisiei de selectare a beneficiarilor de locuințe sociale.

Anexa

Raportor: M. Bajura – șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei.

23.Cu privire la modificarea Anexei nr. 3 a Deciziei nr. 2/12 din 14.04.2016 privind aprobarea Regulamnetului de organizare și funcționare, structurii și statelor de personal ale Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei.

Raportor: M. Bajura – șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei.

24.Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat dintre AO CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie și Consiliul raional Sîngerei.

Anexa

Raportor: M. Bajura – șef DASPF

25.Cu privire la constituirea Comisiei raionale pentru siguranța rutieră

Anexa

Raportor: I. Bîrsanu – Vicepreședintele raionului.

26. Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului raional pentru trimestrul II al anului 2020.

Anexa

Raportor: V. Tabarcea – șef al Secției Administrație Publică

27.Cu privire la examinarea interpelărilor și realizarea deciziilor aprobate de către Consiliului raional

Anexe

Raportor: V. Tabarcea – șef al Secției Administrație Publică

28. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional, în cazul în care Preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna.

Raportor: Gh. Ungureanu – secretar al Consiliului raional

29.Privind transmiterea cu titlu gratuit, activelor proprietate publică a raionului (automobilul de serviciu de model LADA 21214, anvelope 185/76 R16 Kama-232) din gestiunea Aparatului Președintelui raionului Sîngerei, în gestiunea Î.M. „INDMETALCONGAZ”.

Anexa

Raportor: A. Doagă – contabil-șef Serviciu Financiar

30.Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului raional Sîngerei în instanțele de judecată.

Anexa

Raportor: T. Donos – specialist superior Serviciu Juridic

31.Cu privire la acordarea premiului unic.

Raportor: A. Pavinschi – specialist principal Serviciu Resurse Umane

Anunţuri, informaţii şi declaraţii