Media, Noutăți

Depunerea Jurământului de Credinţă al Funcţionarului Public

Ziua de azi a fost una marcantă pentru 2 angajaţi ai Consiliului raional Sîngerei, dl Dragoș Bîrlădeanu și dl Iurie Negrescu. Aceştia au depus jurământul de credinţă al funcţionarului public în faţa simbolurilor de stat şi a președintelui raionului, dl Grigore Corcodel.

Funcţionarii au jurat să respecte Constituţia Republicii Moldova, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să apere suveranitatea şi integritatea teritorială a Republicii Moldova, să execute de o manieră obiectivă şi imparţială legile ţării, să îndeplinească în mod conştiincios obligaţiile ce le revin în exercitarea funcţiei publice şi să respecte normele de conduită profesională.
Preşedintele raionului, dl Grigore Corcodel a adresat în cadrul ceremoniei, cuvinte de felicitare funcţionarilor publici, dorindu-le succese şi realizări în munca pe care o vor desfăşura.
La fel, dumnealui a specificat că statutul de funcţionar de stat dictează un comportament etic adecvat, devotament şi responsabilitate în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu .
Funcţionarii publici depun jurământul de credinţă în conformitate cu art. 32 din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.