Noutăți

Educația – pilon al dezvoltării societății

În după amiaza zilei, a avut loc ședința directorilor instituțiilor de învățământ din raionul Sîngerei.

La aceasta au fost prezenți președintele raionului Grigore Corcodel, vicepreședintele Iulian Erimei, președintele Comisiei pentru învăţămînt, cultură, sport, tineret, ocrotirea sănătăţii, probleme sociale, turism şi culte Ion Galus, președintele Comisiei consultative pentru economie, finanțe și buget, șeful Direcției Educație Maria Bajura, șeful Direcției Finanțe Octavian Banaru cît și specialiștii Direcției Educație.

Pe parcurs, participanții au abordat subiecte importante ca:

  • nivelul de pregătire al instituțiilor de învățământ;
  • asigurarea cu agent termic și testarea specialiștilor responsabili de cazane;
  • deficitul bugetar și necesitatea solicitării mijloacelor financiare suplimentare pentru achitarea serviciilor comunale;
  • asigurarea cu manuale, fără implicarea suportului părintesc;
  • respectarea condițiilor de siguranță a copiilor;
  • analiza instrucțiunii cu privire la încadrarea refugiaților în instituțiile de învățământ.

Nu în ultimul rând, a fost pusă în discuție întrebarea privind reorganizarea unor instituții de învățământ cu un număr mic de elevi. În acest context, președintele raionului a accentuat că scopul autorităților nu este de a optimiza instituțiile de învățămînt și a îndemnat conducătorii gimnaziilor vizate să dea dovadă de responsabilitate și să conștientizeze că o eventuală decizie în acest sens, va fi în beneficiul copiilor care merită acces la actul educațional calitativ și modern.

Dna Maria Bajura, șef Direcție Educație, a accentuat că specialiștii direcției sunt mereu pregătiți să ofere asistență metodologică atunci cînd cadrele manageriale întâmpină dificultăți și subliniat că aceștea se pot adresa ori de cîte ori este necesar acest lucru.

Menționăm că Rapoartele privind nivelul de pregătire a instituțiilor de învățămînt le puteți găsi pe site-ul Direcției Educație Sîngerei.