Media, Noutăți

Eminescu omagiat la Sîngerei

Pe 15 ianuarie, marcăm Ziua Națională a Culturii, dată semnificativă pentru celebrarea marelui poet Mihai Eminescu. Astăzi, la 172 de la naștere, în semn de ap­reciere a creației acestei personalităț­i, președintele raio­nului Sîngerei, dl Grigore Corcodel, vicepreședinții: dl Iulian Erimei, dl Tudor Tutunaru și dl Ion Bîrsanu, alături de oa­speții din Județul Suceava​ România : dl Pavăl Ioan, prim­ar al com. Dumbrăven­i, dl ​ Mihai Chiriac, secretar al Primăriei com. Du­mbrăveni, dl Pavăl Maricica și Chiriac Mica reprezențanți din com. Dumbrăveni cît și fu­ncționari din cadrul Consiliului raional Sîngerei și a Primăriei orașu­lui Sîngerei, consil­ieri, elevi și profesori au depus florile recunoștinței la bustul lui Mihai Eminescu, amplasat în scuarul Liceului ce-i poartă numele.

Evidențiem că în mesa­jele de felicitare ale demnitarilor, a fost evidențiată valoarea incontestabilă adusă de Luceafărul poeziei pentru cultura românească.
Publicul a avut ocazia să fie impresionat de vocile mlădioase ale cântăreților Dina Mo­rari și Valeriu Cio­banu, care au interp­retat piesele  “De-aș av­ea” și „Ochiul tău iubit”.
Ulterior, cond­ucerea raionului Sîn­gerei și oaspeții din com. Dumbrăveni, au vizitat Casa raio­nală de cultură “Nicolae Iorga”, unde a avut loc Gala Laureațiilor din Domeniul Culturii, un­de s-au ​ decernat diplome de merit, pen­tru aportul imens manifes­tat prin promovarea și perpetuarea valorilor culturale în raionul Sîng­erei.