Noutăți

Inaugurarea Gimnaziului „Iurie Boghiu” din s. Flămînzeni

În această dimineață, într-o atmosferă de sărbătoare deosebită, a avut loc ceremonia de , care a fost renovat energetic cu suportul Uniunii Europene.

La festivitate au fost prezenți toți partenerii implicați în realizarea acestui proiect, iar Consiliul raional Sîngerei, a fost reprezentat de către șeful adjunct al Direcției Educație, Mihail Curciuc și președintele Comisiei consultative pentru Economie, finanțe și buget, Oleg Cernei, care a transmis mesajul președintelui raionului Sîngerei, Grigore Corcodel.
Menționăm că instituția de învățămînt a fost renovată și eficientizată energetic în urma realizării a 15 măsuri investiționale, printre care: termoizolarea anvelopei clădirii; asigurarea cu energie regenerabilă prin instalarea a 30 panouri fotovoltaice; iluminarea pe exterior și terenul aferent, 12 stîlpi cu corpuri de iluminat de 32w; asigurarea încăperilor cu sistem de ventilare și antiincendiu; asigurarea cu inventar sanitar; contrucția unei căi de acces pentru peroanele cu dizabilități; modernizarea bucătăriei și dotarea cu echipament tehnic, etc.
În alocuțiunea sa, Oleg Cernei, a subliniat că bugetul Consiliului raional pentru cele 39 instituții de învățămînt, unde studiază peste 8 mii elevi este de 175 mil. lei. Totodată a accentuat că contribuția UE la renovarea Gimnaziului „Iurie Boghiu” este de 21,7 mil. lei, ceea ce constituie o investiție enormă pentru sistemul de educație în contextul în care 24 de instituții din 39 activează cu un deficit bugetar de peste 12 mil lei, având un număr de la 20 pînă la 80 elevi, ceea ce reprezintă o povară financiară pentru bugetul raional și o problemă privind asigurarea calității actului educațional, deoarece nu sunt dotate cu săli de clasă mobilate adecvat, laboratoare, săli de sport, cantină și sală de festivități.
În acest context, profitînd de prezența președintelui parlamentului, în numele Consiliului raional, Oleg Cernei, a solicitat modificarea formulei de finanțare pentru instituțiile de învățămînt în scopul optimizării acestora și asigurării calității actului de studiu. „Nu putem să ne permitem luxul ca într-o instituție cum este Gimnaziul din Flămînzeni care a beneficiat de o finanțare de 21 mil lei și o cofinanțare de 430 mii lei din partea Consiliului raional, care are capacitatea de a asigura studiile a peste 600 elevi dar la moment sunt înregistrați doar 280 elevi. Este necesar ca de investițiile în aceste insituții să beneficieze elevii din satele limitrofe cum ar fi Bursuceni sau Dumbrăvița. Optimizarea acestora fiind stringentă pentru a permite accesul elevilor din aceste localități la studii de calitate”, a subliniat dumnealui.
Avînd în vedere implicarea substanțială a președintelui raionului, Grigore Corcodel în toate etapele de implementare a proiectului, astăzi, a fost decernat cu Diplome de gratitudine din partea directorului Gimnaziului „Iurie Boghiu” și primăriei Coșcodeni.
Remarcăm că instituția de învățămînt a fost renovată în cadrul proiectului investițional „Sporirea eficienței energetice a Gimnaziului „Iurie Boghiu”, care a fost posibil grație finanțării Uniunii Europene prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), executat în baza contractului de antrepriză nr.165 din 8 octombrie 2020, semnat între Agenția de Dezvoltare Nord, Consiliul raional Sîngerei, primăria com. Coșcodeni, Gimnaziul „Iurie Boghiu” și SRL „Valdcongrup”.