Media, Noutăți

Întâlnirea membrilor Asociației agricole “Forța Fermierilor”

Joi, 7 aprilie 2022, în sala de ședințe a Consiliului Raional  s-a desfășurat o întîlnire a membrilor Asociației agricole “Forța Fermierilor” cu agenții economici din raion. La  întrunire a participat Președintele raionului, dl Grigore Corcodel. Pentru început, dl Alexandru Slusari a făcut o mica prezentare a echipei Asociației remarcînd că aceasta este formată din reprezentanți ale diferitor raioane. Am avut oaspeți din raioanele Telenești, Leova, Ungheni, Căușeni.

În continuare, dl Ion Plămădeală, agricultor ce reprezintă raionul Leova, a vorbit despre țelul Asociației, care constă în a așeza pe agricultor la locul lui bine meritat, precum în toată lumea . „Vrem să ne ocupăm cu problemele agriculturii , să reprezentăm toți agricultorii de la mic la mare. Să demonstrăm tuturor că agricultura nu e un business ce e un stil de viață” . Dl Ion Plămădeală a mai subliniat necesitatea de  a alege o persoană neșantajabilă, care ar reprezenta Asociația și a remarcat că, dl Slusari este persoana cea mai potrivită, fiind cunoscut pentru onestitatea sa și posedînd toate capacitățile necesare unui lider. Dl Vadim Ciobanu, reprezentantul raionului Rezina a atras atenția asupra necesității unirii și solidarității între toți agricultori. Unde-i unul – nu-i putere . Fiecare inel al agriculturii este prioritar, trebuie să dezvoltăm o politica agrară, fără aceasta noi agricultorii nu avem viitor, avem nevoie de o forță potentă”.

În continuare, dl Ciobanu a povestit despre particularitățile sistemului de conducere a Asociației, care va fi efectuat pe principiul rotației, astfel fiecare raion va avea ocazia să conducă odată la doi ani. Reprezentantul raionului trebuie să răspundă unor cerințe și anume să nu fie afiliat politic. Asociația trebuie să formeze o opoziție constructivă față de Guvernare. Toți participanții la întrunire au fost de accord că  este nevoie de unire, conlucrare și consolidare între agricultori.

Președintele raionului, dl Grigire Corcodel a vorbit despre necesitatea identificării unei persoane ce va reprezenta raionul nostru în activitatea Asociației. Pentru a lua această decizie, în curînd va fi organizată o nouă întrunire a agenților economici din raion cu participarea unui număr mai mare de agricultori. În discursul său, dl Slusari a vorbit despre importanța menținerii activității tuturor producătorilor și mici și mari la sate deoarece cu dispariția lor vor dispărea și satele. Echipa trebuie să fie formată din membri civilizați, activi. Cheia succesului constă din minoritatea active. Cea mai mare sarcină la moment este  – consolidarea. Vrem condiții normale! Să lăsăm politica  deoparte. Să fim uniți fermierii și cei mici și cei mari. Oponenții noștri sînt holdingurile. Noi luptăm pentru Republica Moldova. Să fim uniți pentru a schimba ceva”.

Valentina Baciu,

Direcția Agricultură, Cadastru și Urbanism