Comisia pentru Situații Excepționale

Membrii CSE s-au întrunit în ședință extraordinară

În dimineața aceasta, conform Dispoziției emise de vicepreședintele raionului, Iulian Erimei, a avut loc o ședință extraordinară a Comisiei pentru Situații Excepționale. Această întrunire a reunit membrii comisiei, având ca scop abordarea unei situații excepționale din comuna Coșcodeni, declanșată de ploile torențiale din data de 6 iulie 2023.

În deschiderea ședinței, vicepreședintele raionului a adresat un salut către cei prezenți și a subliniat că necesitatea acestei întâlniri vine în urma înregistrării unui demers cu privire la situația excepțională din comuna Coșcodeni, cauzată de ploile torențiale din data menționată.

Ulterior, primarul comunei, Liubovi Gobjila, a prezentat informații referitoare la pagubele înregistrate ca urmare a acestei situații excepționale. În cadrul ședinței, membrii comisiei au adresat întrebări specifice, abordând aspecte legate de Actele de constatare și cuantificarea prejudiciilor suferite de cetățeni.

După o analiză atentă a situației și a datelor prezentate, membrii Comisiei pentru Situații Excepționale au luat decizia de alocare a unor mijloace financiare pentru cetățenii afectați. Aceste fonduri vor fi destinate procurării foilor de ardezie, având în vedere necesitatea remedierii imediate a pagubelor produse de ploile torențiale.

Găsiți aici: Procesul – Verbal CSE nr.4 din 22.08.2023 

Hotărîrea nr.4 din 22.08.2023