Noutăți

Monitorizarea lucrărilor de reparație a drumurilor locale de interes raional

Agenda de lucru a vicepreședintelui raionului, dl Iulian Erimei a continuat cu vizita în comuna Alexandreni.
Și cum infrastructura drumurilor reprezintă un obiectiv cheie a conducerii raionului, dl Iulian Erimei, însoțit de dl Alistar Dombrovschi, primarul comunei, au mers la șantierul de construcție a drumului L267 G29 – Alexăndreni – Țîplești.

Evidențiem că prin Deciziile Consiliului raional nr. 7/13 din 17.12.2021 și nr.1/17 din 31.03.2022, a fost aprobat Programul lucrărilor de reparație și întreținere a drumurilor publice locale de interes raional, finanțat din mijloacele fondului rutier pentru anul 2022.
Astfel, în conformitate cu schema de execuție, va fi asfaltat tronsonul cu lungimea de 2,63km, cu efectuarea lucrărilor de amenajare a stratului de fundație din piatră spartă cu gr.15cm, îmbrăcăminte din beton asfaltic cu gr. 6cm, cît și vor fi consolidate acostamente, costul lucrărilor fiind de 6 374 044,57 lei.
În cadrul discuțiilor cu directorul S.A. „Drumuri – Bălți”, dl Igor Popușoi, vicepreședintele raionului, a menționat despre necesitatea respectării calității și a termenilor de execuție a lucrărilor.
Primarul comunei Alexandreni, a evidențiat importanța contribuției Consiliului raional pentru asfaltarea acestui drum, fapt ce va contribui nemijlocit în crearea condițiilor europene pentru cei circa 6 mii de locuitori.
Specificăm că la moment, au fost efectuate lucrări de amenajare a îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic a unei porțiuni cu lungimea de 1,4 km, supravegherea lucrărilor fiind efectuată de responsabilul tehnic atestat, dl Gheorghe Cijevschi.