Noutăți, Transparența Decizională

Orarul comisiilor de specialitate

 

 Comisia consultativă pentru Economie, finanţe şi buget

30.03.2023, ora ­08:00, et.III, sala de ședințe

 

 1. Cu privire la examinarea rezultatelor inspectării financiare a Direcției Finanțe și aprobarea Planului de măsuri privind remedierea iregularităților constatate

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

 1. Privind modificarea Deciziei nr. 7/2 din 23.12.2022”Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2023”

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

 1. Cu privire la examinarea rezultatelor inspectării financiare complexe la Consiliul raional Sîngerei și aprobarea Planului de măsuri privind remedierea iregularităților constatate

Raportor: Doagă Ala, contabil-șef, Aparatul președintelui

 1. Cu privire la numirea privind exercitarea atribuțiilor de bază ale Președintelui raionului

Raportor: Donos Teodor, șef Secția Juridică și Resurse Umane

5.Cu privire la acordul de transmitere în subcomodat a unei încăperi din incinta IMSP ”Centrul de Sănătate Biruința”, aflat în  proprietatea Consiliului raional Sîngerei

Raportor: Donos Teodor, șef Secția Juridică și Resurse Umane

 1. Privind casarea mijloacelor fixe, aflate în gestiunea IMSP ”Centrul de Sănătate Flămînzeni-Coșcodeni”

Raportor: Barcari Clavdia, șef-interimar IMSP ” CS  Flămînzeni-Coșcodeni”

 1. Cu privire la modificarea Deciziei nr. 4/5 din 10.08.2022 ”Cu privire la constituirea Comisiei pentru privatizarea fondului de locuințe”

Raportor: Gudimov Vitalie, specialist superior Secția Juridică și Resurse Umane

 1. Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea Direcției Educație Sîngerei

Raportor: Bajura Maria, șef Direcția Educație

 1. Cu privire modificarea Anexei nr.1 a Deciziei Consiliului raional nr. 7/17 din 23.12.2022 ”Cu privire la la aprobarea Programului lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice locale (de interes raional) finanțate din mijloacele fondului rutier pe anul 2023

Raportor: Simonov Minodora, șef Secția Construcții,Gospodărie Comunală și Drumuri

31.Cu privire la examinarea demersului Lichidatorului Î.M. ”Indmetalcongaz”

Raportor: Luca Vasile, consilier raional

 

Comisia consultativă pentru Învăţămînt, cultură, sport,tineret, ocrotirea sănătăţii, probleme sociale, turism şi culte:

29.03.2023, ora 16:00, sala de ședințe     

1.Cu privire la examinarea rezultatelor inspectării financiare a Direcției Finanțe și aprobarea Planului de măsuri privind remedierea iregularităților constatate

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

3.Cu privire la examinarea rezultatelor inspectării financiare complexe la Consiliul raional Sîngerei și aprobarea Planului de măsuri privind remedierea iregularităților constatate

Raportor: Doagă Ala, contabil-șef, Aparatul președintelui

 1. Cu privire la asigurarea interimatului funcției de Administrator al Î.M. „Centrul stomatologic raional Sîngerei”

Raportor: Mihaliuc Angela, specialist principal Secția Juridică și Resurse Umane

 1. Privind modificarea și completarea Deciziei nr. 6/9 din 07.12.2022 “Cu privire la demisia dnei Olesea LUCHIAN din funcția de Manager al “Centrului Raional de Tineret Sîngerei”

Raportor: Mihaliuc Angela, specialist principal Secția Juridică și Resurse Umane

 1. Cu privire la instituirea Comisiei de evaluare și validare a indicatorilor de performanță ai activității instituțiilormedico-sanitare publice, pentru anul 2022

Raportor: Mihaliuc Angela, specialist principal Secția Juridică și Resurse Umane

 1. Privind aprobarea statelor de personal ale Instituțiilor Medico-Sanitare Publice, pentru anul  de gestiune 2023

Raportor: Mihaliuc Angela, specialist principal Secția Juridică și Resurse Umane

 1. Cu privire la acordul preluării bunurilor din proprietatea publică a statului (Ministerul Educației și Cercetării), în proprietatea publică a raionului IP Liceul Teoretic ”Olimp” din or.Sîngerei, IP Liceul Teoretic ”N.Casso” din s.Chișcăreni,IP Gimnaziul Dobrogea Veche, IP Gimnaziul Grigorăuca, IP Gimnaziul Slobozia Chișcăreni, IP Gimnaziul Țambula, Gimnaziul Mihailovca, IP Gimnaziul Bălășești)

Raportor: Bajura Maria, șef Direcția Educație

 1. Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor și adolescenților în sezonul estival 2023

Raportor: Bajura Maria, șef Direcția Educație

 1. Cu privire la aprobarea Programului Raional de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și al infecțiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2023-2025

Raportor: Malcoci Vasile, director-interimar IMSP ”Spitalul raional Sîngerei”

 1. Cu privire la efectuarea examenului medico-militar al recruților și încorporarea în serviciul militar în termen, cu termen redus și cel civil în perioada aprilie – iulie 2023 în secţia administrativ-militară a raionului Sîngerei

Raportor: Gorodenco Evghen, colonel Secția administrativ-militară a rn-lui Sîngerei

 1. Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare dintre Centrul Național de prevenire a Abuzului față de copii (în continuare CNPAC) și Consiliul Raional Sîngerei

Raportor: Zaiț Maria, șef-interimar DASPF

24.Privind modificarea și completarea Deciziei nr. 6/18 din 07.12.2022 “Cu privire la modificarea unor acte administrative privind Structura şi efectivul-limită ale Aparatului Președintelui raionului și Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei”

Raportor: Zaiț Maria, șef-interimar DASPF

 25.Privind modificarea Anexei nr.1 a Deciziei nr.3/16 din 12.07.2018 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare a Concursului pentru funcția de manager alCentrului raional de Tineret Sîngerei”

Raportor: Onceanu Viorel, șef Serviciul Tineret și Sport

 1. Privind instituirea Medalionului cu simboluri suvenir al Consiliului raional Sîngerei

Raportor: Tabarcea Vitalie, șef Secția Administrație Publică

 1. Cu privire la instituirea comisiei teritoriale pentru recensământul populației și locuințelor din 2024

Raportor: Luca Mihaela, Secretar al Consiliului raional

28.Cu privire la modificarea Anexei nr.1 la Decizia Consiliului raional nr. 7/8 din 23.12.2022 ”Cu privire la aprobarea Consiliului Administrativ al IMSP CS Copăceni”

Raportor: Luca Mihaela, Secretar al Consiliului raional

 1. Cu privire la examinarea Notificării nr. 1304/OT1-115 din 22.02.2023

Raportor: Luca Mihaela, Secretar al Consiliului raional

 1. Cu privire la modificarea Deciziei nr. 1/5 din 19.01.2023 ”Cu privire la acordul preluării bunurilor din proprietatea publică a statului (Ministerul Educației și Cercetării), în proprietatea publică a raionului (gestiunea IP Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, or. Sîngerei  și Deciziei nr. 1/6 din 19.01.2023 „Cu privire la acordul preluării bunurilor din proprietatea publică a statului (Ministerul Educației și Cercetării), în proprietatea publică a raionului (gestiunea IP Liceul Teoretic „Olimp” din or. Sîngerei, IP Liceul Teoretic „N.Casso” din s. Chișcăreni, IP Liceul Teoretic „I.Creangă” din s. Rădoaia, IP Gimnaziul „Luceafărul” din or. Biruința, IP Gimnaziul „A.Russo” din s. Sîngereii Noi)”

Raportor: Luca Mihaela, Secretar al Consiliului raional

 

Comisia consultativă pentru Construcţii, arhitectură, gospodărie comunală,

energie şi protecţia mediului

29.03.2023, ora 14:00, sala de ședințe

 1. Cu privire la examinarea rezultatelor inspectării financiare a Direcției Finanțe și aprobarea Planului de măsuri privind remedierea iregularităților constatate

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

 1. Cu privire la examinarea rezultatelor inspectării financiare complexe la Consiliul raional Sîngerei și aprobarea Planului de măsuri privind remedierea iregularităților constatate

Raportor: Doagă Ala, contabil-șef, Aparatul președintelui

 1. Cu privire la numirea privind exercitarea atribuțiilor de bază ale Președintelui raionului

Raportor: Donos Teodor, șef Secția Juridică și Resurse Umane

14.Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare a terenurilor proprietate publică

Raportor: Gudimov Vitalie, specialist superior Secția Juridică și Resurse Umane

15.Cu privire la constituirea Consiliului de supraveghere a Programului Național de Împădurireși Reîmpădurire

Raportor: Harabagiu Ion, șef Serviciul Agricultură și Cadastru

16.Cu privire la modificarea deciziei nr.7/8 din 27 decembrie 2018”Cu privire la delimitarea terenurilor proprietatea publică a UAT de nivelul doi – raionul Sîngerei și aprobarea proiectului de formare”

Raportor: Harabagiu Ion, șef Serviciul Agricultură și Cadastru

 1. Cu privire modificarea Anexei nr.1 a Deciziei Consiliului raional nr. 7/17 din 23.12.2022”Cu privire la  la aprobarea Programului lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice locale (de interes raional) finanțate din mijloacele fondului rutier pe anul 2023

Raportor: Simonov Minodora, șef Secția Construcții,Gospodărie Comunală și Drumuri

31.Cu privire la examinarea demersului Lichidatorului Î.M. ”Indmetalcongaz”

Raportor: Luca Vasile, consilier raional

 

Comisia consultativă pentru Etică, legislaţie, ordine şi drepturile omului

28.03.2023, ora 15:00, sala de ședințe

 

 1. Cu privire la examinarea rezultatelor inspectării financiare a Direcției Finanțe și aprobarea Planului de măsuri privind remedierea iregularităților constatate

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

 1. Cu privire la examinarea rezultatelor inspectării financiare complexe la Consiliul raional Sîngerei și aprobarea Planului de măsuri privind remedierea iregularităților constatate

Raportor: Doagă Ala, contabil-șef, Aparatul președintelui

 1. Cu privire la numirea privind exercitarea atribuțiilor de bază ale Președintelui raionului

Raportor: Donos Teodor, șef Secția Juridică și Resurse Umane

6.Privind abrogarea deciziei nr. 5/22 din 14.10.2022 “Cu privire la inițierea procedurii de concurs privind transmiterea în gestiunea economică a patrimoniului Consiliului raional Sîngerei-Apeduct ,,Soroca-Bălți-Sîngerei” format în trei etape”

Raportor: Donos Teodor, șef Secția Juridică și Resurse Umane

7.Privind abrogarea deciziei nr. 1/8 din 19.01.2023 “Cu privire la examinarea demersului IMSP „Spitalul Raional Sîngerei””

Raportor: Donos Teodor, șef Secția Juridica și Resurse Umane

 1. Cu privire la instituirea Comisiei de evaluare și validare a indicatorilor de performanță ai activității instituțiilormedico-sanitare publice, pentru anul 2022

Raportor: Mihaliuc Angela, specialist principal Secția Juridică și Resurse Umane

 1. Cu privire modificarea Anexei nr.1 a Deciziei Consiliului raional nr. 7/17 din 23.12.2022”Cu privire la  la aprobarea Programului lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice locale (de interes raional) finanțate din mijloacele fondului rutier pe anul 2023

Raportor: Simonov Minodora, șef Secția Construcții,Gospodărie Comunală și Drumuri

 1. Privind modificarea Anexei nr.1 a Deciziei nr.3/16 din 12.07.2018 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare a Concursului pentru funcția de manager al Centrului raional de Tineret Sîngerei”

Raportor: Onceanu Viorel, șef Serviciul Tineret și Sport