Fără categorie, Noutăți

ORARUL ȘEDINȚELOR COMISIILOR CONSULTATIVE DE SPECIALITATE

Comisia consultativă pentru Etică, legislaţie, ordine şi drepturile omului

14.12.2021, ora 13:00, et.III, sala de ședințe

  1. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022(în lectura a doua)

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

2.Cu privire la modificarea componenței comisiei de privatizare a fondului de locuințe

   Raportor: Cucoș Lilia, șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

3.Cu privire la  modificarea Deciziei nr.4/8 din 12.11.2020 Cu privire la desemnarea Consiliului de Administrare  al IP”Incubatorul de Afaceri Sîngerei”

Raportor: Cucoș Lilia, șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

4.Cu privire la modificarea unor acte administrative privind statele de personal

Raportor:  Donos Teodor, șef SJRU

5.Cu privire la aprobarea programului concediilor de odihnă pentru anul 2022

 Raportor: Donos Teodor, șef SJRU

10.Cu privire la examinarea interpelărilor și realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul raional

Raportor: Luca Mihaela, Secretarul Consiliului raional

 

Comisia consultativă pentru Complexul Agroindustrial

14.12.2021, ora 10:00, et.III sala de ședințe

1.Cu privire la aprobarea  bugetului raional pentru anul 2022 în lectura  a doua

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

  1. Cu privire la modificarea unor acte administrative privind statele de personal

Raportor:  Donos Teodor, șef SJRU

10.Cu privire la examinarea interpelărilor și realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul raional

Raportor: Luca Mihaela, Secretarul Consiliului raional

Comisia consultativă pentru Învăţămînt, cultură, sport,tineret, ocrotirea sănătăţii, probleme sociale, turism şi culte:

15.12.2021, ora 16:00, et.III sala de ședințe

3.Cu privire la aprobarea  bugetului raional pentru anul 2022(în lectura a doua)

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

4.Cu privire la modificarea unor acte administrative privind statele de personal

Raportor:  Donos Teodor, șef SJRU

10.Cu privire la examinarea interpelărilor și realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul raional

Raportor: Luca Mihaela, Secretarul Consiliului raional

  Comisia consultativă pentru Economie, finanţe şi buget

16.12.2021, ora 10:00, et.III, sala de ședințe

  1. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022 (în lectura a doua)

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

  1. Cu privire la modificarea unor acte administrative privind statele de personal

 Raportor:  Donos Teodor, șef SJRU

5.Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice locale ( de interes raional) finanțate din mijloacele fondului rutier pentru anul 2022

Raportor: Țîbîrnă Vasile, șef SCGCD

8.Cu privire la autorizarea casării bunurilor uzate  raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea IP Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” din or.Sîngerei

Raportor: Melinte Nicolae, Director al IP LT”Mihai Eminescu” din or.Sîngerei

  1. Cu privire la aprobarea cuantumului costului unui beneficiar/lunar și costului unei vizite pentru Serviciul de îngrijire socială la domiciliu pentru anul 2022

Raportor: Bajura Maria, șef Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei

10.Cu privire la examinarea interpelărilor și realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul raional

Raportor: Luca Mihaela, Secretarul Consiliului raional

 

Comisia consultativă pentru construcții, arhitectură, gospodărie comunală,energie și protecția mediului

16.12.2021, ora 16:00, et.III sala de ședințe

  1. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022(în lectura a doua)

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

4.Cu privire la modificarea unor acte administrative privind statele de personal

Raportor:  Donos Teodor, șef SJRU

6.Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice locale ( de interes raional) finanțate din mijloacele fondului rutier pentru anul 2022

Raportor: Țîbîrnă Vasile, șef SCGCD

10.Cu privire la examinarea interpelărilor și realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul raional

Raportor: Luca Mihaela, Secretarul Consiliului raional