Proiecte de decizii

Proiecte de decizie pentru ședința ordinară a Consiliului raional din 14 octombrie 2022

1.Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier şi operarea modificărilor în componenţa Comisiei consultative de specialitate

Raportor: Mihaela Luca, secretar al Consiliului raional

2.Privind modificarea deciziei nr.8/1 din 17.12.2021„Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022”

Raportor: Octavian Banaru, șef Direcție Finanțe

3.„Cu privire  la completarea  Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Sîngerei pentru perioada anilor 2021-2028”

Raportor: Lilia Cucoș, șef Direcția Economie, Atragerea Investițiilor și Eficiență Energetică

4.Cu privire la modificarea Deciziei nr. 4/5 din 10.08.2022 „Cu privire la constituirea comisiei pentru privatizarea fondului de locuințe”

Raportor: Lilia Cucoș, șef Direcția Economie, Atragerea Investițiilor și Eficiență Energetică

5.Cu privire la modificarea Deciziei nr.1/3 din 31.01.2020 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind exploatarea, aprobarea numărului-limită al autoturismelor de serviciu şi a parcursului-limită anual pentru un autoturism întru asigurarea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu de către subdiviziunile subordonate Consiliului raional”

Raportor: Lilia Cucoș, șef Direcție Economie, Atragerea Investițiilor și Eficiență Energetică

6.Cu privire la achiziționarea echipamentului medical

Raportor: Lilia Cucoș, șef Direcție Economie, Atragerea Investițiilor și Eficiență Energetică

7.Cu privire la modificarea Deciziei nr.3/18 din 01.08.2022 „Cu privire la asigurarea interimatului funcției de șef al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei”

Raportor: Teodor Donos, șef Secția Juridică și Resurse Umane

8.Privind protecția datelor cu caracter personal în Consiliul raional Sîngerei

Anexa

Raportor: Teodor Donos, șef Secția Juridică și Resurse Umane

9.Privind aprobarea structurii și efectivului-limită a subdiviziunilor Consiliului raional

Raportor: Teodor Donos, șef Secția Juridică și Resurse Umane

10.Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit activul proprietate publică a raionului, automobilul de serviciu de model DACIA SANDERO din gestiunea Aparatului Președintelui raionului Sîngerei în gestiunea DASPF  Sîngerei

Raportor: Teodor Donos, șef Secția Juridică și Resurse Umane

11.Cu privire la modificarea Anexei nr. 1 a Deciziei nr. 8/1 din 23.11.2019 ”Cu privire la componenţa nominală și numerică a comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional Sîngerei pe durata mandatului 2019-2023”

Raportor: Teodor Donos, șef Secția Juridică și Resurse Umane

12.Cu privire la preluarea blocului locativ de locuințe sociale (blocul  din str. Independenței 75 A, or. Sîngerei) în proprietatea Consiliului raional.

Raportor: Teodor Donos, șef Secție Juridică și Resurse Umane

13.Cu privire la asigurarea interimatului funcției de Administrator al Î.M. „Centrul stomatologic raional Sîngerei”

Raportor: Angela Mihaliuc, specialist principal Secția Juridică și Resurse Umane

14.Cu privire la operarea modificărilor la  Decizia  nr. 2/12 din 14.04.2016 „Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, structurii și statelor de personal ale Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei”

Raportor: Maria Zaiț, șef interimar Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei

15.Cu privire la aprobarea a 40 unități de personal în Serviciul Social ”Asistență Personală”

Raportor: Maria Zaiț, șef interimar Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei

16.Cu privire la examinarea notificării nr.1304/OT1-585 din 22 august 2022

Raportor: Ion Galus, consilier raional, președintele Comisiei consultative Învățămînt, cultură, sport, tineret, ocrotirea sănătății, probleme sociale, turism și culte

17.Cu privire la examinarea notificării nr.1304/OT1-586 din 22 august 2022

Raportor: Oleg Cernei, consilier raional, președintele Comisiei Consultative Economie, finanțe și buget

18.Cu privire la inițierea procedurii de dizolvare a Î.M. „INDMETALCONGAZ”

Raportor: Oleg Cernei, consilier raional, președintele Comisiei Consultative Economie, finanțe și buget

19.Privind transmiterea al activului televizor „Smart TV 4K SAMSUNG” din proprietatea raionului (Consiliul Raional Sîngerei) în proprietatea publică a IP Gimnaziul „Iurie Boghiu” s.Flămînzeni

Raportor: Ala Doagă, șef Serviciul Financiar 

20.Cu privire la transmiterea activelor (costul reparațiilor capitale) din proprietatea publică a raionului în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I – Consiliul comunal Coșcodeni

Raportor: Vitalie Gîrbu, manager de proiect

21.Cu privire la inițierea procedurii de concurs privind transmiterea în gestiune economică a patrimoniului Consiliului raional  – Apeduct Soroca-Bălți-Sîngerei format din 3 etape.

Raportor: Oleg Cernei, consilier raional, președintele Comisiei Consultative Economie, finanțe și buget

22.Cu privire la operarea modificărilor la Decizia nr.8/31 din 17.12.2015 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare,  organigrama și statele de personal ale Direcției Educație Sîngerei”

Raportor: Maria Bajura, șef Direcție Educație

23.Cu privire la reorganizarea IMSP Centrul de Sănătate Cubolta

Raportor: Ion Galus, consilier raional, președintele Comisiei Consultative Învățămînt, cultură, sport, tineret, ocotirea sănătății, probleme sociale, turism și culte

24.Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe, aflate în gestiunea Direcției Finanțe. 

Raportor: Octavian Banaru, șef Direcție Finanțe

25. Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea IP Liceul Teoretic „Nicoale Casso”, s. Chișcăreni

Raportor: Viorica Crăciun, directorul Liceului Teoretic „Nicolae Casso”

26.Privind autorizarea casării bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea I.P. Gimnaziul Marinești din s. Mărinești, r. Sîngerei

Raportor: Raisa Razlog, director IP Gimnaziul Marinești

27.Cu privire la examinarea interpelărilor și realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul raional

Raportor: Mihaela Luca, secretarul Consiliului raional

28.Cu privire la alegerea Vicepreşedintelui raionului Sîngerei

Raportor: Grigore Corcodel, președintele raionului Sîngerei